1. Bevezetés

A sporttudományi és edzés elméleti alapok című tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a sporttudomány és az edzés elmélet legfontosabb definícióit, rendszereit, kutatási eljárásait, speciális módszereit, interdiszciplináris területeit. A sporttudomány magába foglal minden olyan sportolással kapcsolatos tudományterületet, ami segít a sportolói teljesítményt megismerni és fejleszteni, figyelembe véve az adott sportolóra jellemzői biológiai, pszichológiai és társadalmi szempontokat is. A sporttudomány magába foglalja a sportélettan kiemelt területeit, a sportpszichológia legfontosabb célját, a teljesítmény fokozásának lélektani ismérveit, továbbá kitér a sport-biomechanika, sportpedagógia és sport gazdaságtan kapcsolódó fejezeteire is. Az edzéselméleti alapismeretek tárgyalása során feltárásra kerülnek a legfontosabb edzéssel kapcsolatos fogalmak, módszerek értelmezése. Így fókuszba kerül az edzéstervek kialakításának elméleti és metodikai szempontjai, az edzésrendszerek és versenyrendszerek feltárása, valamint a teljesítmény összetevők megismerése, majd azok fejlesztésének áttekintése. A kurzus során kulcs tényezőként jelenik meg a specifikum több szinten történő értelmezése. Ennek fényében külön fejezetet kap a sportág specifikusság és sportolói indviduum, tehát a személyre szabott paraméterek feltárása. Ennek értelmében a sportágakat teljesítménytulajdonságaik alapján kerülnek rendszerezésre, a sportolók képességeit és készségeit teljesítménydiagnosztikai módszerek alkalmazásával feltárjuk és személyre szabott fejlesztési terveket készítünk. A tantárgy során bemutatásra kerül minden a sporttudomány és edzés elmélethez kapcsolódó interdiszciplináris tudomány terület. A komplex áttekintés lehetőséget ad a sporttudományhoz kapcsolódó globális szemléletű, racionális látásmód kialakítására. A kurzus végső célja olyan szakemberek képzése, akik az optimális versenyteljesítményt tartják szem előtt és egy egészség központú pszicho-motorikus fejlődést hangsúlyozó rendszer szemléletű nézeteket képviselnek.