Felhasznált irodalom

Balogh, L. (2015). Bevezetés a sportdiagnosztikába. Campus Kiadó, Debrecen.

Barton, J. (1983). Biomechanika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Beddington, J., Cooper, C. L., Field, J., GoswamiO, U., Huppert, F. A., Jenkins, R.,

Thomas, S.M. (2008). The mental wealth of nations. Nature, 455: 1057-1060.

Bíróné, D., Bognár, J., Farkas, J., Gombócz, J., Hamar, P., Kovács, A., és mtsai. (2011). Sportpedagógia - Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Pécs: Campus kiadó-Nordex Kft.

Dubecz, J. (2009). Általános edzéselmélet és módszertan. Budapest: Rectus Kft.

Engels, F. (1958). Dialektik der Natur. Dietz Verlang, Berlin.

Földesi, S. G., & Egressy, J. (2005). Post-transformational Trends in Hungarian Sport (1995-2004). European Journal for Sport and Society, 2(2), 85-96.

Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes,M. R., Franklin, B. A., Lamonte,M. J., Lee, I.-M., és mtsai. (2011). Quantity and Quality of Exericse for Developing and Maintaining Cardiorespiratory , and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise. Medicine & Science in Sports and Exercise, 43(7): 1334-1359.

Gyömbér, N., Hevesi K., Imre Tóvári ZS., Kovács K., Lénárt Á. ÉS Menczel ZS. (2012). Fejben dől el - Sportpszichológia mindenkinek. NORAN LIBRO KFT.: Budapest.

Harsányi, L. (2000). Edzéstudomány I. Budapes-Pécs: Dialóg Campus Kiadó.

Kedvesné Kupai, K. (2013). Teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszközei. TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011.

Makszin I. (2002). A testnevelés elmélete és módszertana, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

Molnár, A., Orbán, K., Dorka, P. (2013). Motoros képességek és tesztek, edzésélettani alapok. TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011.

McArdle,W. D., Katch, F. I., &Katch, V. L. (2006). Essentials of Exercise Physiology. USA: Lippincott Williams & Wilkins Kiadó.

Nádori, L. (1991). Az edzés elmélete és módszertana. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest.

Nádori, L. (1981). Az edzés elmélete és módszertana. Sport, Budapest.

Pavlik, G. (2013). Sportélettan. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Pósa, A. (2013). Fejezetek a sportélettan tárgyköreiből. TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011.

Pucsok, J. (2009). Edzéselmélet, Sportismeretek III., Kézirat.

Szatmári Z. (2009). Sport, Életmód, Egészség. Akadémiai Kiadó: Budapest.

Schinke, R. J. (2015). Adaptation. In C. R., Eklund, & R. Tenenbaum (Eds.), Encyclopedia of Sport and Exercise Psychology (pp. 9-10.). Los Angeles, London, New Delhi, Singapur, Washington DC: Sage.