Kommunikációs tréning

A beszéd, valamint a non-verbális jelzések produkciójának és feldolgozásának képességével minden ember rendelkezik. Ezen készségek, képességek fejlettsége azonban egyéni eltéréseket mutat. Vannak, akiknek nem okoz nehézséget idegen emberek előtt beszélni, míg mások jól ismert, baráti körben is nehezen mernek megnyilvánulni.
Mai világunkban azonban alapvető elvárás akár az álláskeresésnél, akár annak megtartásánál a precíz, határozott, gyors reakció, ahol a szavakban közöltekkel összhangban vannak non-verbális jelzéseink.
Mindezen képességeink, készségeink, mint bármely más képességünk alakítható, fejleszthető, elősegítve társas kapcsolataink hatékonyságát.
A résztvevők a tréning során a gyakorlatok segítségével ismereteket szerezhetnek és megtapasztalhatják