Csomagoló, összeszerelő, gépbeállító

A szalagmunkások (összeszerelő, csomagoló, gépbeállító) számos olyan rutinjellegű feladatot elláthatnak, melyek a termelési tevékenységhez kapcsolónak és támogatják a termelési folyamatot.

Tevékenységek

 

Szükséges tudás, ismeret

Gyártói- és feldolgozói ismeretek
A nyersanyagok, gyártási folyamatok, a minőség-ellenőrzés, költségek, és más technikák ismerete, mely tudás hozzájárul a hatékonyság maximalizálásához a gyártás és terjesztés területén.

Szükséges készségek

A foglalkozás általánosságából adódóan idevonatkozó elengedhetetlenül szükséges készség nincs meghatározva, viszont az egyes munkakörökben az alábbi készségek fontosak lehetnek:

Működtetés és irányítás
A rendszer felszerelésének és működésének ellenőrzése.
Felszerelés-kiválasztás
A munkavégzéshez szükséges eszközök és felszerelések meghatározása.
Szövegértés (olvasás során)
A munkához kapcsolódóan használt dokumentumok írott mondatainak és bekezdéseinek megértése.
Íráskészség
Hatékony írásban való kommunikáció, mely megfelel a másik fél igényeinek

 

Szükséges képességek

Kézügyesség
Az egyik vagy mindkét kéz, valamint a kéz karral együtt való mozgatásának képessége, mely lehetővé teszi a fogást, a dolgokkal való manipulálást valamint a tárgyak összeszerelését.
Hajlékonyság
Testünkkel, karunkkal és/vagy lábunkkal való hajlítás, nyújtás, tekerés vagy tárgyak után nyúlás képessége. 
Statikus erőkifejtés
Az izomerő maximális igénybevételének képessége tárgyak emelésekor, tolásakor, húzásakor és szállításakor.
Törzs teherbírása
A hasi és hátizmok használatának képessége a test ismételt és tartós igénybevételekor, kifulladás vagy kifáradás nélkül.
Dinamikus erőkifejtés
Ismételt és tartós izomerő kifejtésének képessége. Ide sorolható az izmok terhelhetősége és fáradással szembeni ellenállása is.
Feszítő erő
Az izmok hirtelen, rövid ideig tartó megfeszítésének képessége. Ezt a fajta mozgást testünk meghajtásához használjuk (mint ugráláskor vagy sprinteléskor), vagy tárgyak elhajításához.
Végtagkoordináció
Két vagy több végtag (például két kéz, két láb, egy kéz és egy láb) koordinációjának képessége ülés, állás, vagy fekvés közben. Azok a tevékenységformák miközben az egész test mozgásban van nem tartoznak ide.
Állóképesség
A test hosszútávú igénybevételének képessége, anélkül, hogy kifulladna.
Kar-kéz stabilitása
A kéz és a kar stabilan tartásának képessége a kar mozgatásakor vagy a kar és kéz egy helyben való tartásakor.
Dinamikus hajlékonyság
A test, a karok vagy lábak gyors és ismételt hajlításának, nyújtásának, tekerésének, vagy tárgyak utáni nyúlásának képessége.

 

Általános munkatevékenységek

Általános fizikai tevékenységek végzése
Fizikai tevékenységek végzése, melyhez szükséges a karok, a lábak, valamint az egész test mozgatása, mint például a mászás, emelés, egyensúlyozás, sétálás, lehajolás, valamint eszközök használata.
Tárgyak mozgatása és kezelése
Kezek és karok használata eszközök használatakor, beszerelésekor, beállításakor és mozgatásakor, valamint tárgyakkal végzett apróbb tevékenységekben.
Az információk értékelése abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e az előírásoknak
Annak egyéni megítélése, hogy egyes események vagy folyamatok a törvénynek, szabályzatnak, vagy az előírásoknak megfelelően történnek-e a releváns információk felhasználásával
Tárgyak, események és tevékenységek meghatározása
Információk meghatározása azok kategorizálása, értékelése, különbségeik és hasonlóságaik felismerése, valamint események és a környezetben bekövetkező változások észlelése alapján.
A berendezések, létesítmények és eszközök ellenőrzése
Felszerelések, szerkezetek, vagy eszközök vizsgálata a hibás működés okának megtalálása érdekében.

