mvst

1.2.3 Lineáris (egyenes) kapcsolat jellemzése

Az egyik legegyszerűbb szisztematikus kapcsolat formája az egyenes. Ha egyenesről beszélünk, akkor szükséges lenne pontosan megadni, hogy milyen az az egyenes, amelyről szó van. Egyértelmű megadásuk az úgynevezett koordináta-rendszerhez kötött, amelyben az egyenesnek két gyakori megadási módja ismert:

  a) megadhatunk két egyenesen fekvő pontot, vagy
  b) megadhatjuk az egyenes egy pontját és az egyenes meredekségét.

Ezek közül a második megadási forma a legelterjedtebb, ahol az egyenes egyik pontját az Y tengellyel való metszéspontja adja. Az egyenes metszéspont-meredekség egyenletét a következőképpen adhatjuk meg (1.1. egyenlet):

Y= b 0 + b 1 X       (1.1. egyenlet)

ahol
b 0 az egyenes y-tengellyel való metszéspontja
b 1 a meredekség.

Az egyenes Y tengellyel való metszéspontja az Y-nak az az értéke, amit X = 0-nál vesz fel. A meredekség pedig az a szám, ami megmutatja, hogy X egységnyi emelkedése hány egységnyi emelkedést eredményez Y értékeiben. Az 1.5. ábra egyenesének az adataira is kiszámíthatjuk a meredekséget és a tengelymetszetet az R segítségével. Ehhez először jelenítsük meg az adatokat az 1.11. R-forráskóddal, majd számítassuk ki a programmal a szükséges értékeket (1.12. R-forráskód).

d<-read.csv("c:/adat/elegedettseg.csv")
print(d, digits=1)
1.11. R-forráskód

  fizetes elegedettseg kor  nem
1   109      69 20  nő
2   125      91 46 férfi
3    98      71 36  nő
4   124      90 46 férfi
5   115      78 31 férfi
6   132      96 49 férfi
7   124      90 46 férfi
8    99      72 37  nő
9   165      99 49 férfi
10   187      98 32 férfi
11   152     100 49 férfi
12   132      82 21 férfi
13   128      82 25 férfi
14   118      86 44 férfi
15   112      81 41 férfi
16   89      70 45  nő
17   68      57 42  nő
18   59      42 22  nő
19   75      54 28  nő
20   63      59 51  nő
21   85      63 35  nő
22   79      57 29  nő
23   84      61 31  nő
24   92      67 34  nő
25   109      79 40 férfi
26   118      86 44 férfi
27   129      96 53 férfi
28   135      98 49 férfi
29   145     100 47 férfi
30   120      81 32 férfi
1.11. R-eredmény.

lm<-lm(elegedettseg~fizetes, data=d)
print(lm,digits=1)
1.12. R-forráskód

Call:
lm(formula = elegedettseg ~ fizetes, data = d)

Coefficients:
(Intercept)   fizetes 
    23.1     0.5 
1.12. R-eredmény.

A 1.12. R-eredményen látható „intercept” értéke vonatkozik a metszéspontra, vagyis b 0 =23,1. A fizetéshez tartozó értékek pedig az egyenes meredekségének az értéke, azaz b 1 =0,5.  Ekkor a függvényszerű kapcsolatot az

elégedettség = 23,1 + 0,5 * fizetés

képlet írta le.

A 1.6. ábra különböző meredekségeket ábrázol. Az egyes ábrák felett látható az R parancssor is, amivel az adott ábrát létre lehet hozni. Az adatokat és az első  ábra forráskódját az 1.13. R-forráskód tartalmazza.

Az 1.6/A ábra azt az esetet mutatja, amikor az X változóval együtt nő az Y változó, ez egy pozitív meredekség. Az 1.6/B ábrán már az X növekedése csökkenést eredményez az Y változóban, ez negatív meredekség. Az 1.6/C ábra a nulla meredekséget mutatja, ami a két változó közötti függetlenséget jelzi: az X bármely értéke esetén Y értéke 10. Végül az 1.6/D ábra azt az egyenest mutatja, melynek nem értelmezhető a meredeksége, mivel X változóban nincs változás.

a=c(5,6,7,8,9,10,11,12)
b=c(7,8,9,10,11,12,13,14)
c=c(20,19,18,17,16,15,14,13)
d=c(10,10,10,10,10,10,10,10)
plot(b~a, cex=5, pch=".", col=4)
1.13. R-forráskód

plot(c~a, cex=5, pch=".", col=4)
1.14. R-forráskód

1.6/A ábra.
1.6/A ábra. Az 1.13. R-forráskód alapján.

1.6/B ábra.
1.6/B ábra. Az 1.14. R-forráskód alapján.

plot(d~a, cex=5, pch=".", col=4)
1.15. R-forráskód

plot(a~d, cex=5, pch=".", col=4)
1.16. R-forráskód

1.6/C ábra.
1.6/C ábra. Az 1.15. R-forráskód alapján.

1.6/D ábra.
1.6/D ábra. Az 1.16. R-forráskód alapján.
   
 
Münnich Á., Nagy Á., Abari K. (2006). Többváltozós statisztika pszichológus hallgatók számára. v1.1.