Munkához való hozzáállás Vizsgálata

Miért lehet szükséges ezt mérni?

Nagyon sokan szeretnek barkácsolgatni szabadidejükben. Mások nem szeretnek, ám kötelesek elvégezni az ilyen jellegű teendőket a ház körül. Akár így, akár úgy, megfigyelhetjük, hogy mindenki másként áll hozzá a feladathoz. Van, aki már az első perctől határozottan tudja, mit szeretne, mások sokat tétováznak, változtatgatják véleményüket, pillanatnyi benyomások alapján döntenek; egyesek képesek órákig koncentrálni, mások néhány perc után elkalandoznak gondolatban; vannak, akik tudják, mire képesek, mások teljesen lehetetlen dolgokra vállalkoznak; egyesek az első kudarc után feladják, mások a végsőkig kitartanak; és végül vannak, akik törekednek arra, hogy jó teljesítményt érjenek el, mások pedig csak elvégzik a feladatot, mert "kell".
Hasonló különbségeket figyelhetünk meg a munkahelyi munkavégzés során is. Az emberek különbözőképpen viszonyulnak a munkához, és ez a viszonyulás kritikus lehet a munkavégzés szempontjából.
Például egy asszisztensnek fontos, hogy pontos, határozott és körültekintő legyen a döntései során. A figyelmetlen, átgondolatlan, pillanatnyi szeszélyből hozott döntések súlyos problémákhoz vezethetnek.
Egy operátor esetében nagyon fontos lehet a koncentrációs teljesítmény is, hiszen órákat kell a monitor előtt apró jelekre figyelnie. Ha elkalandoznak a gondolatai, hamar elfárad, akkor nem észleli időben a hibát, ami még nagyobb hibákhoz, károkhoz vezethet.
Az is fontos, hogy reális célokat tűzzünk ki magunk elé a munkánkban. A túl alacsony és a túl magas célok is rontják a teljesítményt. A túl alacsony célnál eleve kevesebb termelést vagy munkát tűznek ki célul, a túl magas célt pedig szinte lehetetlen elérni.
A munka nem mindig sikert jelent. Például egy építészmérnök többször módosít munkáján, mire az ügyfele elfogadja, ilyenkor fontos, hogy na adja fel az első negatív kritika után, mert akkor a későbbiekben kevesebb megbízást fog kapni.
Végül az is fontos, hogy a munkát végző személy motivált legyen a magas teljesítményre. Például egy szalagmunkánál dolgozó esetében, hatalmas előny, ha ő maga igyekszik minél gyorsabban és ügyesebben összeszerelni az alkatrészeket. Ezzel munkatársai munkáját is jelentősen megkönnyíti.

Mit jelent a munkához való hozzáállás összefoglalva?

A munkához való hozzáállás több jellemzőt is magában foglal, több dimenziója is van: mennyire határozott és/vagy pontos a személy döntési helyzetekben,  milyen mértékben képes a feladatra koncentrálni, mennyire reális célokat tűz ki maga elé, mennyire impulzív vagy reflexív a személy, milyen a teljesítménymotivációja, és végül, hogy a sikertelenségek mennyire kedvetlenítik le, azaz milyen a frusztrációs toleranciája.

Hogyan néz ki a munkához való hozzáállást vizsgáló teszt?

A tesztfelvétel és a teszteredmények, tesztpontszámok kiszámítása is számítógép segítségével történik.
A teszt több altesztből áll.
A teszt felvétele összesen kb. 45 percet vesz igénybe.