Szimultán Kapacitás és a Stressztűrő Képesség Vizsgálata

Miért lehet szükséges ezeket a képességeket mérni?

Sokszor kerülünk a hétköznapi életben és a munkahelyünkön is olyan helyzetbe, amikor egyidejűleg több dolgot is végeznünk kell. Például a boltban a pénztárnál figyeljük, mit üt be a pénztáros, pakoljuk a már kiadott árut a kosarunkba, beszélgetünk a partnerünkkel és közben még azt is figyeljük, hogy a gyerekünk mit csinál. És mindezt egy időben. Ilyenkor próbáljuk a figyelmünket megosztani az egyes tevékenységek között. Természetesen ez nem sikerül mindenkinek egyenlő mértékben. Vannak, akik nagyon könnyen képesek ezt megvalósítani, míg másoknak elég komoly erőfeszítésébe kerül.
Az egyes foglalkozásokban is különböző mértékben szükséges ennek a képességnek a jelenléte. Több munkahelynél is szinte elengedhetetlen az, hogy a dolgozó egyszerre több dologra koncentráljon.
Erre példa lehet egy recepciós, aki szinte folyamatosan foglalkozik a pultjánál megjelenő látogatóval, telefonokat intéz, faxokat és e-maileket küld és fogad, illetve egyéb papírmunkát végez.
Hasonlóan egy menedzser asszisztens vagy egy titkárnő is rendelkezik ilyen képességekkel: végzi a mindennapos ügyeit, adatokat gyűjt, kimutatásokat, jelentéseket készít, miközben folyamatosan jelennek meg az íróasztalánál olyan személyek, akik a felettesét keresik, telefonos ügyintézéseket végez, illetve szem előtt kell tartania a határidőnaplójában szereplő ügyeket is.
Ugyanilyen helyzetben van egy kereskedelmi eladó is, aki egyrészt foglalkozik az üzletben lévő vevőkkel, információt ad nekik, megmutatja a termékeket, vásárlás esetén intézi az adminisztratív munkát, közben esetleg telefonos érdeklődőknek ad információt, figyeli és felismeri a biztonsági kockázatot jelentő történéseket, tolvajokat és tudja, hogyan előzze meg illetve kezelje ezeket a helyzeteket, valamint árupakolással, polctisztítással is foglalatoskodik.
Azt a képességet, amikor egy időben több feladat elvégzését kell koordinálnunk, megoszlik a figyelem az egyes gondolkodást igénylő tevékenységek között, szimultán kapacitásnak nevezzük.
Az ilyen jellegű figyelemmegosztás, szimultán kapacitás jelentős terhet jelent a dolgozók számára. Ám nem csupán a figyelemmegosztás jelenthet stresszt, megterhelést a dolgozónak, hanem számos más tényező is, például határidők betartása, magas követelmények, megnövekedett munkamennyiség stb.
Ezekkel a tényezőkkel számolni kell a munkavégzés során, a munkavállalónak tudnia kell kezelni ezeket a helyzeteket, különben negatívan hathat a teljesítményére. Ez a képesség is személyenként eltérő lehet. Egyesek nagyon könnyen kezelnek egy feszültségekkel nehezített helyzetet, míg mások szinte képtelenek ilyen feltételek között teljesíteni.
Például egy gépészmérnöknek jelentős terhet jelent, hogy a szakmai követelmények mellett a megrendelő igényeinek is megfelelve kell minőségi munkát végeznie, illetve a határidők betartására is oda kell figyelnie.
Egy raktáros munkájában is számos stresszforrás jelentkezik. Jelentős nyomást jelent a felelősség, hiszen a raktárban tárolt árukért felelősséggel tartozik. Folyamatosan számon kell tartania az árukészletet, intézni a kiadásokat és bevételeket, időnként pedig leltárt is végez. Mindezeket igen precízen (és gyorsan) kell elvégezni, ami pedig stresszforrást jelent.
Ezt a képességet, amikor jelentős teher, stressz alatt kell valamilyen tevékenységet végeznünk, stressztűrő képességnek nevezzük. A stressztűrő képesség kapcsolatban van a szimultán kapacitással, a két képességre igen gyakran egyszerre van szükség.

Mit jelentenek ezek a képességek összefoglalva?

A szimultán kapacitás olyan képességek jelent, amikor egyidejűleg két vagy több tevékenységet végez valaki: valamilyen rutin jellegű dolgot (például szöveget gépel a számítógép segítségével) és ezzel párhuzamosan valami olyan dolgot is végez, amely kisebb-nagyobb mértékű gondolkodást is igényel (például fejben számol).
A stressztűrő képesség azt mutatja, hogy valaki hogyan tud egy feladatot egy stresszel teli helyzetben elvégezni, hogyan alakul a feladatmegoldása egy "normál", feszültséget nem tartalmazó helyzethez viszonyítva.

Hogyan néz ki a szimultán kapacitást és a stressztűrő képességet vizsgáló teszt?

A tesztfelvétel és a teszteredmények, tesztpontszámok kiszámítása is számítógép segítségével történik.
A teszt több altesztből áll, az egyes altesztekben különböző mértékben jelennek meg rutin jellegű és problémamegoldást igénylő feladatok.
A teszt felvétele összesen kb. 40 percet vesz igénybe.