CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) DE Pszichológiai Intézet
honlap fejléc képPedagógiai Pszichológiai Tanszék

A tanszék bemutatása

Tanszékünk feladata igen sokrétűnek mondható. 9 munkatársunk felelős az egész egyetem tanárképzési folyamata pszichológiai kurzusainak megtartásáért, ami magába foglalja az összes e tárgykörbe tartozó előadást, szemináriumot, a tanári személyiséget fejlesztő tréninget. Ezzel párhuzamosan jelentős elem Tanszékünk életében a pszichológia szakos hallgatók BA-s és MA-s képzésében való aktív részvétel. Ezen képzési ciklusokban legerősebb vonalunkat a fejlődéslélektani és tehetséggondozás, az iskolapszichológia világához kötődő kurzusok vezetése jelenti. Közel évtizede működtetjük a Tanácsadás és iskolapszichológia MA-s szakirányt. Az Intézetben folyó PhD-s képzésben is markánsan kiveszik részüket Tanszéki munkatársaink. Szintén komoly hagyományokkal bír a "Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés" pedagógus szakvizsgaprogramunk, amelyre posztgraduális képzés keretében jelentkezhetnek az érdeklődő diplomások. Az elmúlt két évtizedben rengeteg tankönyvet, egyetemi jegyzetet jelentettünk meg elsősorban a tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, pályaorientáció és fejlődéslélektan területén. Szakmai műhelyünk nem csupán hazai, de komoly nemzetközi elismertségnek is örvend. Így rendezhettük meg 2000-ben az ECHA (European Council for High Ability) soros konferenciáját mintegy 500 külföldi és magyar szakember részvételével. Tanszékünk munkatársai elkötelezettek a kutatás, az elméleti aspektusok mellett a gyakorlat irányában is, elsősorban a sportpszichológiai és pályatanácsadás, a tehetségazonosítás és tehetségtanácsadás területén. Gyermekpszichológus kollégáink foglalkoznak a gyermek- és serdülőkorban megjelenő pszichés problémák oktatásával és kezelésével is. Együttműködési szerződés köt bennünket a Nijmegen-i Katolikus Egyetem Tehetségkutató Központjához, az Ohio State University-hez, valamint az Arizona State University-hez. Szoros szakmai kapcsolatban állunk egyetemünk több tanszékével és egyéb egységével (Neveléstudományi Tanszék, Tanárképzési Központ, Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja, Sporttudományi Koordinációs Intézet, gyakorlóiskolák), jeles egyetemi műhelyekkel (pl. ELTE) és egyéb kutató helyekkel (pl. MTA). Valamint fajsúlyos civil szervezetekkel: pl. MATEHETSZ , Tanárképzők Szövetsége. Az elmúlt 8 évben változatos aktivitási formákban (oktatás, könyvírás, tréneri munka) mindnyájan bekapcsolódtunk valamennyi jelentős tehetségfejlesztési Európai Unió-s és hazai pályázat megvalósításába (Géniusz Projekt, Tehetséghidak Projekt, Templeton Projekt, Tehetségek Magyarországa Projekt). Mi rendezhettük meg 2016-ban az I. Iskolapszichológiai Vándorgyűlést. Munkatársaink közül többen tanácsadó, klinikai és gyermekklinikai szakpszichológusi végzettséggel, illetve mentálhigiénikus diplomával is rendelkeznek.

Tanszékünk munkatársai

Név Beosztás Szoba Telefon E-mail  
Dr. Habil. Dávid Imre egy. docens, tanszékvezető, igazgató-helyettes I.em. 107. 22613  
         
Dr. Habil. Tóth László ny. egyetemi docens I.em. 109. 22533  
Dr. Balogh László ny. egyetemi docens,
a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke
I.em. 110. 22706  
Dr. Olajos Tímea főiskolai docens I.em. 107. 22615  
Dr. Kondé Zoltánné Dr. Inántsy-Pap Judit egy. adjunktus I.em. 106/2. 23048  
Dr. Orosz Róbert egy. adjunktus I.em. 106/1. 22612  
Páskuné Dr. Habil. Kiss Judit egy. docens I.em. 107. 22615  
Dr. Pataky Nóra egy. adjunktus I.em. 109. 22533  
Dr. Fodor Szilvia egy. adjunktus I.em. 106/3. 22887  
Bíró Zsolt egy. tanársegéd I.em. 109 22533  
Gerhát Réka egy. tanársegéd I.em. 106/1 22612  
Molnár Adrienn PhD ösztöndíjas fsz. 16. 22225  

Fényképek