honlap fejléc kép

Tájékoztató

Munka-
rend
Fin. forma Szakirányú tovább-
képzés neve
Költség-térítés (félév) Képzési idő (félév) Irány-
szám
Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Lev. K pedagógus szakvizsga 150.000 Ft 4 10 < 80 kéthetente péntek-szombat Debrecen BÖLCS.


Részvétel feltétele:
  • Alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések): tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus
  • tanári oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szakvizsgázott pedagógus

Szakfelelős:: Dr. Szabó József
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Honlap: http://www.tanarkepzes.unideb.hu

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 20.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok.

A jelentkezési lap letölthető a http://btk.unideb.hu honlapról.

Pszichológiai Intézet 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52)512-900/22432 Fax: (52)431-216 E-mail: