CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) DE Pszichológiai Intézet
honlap fejléc képPedagógiai Pszichológiai Tanszék

A tanszék munkájáról

Tanszékünk három területen végez kutatásokat megalakulása, 1985 óta.

(1) Longitudinális kutatás keretében vizsgáljuk az anyanyelv és a gondolkodás fejlődése közötti összefüggéseket 0-14 éves korosztálynál.

(2) Igyekszünk feltárni az iskolában történő tehetségfejlesztés kapcsán felmerülő pszichológiai problémák természetét.

(3) A tanárképzéssel összefüggésben kutatjuk a pedagógusszemélyiség és a tanári pálya ellátásához szükséges speciális képességek formálásának hatékony eszközeit.

A tehetségkutatás és fejlesztés kérdései állnak ma a középpontban. 1998 szeptemberében indítottuk "tehetségfejlesztési szakértő" megnevezéssel diplomát adó posztgraduális tehetségpedagógus-képzésünket, mely az első ilyen jellegű akkreditált szak Magyarországon. Tehetség-fejlesztési témájú kurzusokat hirdetünk meg tanár szakos hallgatók számára, emellett a doktori (Ph.D.) képzésünknek is van tehetségvonatkozású fokozatszerző alprogramja. Jelenleg többen ebben a témakörben készítik doktori értekezésüket.

Munkakapcsolatban vagyunk az ECHA-val (European Council for High Ability, Európai Tehetségtanács) és Franz J. Mönks professzorral, az ECHA soros elnökével. Szerződéses munkakapcsolatunk van Nijmegen-i Egyetem Tehetségkutató Központjával, az Ohioi és az Arizonai Állami Egyetemmel. 1998 óta részt veszünk kutató-fejlesztő munkában a SOCRATES-COMENIUS, illetve BEGA uniós programokban. A program célja: Európa-szerte lendületet adni a tehetségprogramoknak az iskolákban, többnyelvű szöveggyűjtemények készülnek, fejlesztő programok kerülnek az Internetre, CD-k készülnek, s közvetlen tapasztalatcseréket szervezünk pedagógusok részére.

Tanszékünk munkatársai

Név Beosztás Szoba Telefon E-mail  
Dr. Habil. Dávid Imre egy. docens, tanszékvezető, igazgató-helyettes I.em. 107. 22613  
         
Dr. Habil. Tóth László ny. egyetemi docens I.em. 109. 22533  
Dr. Balogh László ny. egyetemi docens,
a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke
I.em. 110. 22706  
Dr. Olajos Tímea főiskolai docens I.em. 107. 22615  
Dr. Kondé Zoltánné Dr. Inántsy-Pap Judit egy. adjunktus I.em. 106/2. 23048  
Dr. Orosz Róbert egy tanársegéd I.em. 106/1. 22612  
Páskuné Dr. Habil. Kiss Judit egy. docens I.em. 107. 22615  
Dr. Pataky Nóra egy. tanársegéd I.em. 109. 22533  
Dr. Péter-Szarka Szilvia egy. adjunktus I.em. 106/3. 22887  
Bíró Zsolt egy. tanársegéd I.em. 109 22533  
Illés Amanda egy. tanársegéd I.em. 106/1 22612  

Fényképek