honlap fejléc kép


Tantervi háló

A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének Mentálhigiénikus Szakirányú Továbbképzésének tantervi hálója

Tantárgycsoportok, főbb témakörök Neptun kód Óraszám Kredit Számonkérés módja
A. Társadalomismeret és személyiséglélektan
Szocializáció BTMH100 15 4 kollokvium
Személyiséglélektani alapok BTMH101 10 3 kollokvium
Alkalmazott szociálpszichológia kutatási módszerek BTMH102 10 2 kollokvium
Bevezetés a szociológiába BTMH103 10 2 gyakorlati jegy
Bevezetés a szociálpolitikába BTMH104 5 1 gyakorlati jegy
B. Mentálhigiéné stúdiumai
Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban BTMH105 10 5 kollokvium
Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban BTMH106 10 5 kollokvium
A deviáns viselkedés BTMH107 10 4 gyakorlati jegy
Családi dinamika BTMH108 10 5 gyakorlati jegy
C. Mentálhigiéné stúdiumai és személyiséglélektan
Mentálhigiéné I. BTMH109 15 7 kollokvium
Mentálhigiéné II. BTMH110 15 7 kollokvium
A segítő kapcsolat BTMH111 10 3 gyakorlati jegy
Krízislélektan BTMH112 10 3 kollokvium
Etika BTMH113 5 1 aláírás
Mentálhigiéné és szakmai szerepek BTMH114 15 5 gyakorlati jegy
D. Önismeret és tevékenység kisérés
Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 1. BTMH115 50 15 aláírás
Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 2. BTMH116 50 15 aláírás
Diadikus kapcsolatkezelés BTMH117 30 10 gyakorlati jegy
Esetmegbeszélés és szupervízió BTMH118 20 4 aláírás
Egyéni esetvezetés és konzultáció BTMH119 10 3 aláírás
E. Kutatási módszerek
Matematikai statisztika alapjai BTMH120 5 1 gyakorlati jegy
F. Tevékenység kisérés
Külső szakmai gyakorlat 1. BTMH121 25 2 aláírás
Külső szakmai gyakorlat 2. BTMH122 25 3 aláírás
G. Szakdolgozat BTMH130   10  
ÖSSZESEN 375 120