ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRI/MUNKAHELYI MÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK*
 
Munkarend módosítása 
A munkarend módosításával a munkaidő mennyisége nem változik, a módosítás a munkaidő elrendezésére vonatkozik.
 
Műszakok megválasztása:
műszakok száma (1 műszak, 2 műszak, 3 műszak, folyamatos műszak)
műszak beosztások napszakja (délelőtti, délutáni, nappali, éjszakai)
műszak beosztások váltakozása (váltakozó/állandó)
 
Munkaszünetek elrendezése:
a munkaszünetek számának módosítása
a munkaszünetek hosszának módosítása
 
Munkakezdés/munkabefejezés időpontjának módosítása:
Munkakezdés időpontjának korábbra/későbbre helyezése állandó jelleggel/rendszeresen/alkalmanként
Munkabefejezés időpontjának korábbra/későbbre helyezése állandó jelleggel/rendszeresen/alkalmanként
.
Munkaidő módosítása
A munkaidő módosítása a munkavégzés rendszeres napi/heti/havi munkaidő-mennyiséget érinti.
 
Munkaidő megválasztása: teljes munkaidő, részmunkaidő
A részmunkaidő mennyiségének megválasztása
A részmunkaidő elosztásának megválasztása
.
A munkatér/munkahely berendezéseinek, felszereltségének módosítása
A munkatér/munkahely berendezéseinek, felszereltségének módosítása az akadálymentesített,
megközelíthető, ergonomikus elrendezésű munkakörnyezetet biztosíthatunk.
 
a munkahely megközelíthetőségét, akadálymentesítését szolgáló felszerelések biztosítása az épületekben és közelükben (pl. rámpa, lift, kontrasztos lépcsőszínezés, piktogramok használata, parkolóhely stb.)
a munkatér berendezéseinek ergonomikus módosítása (pl. bútorok, eszközök áthelyezése, átalakítása)
a munkahely felszereltségének bővítése (pl. pihenőszoba, hűtőszekrény stb. biztosítása)
.
A munkavégzés helyszínének módosítása
A munkavégzés helyszínének módosításakor a tevékenységek elvégzésére kijelölt teret választhatjuk meg.
 
a munkavégzés helyszínének áthelyezése másik helyiségbe (irodába, szobába, csarnokba stb.)
a munkavégzés helyszínének áthelyezése másik épületbe
otthoni munkavégzés lehetőségének alkalmi/rendszeres biztosítása
.
Speciális eszközök beszerzése
A speciális eszközök beszerzésével a munkavállaló munkavégzéshez kapcsolódó funkciócsökkenését kompenzálhatjuk. 
 
munkaeszközök, irodaeszközök, munkaruhák, védőruhák, bútorok, szoftverek stb. beszerzése
.
Szabályok, előírások módosítása
A munkahelyi viselkedést és lehetőségeket meghatározó szabályok, előírások olyan módosítása, mely nem veszélyezteti a munkahelyi biztonságot.
 
Szabályok, előírások módosítása a.
...munkaidőre vonatkozóan
...műszakokra, munkakezdésre/befejezésre vonatkozóan
...munkaszünetek időtartamára, elrendezésére, felhasználhatóságára vonatkozóan
...munkaruhák használatára vonatkozóan
...munkahelyen/munkatéren megengedett tevékenységekre vonatkozóan
...munkahelyen/munkatéren megengedett tárgyakra vonatkozóan
.
A munkakör módosítása, átszervezése
A munkakör esszenciáját nem módosító tevékenységek kollégák közötti átszervezésére vonatkozik.
 
egyes tevékenységek átadása más munkavállaló(k)nak
egyes tevékenységeket kicserélni más munkavállaló(k) tevékenységeivel
.
Szolgáltatás igénybevétele
Szolgáltatás igénybevételével a munkavállaló munkavégzéshez kapcsolódó funkciócsökkenését kompenzálhatjuk. 
 
személyi szolgáltatások egyszeri/alkalmankénti/rendszeres igénybevétele (pl. jeltolmács megbízása, Braille-átíró megbízása)
eszközök egyszeri/alkalmankénti/rendszeres bérlése
a munkahely megközelíthetőségét elősegítő szolgáltatás(ok) igénybevétele (pl. dolgozók szállítása)
.
* Ajánljuk az "Általános munkaköri/munkahelyi módosítási lehetőségek" listáját együttesen használni a munkaköri/munkahelyi
módosításokra vonatkozó döntési forgatókönyvvel és a munkaköri leírással.