Absztrakt

A kurzus során a sportágak pszichológiai aspektusainak bemutatására irányul a fókusz. A pszichológiai szempontok alapján történő csoportosítás figyelembe veszi a sportágak szociálpszichológiai, valamint személyiség lélektani megközelítéseit. Így feltárásra kerülnek a sportágak űzéséhez szorosan kapcsolódó személyiségjegyek, szükséges kompetenciák, készségek és képességek. A rendszerszemléletű látásmódot szem előtt tartva a tantárgy tárgyalása során külön fejezetet kapnak a sportágak csoportosításának további lehetőségei. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a sportágak sporttudományos szempontok szerinti csoportosítását, a sportpedagógiai perspektívát, a gazdasági szempontokat, valamint a társadalmi hatások sportágakra gyakorolt hatását sem. A kurzus során a hallgatók elsajátítják a sportági mozgásanyagok alaptechnikáit, a legfontosabb szabályokat, ismerni fogják a sportágak kialakulásának hazai és nemzetközi történetét, a sportágak versenyrendszerét, a sportágakhoz szükséges kompetenciák hátterét, a sportági alaptechnikák oktatás módszertanát, a sportági tehetségek ismérveit. A tantárgy elsajátítása lehetővé teszi a sportági profilok meghatározását, a sportágak szerepének és fontosságának megítélését, a sportolók speciális képességeinek és készségeinek fejlesztését, a sportág specifikus gyakorlatok kidolgozását és megvalósítását.