Bevezető - Ajánlás

A jelen sportdiagnosztikai bevezető tanulmány célja, hogy a sportolókkal foglalkozó pszichológusok és egyéb szakemberek megismerjék a főbb sportpszichológiai tesztek, kérdőívek és explorációs módszerek alkalmazási lehetőségeit. A tesztek és a kérdőív felvételének és kiértékelésének részletes és gyakorlatban is megkövetelt technikáinak bemutatása után, a legfontosabb, a sportpszichológia alkalmazott területein használatos mérőeljárások közül a kifejezetten objektív, fokozott interaktivitást igénylő eljárásokat vennénk górcső alá. Az egyes fejezetek során bemutatásra kerülnek az ilyen típusú vizsgálatok kivitelezésére alkalmas rendszerek felépítése, működése, alkalmazhatóságának területei, és speciális képességvizsgáló eljárásai és a tesztekből nyert adatok, illetve eredmények elsődleges értelmezésének útjai.