Esetek és megoldások


Csomagoló, összeszerelő

Látássérülés

Az egyén bemutatása

X.Y. 31 éves, alapfokú végzettséggel rendelkezik, rutinjellegű illetve könnyű fizikai munkák elvégzésében korábbi munkahelyein nagy tapasztalatra tett szert. Látássérülése miatt megváltozott munkaképességű munkavállaló. Képzettsége, a munkakörhöz kapcsolódó készségei alapján az egyént alkalmasnak találták a munkakör sikeres ellátására.

 

A betegség/sérülés bemutatása

Az egyén látássérülése miatt jobb szemével igen gyengén lát, az apró feliratokat és tárgyakat nehezen tudja pontosan megkülönböztetni, az ilyen jellegű feladat megterhelést jelent szemei számára, illetve az egybefüggő, kontrasztszegény ingereket nehezen dolgozza fel. Összefoglalva:

A munkahelyi, munkaköri illeszkedés problematikája

Az egyén így a munkaköri tevékenységek elvégzésében a munkafeladatok egy részében a feladatok jellege miatt akadályoztatott:
A csomagoló, összeszerelő munkakörben (lásd Munkaköri leírás) a feladatok igen változatosak. A feladatok változatossága nem csak a gyártási folyamat különböző elemeiből adódnak, hanem abból is, hogy különféle méretű termékeket gyárt a cég. A kisméretű, apróbb termékek esetén a pontos összeszereléshez fontos az ép látás, ugyanakkor a nagyobb termékek csomagolásához ez nem elengedhetetlen. Emellett a gyárban igen fontos a munka- és balesetbiztonság, melybe a munkahelyen történő közlekedés is beletartozik. Az egyént látássérülése akadályozza azt, hogy apró alkatrészekkel pontos munkát végezzen, az apró alkatrészekkel való munka megterhelést jelent szemei számára, illetve gyengénlátása megnehezítheti a gyáron belüli biztonságos közlekedését.

Összefoglalva:


betegségből / sérülésből adódó igény

jelenlegi munkahelyi körülmények

módosítandó munkaköri jellemző

szemek terhelésének csökkentése, apró tárgyakkal végzett munka csökkentése

vegyes méretű tárgyakkal végzett munka

munkaköri feladatok átszervezése

a gyáron belüli biztonságos közlekedés megoldása

kontrasztszegény gyárterület

munkahely felszereltségének módosítása - akadálymentesítés

 

Megoldási módok

A helyzet megoldásaként a döntéshozók a munkatevékenységen és a munkahely felszereltségén az alábbi módosításokat tették.

A munkakör feladatainak átszervezése

A munkakör feladatainak átszervezésével a munkakör ellátásának akadályai megszüntethetők. Mivel a csomagoló, összeszerelő dolgozók a munkavégzés során a termelés fázisaihoz kapcsolódó különböző munkákat látnak el, a feladatok változatossága megengedi azok variálását, ésszerű kombinálását:

A munkahely felszereltségének módosítása

A munkahely felszereltségének módosításával az egyén biztonságos közlekedése megoldható a gyáron belül. A munkahelyet úgy akadálymentesítették, hogy

Ezáltal nem csak az egyén, hanem a többi dolgozó számára is biztonságosabbá vált a gyáron belüli közlekedés.

 

A módosítások összefoglalása

Az említett megoldással, a munkafeladatok átszervezésével az egyén sajátosságaihoz illeszkedő feladatot kapott (nagyobb termékek csomagolása), melyeket megfelelő minőségben el tudott látni. Emellett a kontrasztos felfestésekkel a gyáron belüli közlekedése is biztonságossá vált. Ezáltal látássérülésének tünetei nem akadályozták munkavégzését.