Finommotoros Képességek Vizsgálata

Miért lehet szükséges ezeket a képességeket mérni?

Mindannyian végeztünk már olyan feladatokat, amelyek kisebb-nagyobb mértékű kézügyességet igényelnek. Ilyen lehet a barkácsolás, de akár olyan egyszerűnek tűnő tevékenység is, mint a rajzolás vagy a gépírás.
Ilyen és ezekhez hasonló helyzetekben igen fontos, hogy lehetőleg gyorsan és pontosan dolgozzunk. Például, elég kellemetlen, ha barkácsolás közben a kalapáccsal véletlenül a szeg mellé ütünk, vagy ha rajzolásnál nem tudunk egyenes vonalat húzni, mert remeg a kezünk.
Vannak olyan munkák is, amelyek fokozottan igénylik ezeknek a képességeknek a jelenlétét. Például, egy összeszerelő munkás időnként igen apró alkatrészekkel dolgozik, ezeket illeszti össze. Ilyen munkáknál nagy gondot okozhatnak a bizonytalan, pontatlan mozdulatok, vagy éppen a kézremegés.
Egy gépbeállítónak vagy egy karbantartónak is fontos, hogy biztos kézzel tudjon dolgozni. Hiszen munkája főként apróbb alkatrészekkel történő tevékenységből áll. Például csavarok ki- és beszerelése, kábelek rögzítése, alkatrészek cseréje stb. Ilyen esetekben az is fontos, hogy gyorsan tudjanak dolgozni, hiszen amíg a gépeket beállítják, vagy javítják, addig a munkások nem tudnak dolgozni, áll a termelés.
Kissé más területen, de hasonlóan fontos a gépészmérnökök számára is ez a finommozgás képessége. Elég sok tervrajzot kell készíteniük - kézzel és számítógéppel is -, amely során szintén biztos kézre van szükség.
Egy adminisztrátori vagy titkárnői munkakörben is fontos tényezővé válhat a finommotoros képesség. Ennek legszembetűnőbb példája a gépírás. A gépírás során igen fontos, hogy pontosan tudjunk a kezünkkel célozni, és ne üssünk állandóan mellé a billentyűzeten, mert az rendkívül lelassítja a munkát. Fontos a gyorsaság is, például, minél hamarabb elvégezni a lediktált levelek bevitelét a számítógépekbe, a jelentéseket minél hamarabb megírni stb.
A finommotoros, finommozgásos képességek igen fontosak minden olyan munkakörnél, ahol gyors, pontos és biztos kézmozdulatokra van szükség, mert ezek alkotják a munkatevékenységek alapját. Ezek hiányában a munka minősége is károsodást szenvedhet, illetve jelentősen lassítja is a munkavégzést egyrészt a lassúbb munka, másrészt közvetetten a hibázások kiküszöbölése által.

Mit jelentenek ezek a képességek összefoglalva?

A finommotoros képességek olyan mozgásokat jelölnek, amelyek viszonylag kis erőfeszítést igényelnek, szűk határok között mennek végbe, ám igen nagyfokú pontosságot és gyorsaságot igénylenek.

Hogyan néz ki a finommotoros képességeket vizsgáló teszt?

A tesztfelvétel és a teszteredmények, tesztpontszámok kiszámítása is számítógép segítségével történik.
A teszt több altesztből áll.
A teszt felvétele összesen kb. 20 percet vesz igénybe.