honlap fejléc kép


Jelentkezés feltétele és menete

Munka-
rend
Fin. forma Költség-térítés (félév) Képzési idő (félév) Irány-
szám
Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Lev. K 140.000 Ft 4 30 < 80 előzetesen egyeztetett pénteki és szombati napokon (10-14 nap egy félévben) Debrecen BÖLCS.

Legalább alapképzési szakon szerzett diploma a következő képzési területeken:

 • Bölcsészettudomány
 • Társadalomtudomány
 • Művészet
 • Művészetközvetítés
 • Orvos- és egészségtudomány
 • Pedagógusképzés
 • Jogi és igazgatási
 • Gazdaságtudományok
 • Nemzetvédelmi és katonai
 • Sporttudomány
 • Hittudomány

A szakirányú továbbképzés bemeneti feltétele valamely felsőoktatási intézményben szerzett oklevél a fenti területeken. A felvételi eljárásban az vehet részt, aki igazolással rendelkezik arról, hogy korábbi felsőoktatási tanulmányait befejezte, ott záróvizsgát tett, a követelményeknek megfelelt, és diplomája kiadása folyamatban van, illetve az is, aki igazolja a képzési hely, hogy záróvizsgát tett, de valami miatt a diplomája esetleg nem került még kiadásra. (Utóbbi esetben a felvételt nyert jelentkezőnek a jogszabályok szerint be kell mutatnia eredeti oklevelét a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor, ennek hiányában a felvételi döntés érvényét veszíti.)

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

mentálhigiénés szakember

Szakfelelős:

Dr. Habil. Szemán-Nagy Anita

Cím:

4032 Debrecen, Komlóssy út 45-47.

Tel.:

+3670/220-69-67

E-mail:

hejja.nagy.katalin@arts.unideb.hu

A jelentkezéshez az alábbi formanyomtatványt kell kitölteni. (A formanyomtatványok igény szerint másolhatók.)

A jelentkezési lap mellé kérjük, csatolja:

 • rövid szakmai önéletrajzát
 • a végzettségét igazoló oklevél másolatát
 • eddig elvégzett továbbképzései tanúsítványának másolatát

(A nyelvvizsga sem a felvételinek, sem a diploma megszerzésének nem előfeltétele.)

A jelentkezés leadási határideje: 2020. augusztus 19.

Képzés kezdete: 2020. szeptember


A jelentkezést a jelentkezési lapon megjelölt címre kérjük továbbítani!

A felvételi beszélgetés a szakmai gyakorlatra és a jelentkezés motívumaira irányul. Időpontja általában augusztus utolsó hete.