Szelektív Vizuális Figyelem Vizsgálata

Miért lehet szükséges ezt a képességet mérni?

Ha idegen vagy általunk kevésbé ismert helyen (idegen városban vagy országban) járunk, gyakran használunk térképet a tájékozódáshoz. Sok ember számára nem okoz nehézséget egy térkép alapján eligazodni, miközben vannak olyan emberek is, akiknek ez kisebb-nagyobb mértékű nehézséget okoz. A tájékozódási képességgel nem mindenki rendelkezik egyforma mértékben. A tájékozódási képesség egy összetett jelenség, amelynek egyik összetevője az, hogyan tudjuk a sok, részben számunkra nem lényeges adat közül kiválogatni a számunkra lényegeseket (azaz a térképen a rengeteg utca közül megtalálni azt, ahol vagyunk és azt, ahova menni szeretnénk).  
Hasonló helyzetben van egy gépészmérnök, akinek különböző tervrajzokon kell eligazodnia, amikor egy gép vagy egy berendezés felépítését vizsgálja. Meg kell állapítania, hogy mely vonalak tartoznak össze, illetve azt is tudnia kell, hogy az egyes vonalak mely alkatrészekhez taroznak.
Operátorok munkájában is szükség van erre a képességre. Munkájuk során gyakran kell egy monitor előtt ülve vázlatos ábrát szemlélniük és észrevenni az esetleges hibákat. Legtöbbször csupán a vizsgált ábrának csak egy részét látják, nem az egészet. Ilyenkor különösen fontos, hogy észrevegyék a lényeges elemeket az ábrán, a lényegteleneket pedig hagyják figyelmen kívül.
Természetesen nem csak tervrajzok, térképek alapján lehet tájékozódni. Vannak olyan helyzetek, amikor a rendelkezésünkre álló információk közül kell kiválogatni a lényegeset. Ilyen feladatai vannak - többek között - a titkárnőknek, asszisztenseknek és adminisztrátoroknak is. Például egy titkárnőnek a főnökéhez érkező vendégek, levelek, telefonhívások közül ki kell válogatnia azokat, amelyek fontosak, és figyelmen kívül hagyni, vagy későbbre halasztani azokat, amelyek pillanatnyilag nem fontosak.
Egy bolti eladó vagy árubeszerző számára is hasznos lehet, ha tudja, mi az, amit figyelmen kívül hagyhat. Így könnyebben tud tájékozódni a megrendelőlapokon, illetve a polcon, raktárban lévő áruk között.
A lényeglátás, az információk közötti tájékozódás több foglalkozásban hasznos lehet. Ez a képesség megkönnyíti a munkát, mivel lehetővé teszi, hogy a munkavégző csak a fontosabb tényezőkre, információtöredékekre fordítja a figyelmét, ezáltal jön létre a szelektív figyelem.

Mit jelent ez a képesség összefoglalva?

A szelektív vizuális figyelem a vizuális orientációs teljesítmény egy aspektusa.
Lényege, hogy egy viszonylag komplex környezetben kell egy egyszerűbb alakzatot megtalálni.

Hogyan néz ki a szelektív figyelmet vizsgáló teszt?

A tesztfelvétel és a teszteredmények, tesztpontszámok kiszámítása is számítógép segítségével történik.
A teszt felvétele összesen kb. 20 percet vesz igénybe.