mvst

Tartalomjegyzék

Bevezetés
1. Lineáris regresszió-analízis
  1.1 Bevezetés
1.2 Egyszerű lineáris regresszió
1.3 Többszörös lineáris regresszió
  1.4 Regresszió-számítás kategorikus független változóval
  1.5 Szegmentált regresszió-számítás
1.6 Példák
1.7 Mellékletek
2. Főkomponens-analízis
  2.1 Bevezetés
  2.2 Mik is azok a főkomponensek?
2.3 A főkomponens-analízis menete
2.4 Skálák megbízhatóságának vizsgálata
e
2.5 Példák
e
2.6 Mellékletek
3. Faktoranalízis
3.1 Bevezetés
3.2 Vonás- és állapot-szorongás
e
3.3 A faktoranalízis modellje
e
3.4 A faktoranalízis menete
3.5. A faktoranalízis és a főkomponens-analízis összevetése
3.6 A faktoranalízis felhasználási köre
e
3.7 Példák
e
3.8 Mellékletek
4. Diszkriminancia-analízis
4.1 Bevezetés
4.2 Szalagmunkások vizsgálata
4.3 A diszkriminancia-analízis felhasználási köre
4.4 A csoportok szétválasztásának problémája
4.5 Kanonikus diszkriminancia függvények
4.6 Egy teljes körű példa: szalagmunkások vizsgálatának folytatása
e
4.7 Példák
e
4.8 Mellékletek
5. Klaszteranalízis
5.1 Bevezetés
5.2 Mire jó a klaszteranalízis?
e
5.3 A klaszteranalízis típusai
5.4 Döntés a klaszterek számáról
5.5 Távolságmérő eljárások
e
5.6 Példák
6. Többdimenziós skálázás
6.1 Bevezetés
6.2 A többdimenziós skálázás alapjai
e
6.3 A többdimenziós skálázás menete
6.4. Hasonlósági értékek távolsággá transzformálása
e
6.5 Példák
e
6.6 Mellékletek
                                         
 
Münnich Á., Nagy Á., Abari K. (2006). Többváltozós statisztika pszichológus hallgatók számára. v1.1.