honlap fejléc kép

Egyetemi másoddiplomás rendszerszemléletű coach képzés

A coaching iránti igény az utóbbi években jelentősen megnövekedett. Egyre több vezető és magánszemély veszi igénybe a professzionális, magasan képzett coach támogatását hivatásbeli vagy privát élethelyzete változásával, vezetői kompetenciái fejlesztésével kapcsolatban. Rendszerszemléletű Coach képzésünk ennek az igénynek tesz eleget minőségi coachok képzésével. A gyakorlatorientált másoddiplomás képzés minőség színvonalát, a DE Pszichológiai Intézet egyetemi oktatói és az Európai Coaching Szövetség képző intézete, a Dr. Bodó Training és Tanácsadó Kft. nemzetközi minősítésű képző coach szakemberei biztosítják.

A rendszerszemléletű coaching

Jellemzője a rendkívüli eszközgazdagság és az eszközök megfelelő kiválasztásának megalapozott módszere. Alkalmazásának feltétele a coach alapos metodikai képzettségén, folyamat-kompetenciáján és mély önismeretén alapuló empatikus magatartása. Rendszerszemléletű coach képzésünk ennek a komplex – a gyakorlatban azonnal hasznosítható – tudásnak az elsajátítását biztosítja a résztvevők részére professzionális minőségben. Ennek során figyelembe vesszük minden résztvevő meglévő, magával hozott tudását és tapasztalatait, és támogatást nyújtunk ezeknek a coaching szakmába való integrálására.

A Társintézmény: a Dr. Bodó Training

Az Európai Coaching Szövetség képző intézete, 12 éve képez rendszerszemléletű coachokat Magyarországon.

Ami a képzést kitünteti:

  • Nemzetközi elismertsége
  • Rendszerszemléletű, gyakorlatorientált módszerei, azonnal hasznosítható tudás átadása
  • A mai igényekhez kapcsolódó, nemzetközi színvonalú gazdasági ismeretek biztosítása
  • A legújabb coaching módszerek és technikák tréning formájában történő begyakorlása
  • A képzés során végzett, szupervízióval kísért vállalati coaching gyakorlat

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

  • Teljes körű, önállóan, alkalmazható coaching tudást kívánnak szerezni
  • A gyakorlatra nagy hangsúlyt fektetnek
  • Előítélet mentesen és megbecsülő módon fordulnak mások felé
  • A saját személyiségüket is erősíteni, fejleszteni kívánják
  • A coach hivatást alkalmazottként vagy önálló vállalkozásban magas szinten kívánják művelni

Munka-
rend
Szakirányú továbbképzés neve Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irány-
szám
Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Lev. Rendszerszemléletű coaching 350.000 Ft 2 10 < 16 fél évente 6 alkalom (péntek-szombat egész napos) Debrecen - jelenléti TÁRS

Részvétel feltétele:

a) az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzés) valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség: pszichológia alapképzési szak, pedagógia alapképzési szak, andragógia alapképzési szak, szociológia alapképzési szak, filozófia, politika, gazdaság alapképzési szak, alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak, szociális munka alapképzési szak; vagy

b) orvos- és egészségtudományi képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség; vagy

c) bármely műveltségi területű tanári szak valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: rendszerszemléletű coach

Szakfelelős: Molnárné Dr. Kovács Judit

Kapcsolattartó a DE részéről: Dr. Csukonyi Csilla

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (Komlóssy út 45-47.)

tel/fax: +36 70 252 6850

email: csukonyi.csilla@arts.unideb.hu

DE honlapja: http://psycho.unideb.hu/rendszerszemleletu-coach

Kapcsolattartó a Társképző Intézmény - Dr.Bodó Training részéről: Szalai Fruzsina

cím: 108 Budapest, Puskin utca 12-14.

tel/fax: +36 20 583 6366

email: szalai.fruzsina@bodo-training.hu

Társképző intézmény honlapja: bodo-training.com

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 20.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon és egy szóbeli online beszélgetés keretében

Jelentkezési lap letöltése: Jelentkezési lap

Tantervi háló elérése: Tantervi háló

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

Képzés kezdete: 2022. szeptember 5.

Egyéb információk: A képzés célja a rendszerszemléletű coaching és pszichológiai ismeretek magas szintű elméleti és alkalmazásközpontú átadása. Ezáltal egy probléma- és megoldás-orientált támogatói folyamatot tudnak biztosítani a klienseiknek, ahol a változás tartósságát is képesek lesznek biztosítani. A résztvevők egy olyan integratív cselekvési modellt sajátítanak el, amely lehetővé teszi számukra a komplex coaching helyzetekben való biztos eligazodást, és a képzés során elsajátított metodikai eszköztár szakszerű használatát, ügyfeleik, és privát, illetve hivatásbeli környezetük rendszerének pozitív befolyásolását.Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2022. évi általános felvételi eljárás - 2022. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, II. emelet 238. szoba) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400.