CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) DE Pszichológiai Intézet
honlap fejléc képFeltöltött dolgozatcímek
Vissza

Dolgozat-feltöltés állapot
Feltöltés letiltva!

Sor Név Tagozat Dolgozat típus Cím Tárgy Év
1 Baráth Ákos levelező műhelymunka Szakmai gyakorlat hatása a munkahelyi szocializációra Szociálpszichológia 2011
2 Baráth Ákos levelező műhelymunka Intelligencia hatása a kreativitásra Általános lélektan 2011
3 Baráth Ákos levelező műhelymunka Kommunikációs stílus és internet-függőség Személyiséglélektan 2011
4 Horgasné Balogh Ágnes levelező szakdolgozat Fiatalok feketében. Egy serdülőkori szubkulturális csoport pszichés közérzetének vizsgálata a családi háttér függvényében 2011
5 Komoróczy Zsófia levelező műhelymunka Rajzvizsgálat mozgássérült gyerekekkel Fejlődéslélektan 2011
6 Károlyi Gitta levelező műhelymunka Integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyerekek társas kapcsolatai Fejlődéslélektan 2011
7 Vass Katalin levelező műhelymunka A gyermekrajz és a kötődés kapcsolata nevelőszülőknél élő gyerekeknél Fejlődéslélektan 2011
8 Antal Gábor levelező műhelymunka Tényleg igaz-e hogy a konzervatívok pesszimisták? Szociálpszichológia 2011
9 Páll Erika levelező műhelymunka „Síppal, dobbal, nádi hegedűvel…” Utazások az alsó világba sámándobbal Általános lélektan 2011
10 Ferenczi Fanni levelező műhelymunka A fonológiai tudatosság vizsgálata Általános lélektan 2011
11 Munkácsi Edit levelező műhelymunka Aponyi emlékezete két memoárja alapján Általános lélektan 2011
12 Sárközi Ágnes levelező műhelymunka Az internet és az evészavar kapcsolata Általános lélektan 2011
13 Károlyi Gitta levelező műhelymunka Diszlexia és idegennyelv-tanulás Általános lélektan 2011
14 Háriné Hegedűs Andrea levelező műhelymunka Anorexia nervosa az esztétikai sportokban Általános lélektan 2011
15 Antal Gábor levelező műhelymunka A rövid távú memória kapacitása Általános lélektan 2011
16 Sárközi Ágnes levelező műhelymunka Szinglijelenség a sportolók körében Személyiséglélektan 2011
17 Dobiné Samu Gabriella levelező szakdolgozat „Egységben az erő” azaz személyiségfejlesztés csoportban 2011
18 Forgó Anita levelező szakdolgozat A mozgásérettség jelentősége a tanulási problémák kialakulásában 2011
19 Fekete Sándor Róbert levelező szakdolgozat A születési sorrend, a kötődés és a szülői bánásmód kapcsolata a vezetési hatékonysággal 2011
20 Vas Szilvia levelező műhelymunka ÉRZELMI ARCKIFEJEZÉSEK FELISMERÉSÉNEK TRANSZKULTURÁLIS VIZSGÁLATA MAGYAR ÉS BRIT NEMZETISÉGŰ EGÉSZSÉGES, VALAMINT ALKOHOLFÜGGŐ SZEMÉLYEKNÉL Általános lélektan 2011
21 Ruzsinszki Péter levelező szakdolgozat A kollektív történelmi emlékezet pszichológiai funkcióinak vizsgálata középiskolások körében 2011
22 Károlyi Gitta levelező műhelymunka Konfliktuskezelési stratégiák és a szociometriai státusz összefüggései Szociálpszichológia 2011
23 Károlyi Gitta levelező műhelymunka A szorongás hátterében meghúzódó családi dinamikai jellemzők, és a szorongás kötődéssel való kapcsolata Személyiséglélektan 2011
24 Vámosi Ildikó levelező műhelymunka Serdülők proszociális magatartása és társak közötti elfogadottság kapcsolatának vizsgálata Fejlődéslélektan 2011
25 Vámosi Ildikó levelező műhelymunka Önkéntesek kiégésének vizsgálata Személyiséglélektan 2011
26 Vámosi Ildikó levelező műhelymunka A kisebbségi vélemény képviseletének hatása az énfogalom határozottságára Szociálpszichológia 2011
27 Vámosi Ildikó levelező műhelymunka Szakértő és laikus megoldások vizsgálata kémiai és standard tartalmú Wason szelekciós feladatokon Általános lélektan 2011
28 Barth Krisztián levelező műhelymunka Az Arizona Programban résztvevő tanulók személyiségvizsgálata Személyiséglélektan 2011
29 Barth Krisztián levelező műhelymunka A dyslexia és a nyelv Általános lélektan 2011
30 Barth Krisztián levelező műhelymunka Az Arizona Program hatása az általános iskolások erkölcsi feljődésére Fejlődéslélektan 2011
31 Antal Gábor levelező műhelymunka A flow-élmény változatai művész, mérnök és gazdasági szakos egyetemisták körében Személyiséglélektan 2011
32 Antal Gábor levelező műhelymunka Az apa szerepe a gyermek erkölcsi ítéletalkotásában Fejlődéslélektan 2011
33 Komoróczy Zsófia levelező műhelymunka Családterápia és Hellinger-féle családállítás Személyiséglélektan 2011
34 Komoróczy Zsófia levelező műhelymunka Versenyszorongás mérése sportolók körében Általános lélektan 2011
35 Komoróczy Zsófia levelező műhelymunka Meggyőztelek? Szociálpszichológia 2011
36 Girgás Péter levelező műhelymunka A maladaptív sémák vizsgálata szkizofrén személyeknél Személyiséglélektan 2011
37 Girgás Péter levelező műhelymunka A meditációs technikák hatásának vizsgálata a hipnábilitás szempontjából Általános lélektan 2011
38 Girgás Péter levelező műhelymunka Az ayahuasca hatása a kreativitás fejlődésére Fejlődéslélektan 2011
39 Girgás Péter levelező műhelymunka A negatív sztereotípiák az önismeret tükrében Szociálpszichológia 2011
40 Tóth Szilvia levelező műhelymunka A stresszel való megküzdés, az önértékelés,valamint a társas támogatás kapcsolata az elhízással Általános lélektan 2011
41 Tóth Szilvia levelező műhelymunka Környezeti attitűdök vizsgálata serdülők körében Szociálpszichológia 2011
42 Tóth Szilvia levelező műhelymunka A stressz kezelése a dohányzás függvényében Személyiséglélektan 2011
43 Tóth Szilvia levelező műhelymunka Az önértékelés vizsgálata a serdülőkori obezitásban Fejlődéslélektan 2011
44 Vass Katalin levelező műhelymunka Az intelligencia és a kreativitás kapcsolata Általános lélektan 2011
45 Vass Katalin levelező műhelymunka A serdülők deviáns viselkedésformája a társas támogatás tükrében Szociálpszichológia 2011
46 Vass Katalin levelező műhelymunka A fiatalkorú bűnelkövetők személyiségjegyei Személyiséglélektan 2011
47 Bartókné Nagy Beáta levelező műhelymunka Az alkoholizmus családról családra Személyiséglélektan 2011
48 Bartókné Nagy Beáta levelező műhelymunka Kreatívabbak a waldorf iskolás gyerekek? Általános lélektan 2011
49 Bartókné Nagy Beáta levelező műhelymunka Agresszív vagyok? Az agresszió megítélése óvodáskorban. Fejlődéslélektan 2011
50 Bartókné Nagy Beáta levelező műhelymunka A manapság Szociálpszichológia 2011
51 Vas Szilvia levelező műhelymunka A szociális mosoly vizsgálata újszülötteknél Fejlődéslélektan 2011
