honlap fejléc kép

DEBRECENI EGYETEM
(www.unideb.hu)

„TEHETSÉGGONDOZÁS, TEHETSÉGFEJLESZTÉS”
pedagógus szakvizsgaprogram (1999. óta folyó képzés)

A KÉPZÉS JELLEMZŐI, A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése
  Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
  Szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakirányon
 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe
  Pedagógusképzés
 4. A felvétel feltétele
  • Alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések): tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus;
  • Tanári oklevél
 5. A képzési idő, félévekben meghatározva
  4 félév, ebből 2 félév közös képzési szakasz
  2 félév szakirányú képzési szakasz


KÉPZÉSI PROGRAM

 1. A képzésért felelős kar megnevezése: BTK.
 2. A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. Szabó József, a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakirány felelőse Dr. Balogh László (laszlo.balogh@arts.unideb.hu)
 3. Képzési cél: A képzés egészének célja a pedagógiai munkában hasznosítható ismeretek és azok alkalmazni tudásának elsajátítása A tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakirány célja a tehetségfejlesztés szerteágazó munkájára való felkészítés.
 4. A képzés formája: költségtérítéses levelező
 5. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános, mind a szakirányú részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel
 6. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi, laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Szakiránytól függően terepgyakorlatok is vannak.A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú képzés
1-2. félév tantervi hálója (általános tárgyak)

KódTantárgyI. félévII. félév
óra
szám
számon-
kérés
kredit óra
szám
számon-
kérés
kredit
I. Közigazgatási vezetési ismeretek
SZAG144-KO-011. Közigazgatási és államháztartási ismeretek15K4
SZEU1442. Európai oktatásügyi integrációs folyamatok10K3
II. A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet
SZTI1441. Tanügy-igazgatási és jogi ismerete10K3
SZSZV2442. Szervezet-
fejlesztés és vezetési kultúra
15K4
SZIK1443. Intézmény és környezete10Gy3
III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
SZIN1441. Intézmény-
értékelés és a tanulói, tanári munka értékelése
10Gy4
SZMI2122. Minőségellenőrzés, minőség-értékelés, minőségfejlesztés15K4
IV.A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
SZPF244-KO-011. Pedagógiai folyamattervezés és-szervezés10Gy3
SZT244-KO-012. Szakmai önismeret15Gy4
V. Az integráció és szegregáció kérdései
SZESZF1441. Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások15Gy4
VI. Sajátos csoportok nevelése, oktatása
SZME1441. Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései15Gy3
SZSP2112. Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása15K5
SZGY2443. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése15Gy5
SZFE2444. Az élethosszig tart tanulás, a felnőttoktatás kérdései10Gy4
SZSZ200SzigorlatS2
Összes óra8595
Összes kredit2431
Összes gyakorlat44
Összes kollokvium33A „Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés” pedagógus szakvizsga program szakmai
tárgyainak hálóterve

Tantárgy 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Számonkérés
easzekr easzekr easzekr easzekr kollgyjzv
A) Elméleti alapok
(50 óra, 14 kredit)
1. A tehetség definíciói, fajtái 205 1.
2. Tehetség és szocio-
emocionális fejlődés
103 2.
3. Kreativitás, pedagógiai implikációk 103 2.
4. A tehetséggondozás története 103 1.
B) Metodika és fejlesztés (130 óra, 41 kredit)
1. Tehetségdiagnosztika 103 103 3.4.
2. Tehetségfejlesztő programok, a programkészítés metodikája 103 205 103 2.3.44.
3. Alulteljesítés és tanulási zavarok 103 3.
4. Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben 104 104 3.4.4.
5. Tehetség-tanácsadás 104 4.4.
6. Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás 103 103 3.4.
7. Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény 103 4.
Összes óra: 30 óra 30 óra 60 óra 60 óra = 180 óra
Összes kredit: 8 kredit 9 kredit 18 kredit 20 kredit = 55 kredit

Az elméleti és gyakorlati tárgyak számának aránya a szakirányon: 36% – 64%

6. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Pszichológiai Intézet 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52)512-900/22432 Fax: (52)431-216 E-mail: