honlap fejléc kép

A képzés szerkezete

Elmélet (előadás)Gyakorlat (szeminárium)SzakdolgozatÖssz.
kötelezőválaszthatókötelezőválasztható
Kreditszám 1. félév130150-28
Kreditszám 2. félév160150-31
Kreditszám 3. félév40198-31
Kreditszám 4. félév002001030
Összkreditszám33069810120
Óraszám 1. félév420700-112
Óraszám 2. félév520600-112
Óraszám 1. félév1607210-98
Óraszám 2. félév007201082
Összóraszám1100274010404


TANTÁRGYAKÓRASZÁMKREDITTÍPUSTANTERVBEN JAVASOLT FÉLÉV
1234
ISMERETI TÁRGYAK12237E/Gy
Általános vezetői ismeretek6219
Vezetői szerep, vezetői feladatok 124EX
Humán erőforrás gazdálkodás124EX
Vállalatgazdaságtan, gazdasági ismertek103EX
PR és marketing ismeretek82EX
Jogi ismeretek és munkajog 82EX
Statisztikák készítése, elemzése124GyX
Pszichológiai ismeretek4414
Munkapszichológia124EX
Szervezetpszichológia124EX
Munkahelyi egészségfejlesztés82EX
Személyiségelméletek124EX
Technikai ismeretek164
Fejezetek az adminisztratív vezetői tevékenységekből (pl. adminisztráció, nyilvántartás, jelentésírás) 82EX
Fejezetek az innovatív vezetői tevékenységekből (pl. értékesítés, üzletkötés, változásmenedzsment) 82EX
KÉSZSÉGFEJLESZTÉS28283
Társas kompetenciák10225
Kommunikáció I.255GyX
Kommunikáció II.205GyX
Együttműködés, csapatmunka, csapatépítés255GyX
Konfliktuskezelés205GyX
Stresszkezelés125GyX
Technikai készségek10025
Tárgyalástechnika205GyX
Prezentáció205GyX
Időgazdálkodás205GyX
Projektmenedzsment205GyX
Workshop vezetés, csoportmoderáció205GyX
Vezetői gyakorlat6015
Teljesítménymenedzsment205GyX
Vezetői helyzetek kezelése205GyX
Esetelemzés205GyX
Szakdolgozat és előkészítése2018
Szakdolgozat1010GyX
Kötelezően választható:
Terepgyakorlat (8 hét)108GyX
Vezetett szakdolgozati szeminárium108GyX
ÖSSZESEN: 28 TÁRGY404 óra120 kredit28 kredit31 kredit31 kredit30 kredit
Pszichológiai Intézet 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52)512-900/22432 Fax: (52)431-216 E-mail: