CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) DE Pszichológiai Intézet
honlap fejléc képPszichológia doktori program felvételi és fokozatszerzési publikációs követelmények

Jelentkezők figyelmébe
A 2016-2017 I. félévtől megváltozik a doktori iskola tematikája. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával. A lentebbi információk csak a bent lévő hallgatókra vonatkoznak, az újonnan belépőkre már az új szabályok lesznek érvényesek!

PhD Kredites Tájékoztató (közöstárgyak)


Pszichológia Doktori Program
Programvezető: Prof. Dr. Münnich Ákos
Programtitkár: Zeke Klára
(512-900/22539; )


Publikációs követelmény (iskolaspecifikus)

Felvételi követelmények (iskolaspecifikus)
 • A pályázónak a program valamelyik témavezetőjével egyeztetett témát kell választania kidolgozásra.
 • A választott témát és a kapcsolódó kutatási tervet 4-5 oldalon írásban kifejtve kell beadni (továbbá mellékelni kell egy kb.1 oldalas angol nyelvű összefoglalót is).
 • Nyelvtudás: Angol, német vagy francia „C” típusú középfokú nyelvvizsga. Az angol nyelvvizsga előnyt jelent.
 • Az egyéni felkészülőknek a jelentkezéskor teljesíteniük kell a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés publikációs követelményeit.

Költségtérítés a 2012/2013-as tanévben:
 • költségtérítéses hallgatók: 100.000 Ft/félév
 • egyéni felkészülők: egyszeri 200.000 Ft
 • 2016-2017. évtől a költségtérítés összege 145.000 Ft

Fokozatszerzési és publikációs követelmények (iskolaspecifikus)
A doktorjelölt összes publikációját a témavezetőjének az alábbi 4 szempont szerint értékelnie kell:
 • eredetiség
 • szakmai színvonal
 • hasznosság
 • plágium

Szabályzatok Pszichológus doktoranduszoknak a 2012. évtől
Mindenkire vonatkozik!
A hat félév alatt a 180 kredit teljesítése a következőképpen alakul:
 • 16 kredit tanulmányi kredit (ebből 10 kredit pszichológiai, 6 kredit minor (neveléstudomány, filozófia, szociológia), tehát összesen 16 kreditet kell teljesíteni a tanulmányi kurzusból, az összes többi kutatási kredit (164 kredit).
 • Mindenkinek egy filozófia kurzust kötelező teljesítenie, a másik kettő lehet neveléstudomány, szociológia, vagy akár mindkettő filozófia.
 • A harmadik év végére a hallgatóknak mindegyik típusú kutatási kreditből kell teljesíteniük minimum tárgyakat, amelyeket a következő táblázat tartalmazza. Ezeket úgy kell teljesíteni, hogy a hatodik félév végére ennek az összege kreditekben kifejezve:164 kredit legyen!
Ezek a következők: (a témavezető hagyja jóvá és értékeli!)

Elméleti felkészülés 1-től-6-ig (10 kredit/db) Részvétel szakmai rendezvényeken 1-től-6-ig (6 kredit/db) Szakmai konzultáció 1-től-6-ig (6 kredit/db) Empirikus kutatási munka 1-től-6-ig (15 kredit/db) Szakmai tanulmányút 1-től-6-ig (6 kredit/db)
Minimum egyet kell teljesíteni! Minimum egyet kell teljesíteni! Minimum hármat kell teljesíteni! Minimum hármat kell teljesíteni! Nincs minimum feltétele!

Vannak ezek mellett központilag kötelezően előirt kutatási kreditek, amelyeket a tudományos rektor helyettes írhat elő, ezeket minden esetben minden doktorandusz hallgatónak kötelező felvennie. Ezek kreditértéke mindig aktuálisan vannak meghatározva.

Figyelem:

Az a hallgató aki tárgyfelvételi időszakban a Neptun rendszerben nem veszi fel a tárgyait, az elmarasztalásban részesül, amely pénzbírságot vonhat maga után, ezért kérünk mindenkit, hogy ne mulassza el felvenni a tárgyait az arra kijelölt időszakban.Szabályzatok NEM Pszichológusoknak
Az a doktorandusz hallgató, aki nem pszichológus alapdiplomával rendelkezik, a PHD tanulmányai során a hat félév alatt a következő Pszichológia BA tárgyakból minimum egy kurzust kell teljesítenie:
 • Általános lélektan 1-3
  (felelőse: Dr. Kondé Zoltán)
 • Személyiség lélektan 1-3
  (felelőse: Dr. Habil. Pék Győző)
 • Fejlődés lélektan 1-2
  (felelőse: Dr. Kondé Zoltánné dr. Inántsy-Pap Judit)
 • Szociálpszichológia 1-3
  (felelőse: Molnárné Dr. Kovács Judit)
Ezen felül, abból a tudományterületből, amelyik területen a doktorandusz hallgató dolgozik, további négy (illetve öt) meghirdetett, tárgyat kell teljesítenie. Ehhez figyelnie kell a (nappali ill. levelezős) meghirdetett kurzusokat, ill. a témavezetőjével egyeztetve előre jelezze, hogy milyen témájú kurzusra van szüksége egy adott szemeszterben, és a kurzus oktatójával egyeztetve részt vehet a tanórákon és vizsgázhat.
Ezek után a neptun rendszerben null kredit értékkel veheti fel ezen tárgyakat, (ezek nem számítanak bele a teljesítendő 180 kreditbe) természetesen jelezni kell az intézetben, hogy meilyen tárgyakat látogatott, melyekből szerzett jegyet, mert csak azokat hirdetjük meg az adott félévben.


Publikációs követelmény (iskolaspecifikus)
Összesen 4 - 5, szakfolyóiratokban megjelent publikáció a minimum követelmény. A publikációk darabszáma csak irányadó, a munkásság megítélésében a minőség dönt.
A publikációk között
 • minimum elvárt, legalább 1 nemzetközi szakfolyóiratban megjelent publikáció,
 • szükséges legalább 2 rangos szakmai folyóiratban megjelent publikáció, és
 • szükséges legalább 1 megjelent publikáció a kiemelt hazai pszichológiai folyóiratokban (Pszichológia; Alkalmazott Pszichológia; Magyar Pszichológiai Szemle).

A fokozatszerzési és publikációs követelmények vonatkoznak mindenkire, aki fokozatszerzésben van illetve fokozatszerzésre jelentkezik.

Debrecen, 2018. február 6.