           
Munkakörnyezeti jellemzők

Kézhasználat
Állómunka
Beltéri munkavégzés - szabályozott környezeti jellemzők mellett
Ismétlődő mozgások
Veszélyes felszerelésekkel való munkavégzés
Hajlongás, forgás a munka során
Zavaró vagy kényelmetlenséget okozó hangok, zajszint
Szokványos védő- és biztonsági ruházat és eszközök viselése (pl. cipő, kesztyű, szemüveg, fülvédő, sisak, mellény)
Járás, futás a munka során
Szennyező anyagokkal való munkavégzés

Előnyös érdeklődés

Realista
A "realista" foglalkozásokban gyakran kell olyan munkatevékenységeket végezni, melyek gyakorlati, kézzelfogható problémákat és azok megoldást jelentik. Gyakran növényekkel, állatokkal és a valós anyagokkal (fával, eszközökkel, gépekkel) kell foglalkozni. Sok ilyen típusú foglalkozás szabadban történő munkavégzéssel jár, és nem igényel sok papírmunkát vagy másokkal való szoros együttdolgozást.

Előnyös munkastílus

A foglalkozás általánosságából adódóan idevonatkozó elengedhetetlenül szükséges készség nincs meghatározva, viszont az egyes munkakörökben az alábbi munkastílusok előnyösek lehetnek:

Alaposság
A munkában elvárás, hogy az egyén ügyeljen a részletekre és a munkafeladatait precízen, alaposan végezze.
Megbízhatóság, kötelességtudat, szabálykövetés
A munkában elvárás, hogy az egyén megbízható, felelősségteljes, szabálykövető legyen és teljesítse a kötelességeit.
Együttműködés
A munkában elvárás, hogy az egyén munkahelyzetekben kedves legyen másokkal, és szívélyességet együttműködő attitűdöket mutasson.
Teljesítmény/erőfeszítés
A munkában elvárás, hogy az egyén kihívó teljesítménycélokat tűzzön ki és valósítson meg, valamint erőfeszítéseket tegyen feladatainak elvégzése érdekében.
Alkalmazkodás/Rugalmasság
A munkában elvárás, hogy az egyén munkahelyén nyitott legyen a változásokra (akár pozitív, akár negatív irányú) és a munkahelyen tapasztalható jelentős változatosságra.
Önfegyelem
A munkában elvárás, hogy az egyén higgadt maradjon, érzelmeit ellenőrzés alatt tartsa, dühét kontrollálja, kerülje az erőszakos viselkedést még a nagyon nehéz helyzetekben is.

 

Előnyös munkaérték

Kapcsolatok
Azok a foglalkozások, melyek kielégítik ezt a munkaértéket jellemzően lehetőséget biztosítanak arra, hogy a dolgozó szolgáltatásokat nyújtson másoknak, és együttdolgozzon másokkal barátságos, nem-versengő környezetben.

 

Tapasztalatbeli és végzettségbeli elvárások:
Tapasztalatbeli és végzettségbeli elvárások:
Előzetes munkatapasztalatra, tudására nincs szükség. A munkahelyi betanítás néhány naptól néhány hónapig terjedhet. Alapfokú képzettség vagy középfokú végzettség megfelelő a munka ellátásához, illetve bizonyos esetekben speciális képzés szükséges az egyes engedélyek megszerzéséhez.

 

FEOR vonatkozások

A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) az egyes munkaköröket rendszerezi a statisztikai hivatal összeállításában. A FEOR által biztosított foglalkozási információkról számos forrásból értesülhetünk, többek között az alábbi internetes oldalakról:
www. epalya.hu [link]
www.afsz.hu [link]
www.ksh.hu [link]
www.hrportal.hu [link]

A foglalkozásokhoz kapcsolódóan a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerének számos leíró szempontja közül csak a munkavállalókra vonatkozó korlátozó és kizáró egészségügyi tényezőket emeljük ki. (A munkavállaló egyén idevonatkozó egészségügyi jellemzői, funkciócsökkenései a foglalkozásegészségügyi vizsgálat során feltárhatók.) Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén a kizáró és korlátozó egészségügyi tényezők szerepe csökkenthető a megfelelő munkahelyi módosítások alkalmazásával.

Az egészségügyi tényezők kiemelésekor a szalagmunkás - összeszerelő, csomagoló, gépbeállító foglalkozást nagyban átfedő gyártósori összeszerelő, és az automata összeszerelő gépsor kezelője foglalkozást vettük alapul.

A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerében a gyártósori összeszerelő, és az automata összeszerelő gépsor kezelője foglalkozáshoz kapcsolódóan az alábbi egészségügyi tényezőket találhatjuk:

A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezőt jelent az, ha az egyén: 

A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezőt jelent az, ha az egyén:

Egyes munkaköröket korlátozó egészségi tényezőt jelent az, ha az egyén: