CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) DE Pszichológiai Intézet
honlap fejléc képHírek/információk

Műhelymunkák, szakdolgozati témák

Műhelymunkák, szakdolgozati témák | Általános Pszichológiai Tanszék

Az Általános Pszichológiai Tanszék oktatóinak témajavaslatai műhelymunka készítéséhez

sorszám cím témavezető
1. Az evészavarok hátterében álló pszichológiai tényezők szerepéről Szabó Pál
2. Testkép - testképzavar Szabó Pál
3. Az elhízás pszichológiai vonatkozásai Szabó Pál
4. A család szerepe az evészavar kialakulásában Szabó Pál
5. Társas tényezők szerepe az evészavar kialakulásában Szabó Pál
6. A tömegkommunikáció szerepe az evészavar kialakulásában Szabó Pál
7. Az evészavarok és a stressz Szabó Pál
8. Kognitív funkciók evészavarban Szabó Pál
9. Perceptuális működés evészavarban Szabó Pál
10. Fizikai vonzerő és szelekció kapcsolata Szabó Pál
11. Attraktivitás és zenei tehetség Szabó Pál
12. Az agresszivitás elméletei Szabó Pál
13. Az agresszivitás biológiai vonatkozásai Szabó Pál
14. Az agresszivitás kontrollálásának lehetőségei Szabó Pál
15. A szerelem pszichológiája Szabó Pál
16. Az ivadékgondozás Szabó Pál
17. A homoszexualitás okaival kapcsolatos elképzelések Szabó Pál
18. Női homoszexualitás Szabó Pál
19. A szégyen pszichológiai vonatkozásai Szabó Pál
20. A kultúrsokk Szabó Pál
21. Önkielégítés Szabó Pál
22. A pornográfia hatásai Szabó Pál
23. Pedofilia Szabó Pál
24. A szexuális visszaélés jelenségköre Szabó Pál
25. Szexuális fantáziák Szabó Pál
26. Transzszexualizmus Szabó Pál
27. Félelmek a gyermekkorban Szabó Pál
28. Kulturális különbségek a félelem terén Szabó Pál
29. A szorongás csökkentésének lehetőségei Szabó Pál
30. Szabadon választott téma a stressz témakörében Szabó Pál
31. Coping Szabó Pál
32. A-típusú személyiség/viselkedés Szabó Pál
33. Életesemények Szabó Pál
34. Korai stressz Szabó Pál
35. Altruizmus Szabó Pál
36. A kíváncsiság pszichológiája Szabó Pál
37. A humor pszichológiai vonatkozásai Szabó Pál
38. Teljesítménymotiváció Szabó Pál
39. Szabadon választott téma a motiváció témaköréből Szabó Pál
40. Az érzelmek biológiai vonatkozásai Szabó Pál
41. Az érzelmek vizsgálatára alkalmazott módszerek Szabó Pál
42. Az érzelemkifejezés, a vegetatív működések és a szubjektív élmény közötti kapcsolat Szabó Pál
43. Kultúrközi vizsgálatok az emóció-témakörben: Azonosságok és különbségek Szabó Pál
44. A mosoly és a nevetés pszichológiája Szabó Pál
45. Az életminőség és a várható élettartam pszichológiai korrelátumai Szabó Pál
46. A zene és az érzelmek Szabó Pál
47. Vokális érzelemkifejezés Szabó Pál
48. Érzelmek hatása az emlékezeti teljesítményre Szabó Pál
49. Alexithymia Szabó Pál
50. Empátia Szabó Pál
51. Szabadon választott téma az emóció-témakörből Szabó PálIdegennyelv-tanulás

sorszám cím témavezető
1. A siker kulcsa idegennyelv-tanulóknál Polonyi Tünde
2. Sikertelen nyelvtanulók felnőttkorban Polonyi Tünde
3. Készségtanulás és nyelvtanulás kapcsolata Polonyi Tünde
4. Idegennyelv-tanulás (mesterséges nyelvi kutatások) Polonyi Tünde
5. Szövegértő olvasás két tannyelvű és más osztályokban Polonyi Tünde
6. Diszlexia és idegen nyelvtanulás Polonyi Tünde
7. Munkamemória és idegennyelv-tanulás Polonyi Tünde
8. Szó- és szabálytanulás fiataloknál és idősebbeknél Polonyi Tünde
9. A szavak előhívásának vizsgálata felnőtteknél Polonyi Tünde
10. Idősek nyelvtanulása: folyamat és kognitív hatások Polonyi Tünde
11. Tolmácsok idegennyelv-tanulása (mesterséges nyelv, korlátozott expozíció kísérletek) Polonyi Tünde


Kétnyelvűség

sorszám cím témavezető
1. Korai és késői kétnyelvűség (többnyelvűség) felnőttkorban Polonyi Tünde
2. Az anyanyelv ismerete és az idegen nyelv(ek) tanulása közötti összefüggések Polonyi Tünde
3. Szövegértés kétnyelvűeknél Polonyi Tünde
4. Tolmácsok és kétnyelvűek összehasonlítása Polonyi Tünde
5. A két tannyelvű képzési forma összehasonlítása a hagyományos oktatási formával Polonyi Tünde
6. Nyelvismeret és időskori kognitív hanyatlás kapcsolata Polonyi Tünde
7. Érzelmek és kétnyelvűség Polonyi Tünde
8. Munkamemória kétnyelvűeknél és tolmácsoknál Polonyi Tünde


További témák

sorszám cím témavezető
1. Pszichológia a közvéleményben Polonyi Tünde
2. Koraszülöttek későbbi kognitív és nyelvi fejlődése Polonyi Tünde
3. Koraszülöttek szülei: stressz és szorongás Polonyi Tünde
4. Az életesemények és a megküzdési stratégiák kapcsolata Polonyi Tünde
5. A relaxáció és meditáció hatása felnőttkorban Polonyi Tünde
6. A kognitív hanyatlás megelőzése Polonyi Tünde
7. Kommunikációs és nyelvi problémák felnőtt- és időskorban Polonyi Tünde
8. Mentális egészség időskorban Polonyi Tünde


Bekapcsolódási lehetőség folyamatban lévő vagy előkészítés/kidolgozás alatt álló kutatásokba (jellemzően laboratóriumi vizsgálatok)

sorszám cím témavezető
1. Figyelmi kontroll és gátlási folyamatok Kondé Zoltán
2. Figyelmi kontroll és módosult tudatállapotok Kondé Zoltán
3. A figyelmi kontroll szerepe a kétértelműség/ambivalencia feloldásában Kondé Zoltán
4. Figyelmi jelenségek vizsgálata kisgyerekkorban Kondé Zoltán
5. Szorongás és viselkedésszabályozás Kondé Zoltán
6. A végrehajtói kontroll vizsgálati módszereinek összehasonlító vizsgálata Kondé Zoltán
7. A végrehajtói kontroll egyes aspektusainak fejlődése Kondé Zoltán
8. Munkamemória a sakktehetség hátterében Kondé Zoltán
9. Kollektív/társas emlékezet a laboratóriumban Kondé Zoltán


Számítógépes kísérleti eljárások tervezése

Egy ismert tudományos módszer egy alternatív variációjának
(pl. gyerekverzió, inger-modalitás szerinti variációk)
kidolgozása és a sztenderd eljárással való egybevetése illetve
papír-ceruza tesztek számítógépes variációinak kidolgozása a rendelkezésre álló
kísérletszerkesztő programok (Inquisit, Superlab) segítségével
Példák:

sorszám cím témavezető
1. feladat-váltás témára Kondé Zoltán
2. priming témára Kondé Zoltán
3. stroop témára Kondé Zoltán
4. random feladat Kondé Zoltán
5. kettős feladat témára Kondé Zoltán
6. n-vissza feladat témára Kondé Zoltán
7. - stb. témára Kondé Zoltán


Témajavaslatok Általános lélektan 1., Általános lélektan 2. és Általános lélektan 4. témák mentén
Figyelem:
sorszám cím témavezető
1. Szelektív figyelem - papír-ceruza eszközökkel és számítógépes (Psychmate, Inquisit) alkalmazásokkal Kondé Zoltán
2. Figyelem megosztás - papír-ceruza eszközökkel és számítógépes (Psychmate, Inquisit) alkalmazásokkal Kondé Zoltán
3. Figyelem váltás - papír-ceruza eszközökkel és számítógépes (Psychmate, Inquisit) alkalmazásokkal Kondé Zoltán
4. A figyelem fontosabb jellegzetességeinek (terjedelem, koncentráltság, megoszthatóság, tartósság, rugalmasság) tanulmányozás Kondé Zoltán
5. Végrehajtói figyelem (a kontroll figyelmi aspektusai) Kondé Zoltán
6. Vigilancia (fenntartott figyelem) Kondé Zoltán
7. Orientáció és teljesítmény Kondé Zoltán
8. Nemfigyelési vakság, Változási vakság, Ismétlési vakság, Figyelmi pislogás Kondé Zoltán
9. Akusztikus és vizuális figyelem összehasonlítása Kondé Zoltán
10. Reakcióidő vizsgálatok tervezése inquisiten Kondé Zoltán
11. Szignáldetekciós vizsgálat tervezése Kondé Zoltán
12. Észlelési küszöb vizsgálatok tervezése Kondé Zoltán


Tanulás
sorszám cím témavezető
1. Vizsgálat tervezése az operáns kondiconálás jelenségeinek tanulmányozásához Kondé Zoltán
2. Vizsgálat tervezése az klasszikus kondiconálás jelenségeinek tanulmányozásához Kondé Zoltán
3. Komplex tanulási jelenségek (mentális térkép, belátásos tanulás) tanulmányozása Kondé Zoltán
4. Látens tanulás jelenségének vizsgálata Kondé Zoltán
5. A tanulás szociális kontextusának vizsgálata Kondé Zoltán
6. Explicit és implicit tanulási hatékonyság összehasonlítása Kondé Zoltán

Képzelet
sorszám cím témavezető
1. Képzeleti folyamatok vizsgálata papír-ceruza eszközökkel és számítógépes alkalmazásokkal Kondé Zoltán
2. Mentális rotáció Kondé Zoltán

Intelligencia
1. Általános intelligencia és specifikus képességek Kondé Zoltán
2. Intelligencia és teljesítmény Kondé Zoltán
3. Intelligencia és szakértőség Kondé Zoltán
4. Szociális intelligencia Kondé Zoltán
5. Intelligencia és elemi információfeldolgozási folyamatok (észlelési sebesség, reakciókészség, stb) Kondé Zoltán
6. Intelligencia és munkamemória (végrehajtói funkciók) Kondé Zoltán
7. Intelligencia és mentális rugalmasság Kondé Zoltán
8. Az intelligencia laikus felfogása Kondé Zoltán
9. Matematikai képességek és kreativitás Kondé Zoltán

Kreativitás
1. Kreativitás és specifikus intellektuális képességek Kondé Zoltán
2. Kreativitás és mentális rugalmasság Kondé Zoltán

Problémamegoldó gondolkodás
1. Szakértői és kezdő problémamegoldási heurisztikák Kondé Zoltán
2. Problémamegoldás specifikus szakterületeken Kondé Zoltán
3. Analógiás problémamegoldás Kondé Zoltán
4. Mentális modellek szerepe a problémamegoldásban Kondé Zoltán
5. Problémamegoldás tudás intenzív és tudásszegény Kondé Zoltán
6. A problémamegoldás folyamatának introspektív vizsgálata Kondé Zoltán
7. A problémamegoldás sikerességét befolyásoló kognitív (figyelmi, emlékezeti) tényezők Kondé Zoltán
8. Készségelsajátítás és szakértőség a problémamegoldásban Kondé Zoltán

Következtetéses gondolkodás
1. Induktív következtetések és hibái Kondé Zoltán
2. Absztrakt és kontextus érzékeny következtetések Kondé Zoltán
3. Következtetéses gondolkodás és intelligencia, kreativitás Kondé Zoltán
4. Deduktív következtetések és hibái tanulmányozása szillogizmusokkal Kondé Zoltán
5. Tartalmi és formai befolyások a szillogisztikus következtetésben Kondé Zoltán