honlap fejléc kép

Munka-
rend
Fin. forma Önköltség / félév Képzési idő (félév) Irány-
szám
Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Levelező K 250.000 Ft 4 10 < 20 két hetente péntek Debrecen BÖLCS.

A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 jelű, „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című projekt keretében került kidolgozásra és a projekt futamideje alatt a képzés ingyenes a jelentkezők számára. Széchenyi

Részvétel feltétele:

Pszichológia mesterképzési szakokon szerzett oklevél.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

sport-pszichodiagnosztikai tanácsadó

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Czeglédi-Hamza Renáta / Prof. Dr. Münnich Ákos

Cím:

4032 Debrecen, Komlóssy út 45-47

Tel.:

(52) 512-900/22432, 23664

Email:

czegledi.renata@arts.unideb.hu, munnich.akos@arts.unideb.hu

Honlap:

http://psycho.unideb.hu/sportdiag

Jelentkezési határidő:

2020. augusztus 20.

Jelentkezés módja:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon (Letöltés itt) vagy http://btk.unideb.hu honlapról.

Csatolandó dokumentumok:

oklevél másolat

Egyéb információk:

A felvétel feltétele a szóbeli szakmai felvételi vizsgán való megjelenés. A szak a vizsgán nyújtott teljesítmény és a mesterszakos oklevél minősítése alapján állítja rangsorba a jelentkezőket és dönt a felvettekről. A szakmai felvételi vizsga időpontja előre láthatóan 2020. augusztus vége, a pontos dátumról a jelentkezőket a szak emailben értesíti. A szakon végzett sport-pszichodiagnosztikai tanácsadó képessé válik a sportpszichodiagnosztika elméleti és gyakorlati vonatkozásainak biztos alkalmazására; a sportolói képességek és készségek diagnosztizálására és fejlesztésére; az egyéni és csapatsportok területén a sportolói karriertervezési feladatok ellátására; a sportolói kiválasztás és beválás területén a beavatkozási folyamatok és a fejlesztések tervezésére és megvalósítására; a sportszervezetek sport- és szervezetpszichológiai szempontú elemzésére; sport-pszichodiagnosztikai feltáró kutatási tervek kidolgozására és lefolyatására; a sportpszichodiagnosztikai és tanácsadói témakörökhöz kötődő szakmai ismeretterjesztő előadások tartására.

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2020. évi általános felvételi eljárás - 2020. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, II. emelet 238. szoba) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400.


Jelentkezés és további információ

Czeglédi-Hamza Renátánál a (06) 52 512-900 / 22432-as melléken vagy a czegledi.renata@arts.unideb.hu e-mail címen kapható

Tantervi háló

Letöltés itt

Órarend

Letöltés itt (2021.01.29.)