honlap fejléc kép

A képzés lezárása

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer:

A szakdolgozat:

Minden hallgató köteles szakdolgozatot készíteni a vezetői kompetenciák témaköréből vagy ahhoz szorosan kapcsolódó témából. A szakdolgozattal a hallgatónak bizonyítania kell, hogy a vezetői kompetenciák alkalmazásával kapcsolatos valamely részkérdésben kellő elméleti alapossággal elmélyedt, ugyanakkor célszerű, ha a szakdolgozat témájának feldolgozása gyakorlati hozadékkal is jár, ezért előnyben kell részesíteni azokat a témákat, amelyek eredményeit a szakdolgozat szerzője föltehetőleg jó hatásfokkal fel fogja tudni használni későbbi pályafutásán. A 30-35 oldalas (másfél sorközzel írott) szakdolgozatot annak vezetője bírálja írásban és érdemjegyet ad rá.


A záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

Az a hallgató bocsátható záróvizsgára, aki a 120 kreditet megszerezte, azaz teljesítette a kötelező valamint a kötelezően választható tárgyakat, és megírta a szakdolgozatát, amelyre megkapta az érdemjegyet.

A záróvizsga részei: A záróvizsgának két része van:

  1. Szakdolgozati prezentáció: a hallgató a szakdolgozatának tartalmából, az ott tárgyalt kérdéskörökből a záróvizsgát megelőzően számítógépes prezentációt készít, amit a minimum két fős záróvizsgabizottságnak a vizsgán projektorral kivetítve bemutat, és a vizsgabizottság által a prezentációval kapcsolatban feltett kérdésekre válaszol,
  2. Elméleti felkészültség: a hallgató a képzés ismereti és készségfejlesztési tárgyaihoz kapcsolódó tételsor két tételét kifejti, és az azzal kapcsolatban feltett kérdésekre válaszol. A hallgató a képzés ismereti és készségfejlesztési tárgyaihoz kapcsolódó tételsort előzetesen, legalább nyolc héttel a záróvizsga előtt megkapja.

A záróvizsga eredménye (oklevél minősítése):

A záróvizsga eredménye (az oklevél minősítése) a következő 3 részjegy átlagából áll össze:

  1. a szakdolgozat érdemjegye,
  2. a szakdolgozati prezentációra kapott érdemjegy,
  3. az elméleti felkészültséghez kapcsolódó két tétel kifejtésére kapott érdemjegy.
Amennyiben bármely részjegy elégtelen, az egész záróvizsga érvénytelen.

Pszichológiai Intézet 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52)512-900/22432 Fax: (52)431-216 E-mail: