1. Bevezetés

A pszichológiában és kapcsolódó területein, mindennapos gyakorlat mérések kivitelezése különböző konstruktumok számszerűsítése érdekében, de tágabban gondolkodva, arra a megfigyelésre juthatunk, hogy már születésünk előtt is széleskörűen mérnek minket. A mérések igen változatos formát ölthetnek. A pszichológiai mérések azonban a mérések egy speciális csoportját alkotják abban az értelemben, hogy a pszichológiai jelenségek jellemzően nem közvetlenül megfigyelhető, úgynevezett látens konstruktumok, így mérésük közvetlenül nem valósítható meg.

Jelen tanulmányban röviden bemutatásra kerül a tesztelmélet két alapvető megközelítése, valamint néhány tesztmutató kiszámítása is demonstrálásra kerül az ingyenesen elérhető, széles körben népszerű R (R Core Team, 2021) statisztikai szoftver használatával. Az R szoftver használatának alapjait jelen tanulmányban nem tárgyaljuk, de fontos megemlíteni, hogy az R szoftverben számos módja lehet egy bizonyos elemzés, számítás kivitelezésének, amiből itt egy lehetséges mód kerül bemutatásra, de számos más módszer is lehet ilyen vagy hasonló outputok létrehozására.