CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) DE Pszichológiai Intézet
honlap fejléc képÁltalános Pszichológiai Tanszék

Tanszékünk bemutatása

A tanszék oktatói tevékenysége, amely kiterjed az osztatlan pszichológusképzés teljes időszakára, továbbá az alap-, mester- és doktorképzésre, három nagyobb területen valósul meg: 1) az általános/kísérleti pszichológia területei (érzékelés-észlelés, figyelem, tanulás, emlékezés, tudat, motiváció, emóció, gondolkozás, nyelv); 2) biológiai alapozó tárgyak (korábban anatómia, élettan, idegtudomány, pszichofiziológia, a neurológia és pszichiátria alapjai); a pszichológia jogi és etikai kérdései; 3) felsőbbéveseknek specializációs kurzusok (pl. megváltozott tudatállapotok, hipnózis, a táplálkozás pszichológiája és zavarai).

A tanszék oktatói a pszichológus diploma mellett más végzettséggel is (biológus, filozófus, mérnök, orvos) rendelkeznek, ami lehetővé teszi a pszichológia határterületein (a néprajz, orvostudomány, zene) való kutatást, ami az elektrofiziológia, a figyelem és egyéb kognitív funkciók, a matematikai intelligencia és tehetség, a megváltozott tudatállapotok, a táplákozás pszichológiai vonatkozásai és zavarai, az életminőség és egészségi állapot, valamint a pszicholingvisztika területein folyik.

Tanszékünk munkatársai

Név Beosztás Szoba Telefon E-mail  
Dr. Kondé Zoltán egy. adjunktus, tanszékvezető II.em. 204. 23038  
         
Dr. Holló Gábor egy. adjunktus II.em. 203. 23037  
Dr. Habil. Polonyi Tünde egy. docens II.em. 216. 23042  
Balajthy Dániel egy. tanársegéd II.em. 222. 23044  

Fényképek