52 Vas Szilvia levelező műhelymunka Az A- és D-típusú személyiség-konstruktumok ismérvei és sztereotip arcmintázatai Személyiséglélektan 2011
53 Vas Szilvia levelező műhelymunka Szemtől szemben másokkal: Az arckifejezések társas jellemzői Szociálpszichológia 2011
54 Páll Erika levelező műhelymunka A gyógyitó kutya Személyiséglélektan 2011
55 Páll Erika levelező műhelymunka A bünözök kötödési mintázata Fejlődéslélektan 2011
56 Páll Erika levelező műhelymunka Mutatsd a nappalid megmondom ki vagy! Szociálpszichológia 2011
57 Sárközi Ágnes levelező műhelymunka Hiperaktív gyerekek kötődése Fejlődéslélektan 2011
58 Németh Edina levelező szakdolgozat "Sosem teljes az éjszakai sötétség" A Caritas Katolikus Lelkisegély Szolgálat munkája a krízisintervencióban 2011
59 Baráth Ákos levelező műhelymunka A szülői bánásmód és a túlzott Internet-felhasználás összefüggései Fejlődéslélektan 2011
60 Háriné Dr. Hegedűs Andrea levelező műhelymunka MIÉRT NEM TANUL EZ A GYEREK? avagy a kamaszkori teljesítménycsökkenés az intraperszonális katalizátorok hatásának tükrében Fejlődéslélektan 2011
61 Háriné Dr. Hegedűs Andrea levelező műhelymunka A nemi sztereotípiák és nemi szerepek összefüggései Szociálpszichológia 2011
62 Háriné Dr. Hegedűs Andrea levelező műhelymunka A születési sorrend megküzdésre gyakorolt hatása a szülői bánásmód függvényében Személyiséglélektan 2011
63 Gróf Erzsébet levelező műhelymunka A gyermek és a halál Fejlődéslélektan 2011
64 Gróf Erzsébet levelező műhelymunka Hipnózis és fájdalom Általános lélektan 2011
65 Gróf Erzsébet levelező műhelymunka Az adócsalás pszichológiája Szociálpszichológia 2011
66 Gróf Erzsébet levelező műhelymunka A prenatális gyász pszichológiája Személyiséglélektan 2011
67 Bécsi Tímea levelező szakdolgozat Numerikus és Verbális intelligencia teszt fejlesztése 2011
68 Majorosné Bessenyei Éva levelező szakdolgozat Az iskolai erőszak, zaklatás jelenségének vizsgálata társadalmi-ökológiai nézőpontból 2011
69 Barth Krisztián levelező műhelymunka A média és az iskolai agresszió kapcsolata Szociálpszichológia 2011
70 Munkácsi Edit levelező műhelymunka Pubertás korúak család- és iskolarajz vizsgálata Fejlődéslélektan 2011
71 Munkácsi Edit levelező műhelymunka Depresszió és öngyilkosság pubertás korban Személyiséglélektan 2011
72 Munkácsi Edit levelező műhelymunka Befolyásolás és meggyőzés a médiában Szociálpszichológia 2011
73 Szabó Tünde levelező műhelymunka Szülői minták vizsgálata a hordozókendőt használó nők körében Fejlődéslélektan 2011
74 Szabó Tünde levelező műhelymunka Az anyai mentalizáció hatása a gyermek személyiségfejlődésére Személyiséglélektan 2011
75 Szabó Tünde levelező műhelymunka A lezárás iránti igény és a vezetői stílus kapcsolata Szociálpszichológia 2011
76 Szabó Tünde levelező műhelymunka Implicit és explicit emlékezeti teljesítmény érme-felismerési helyzetben Általános lélektan 2011
77 Tóth Tamás Ferenc levelező szakdolgozat Sztereotípiák a rendőrökről 2011
78 Zsoldos Judit levelező szakdolgozat A szülési élmény megélése a megküzdési módok, az együttszülés és a szülésszám tükrében 2011
79 Bálint Tamás levelező szakdolgozat Utak és tévutak 2011
80 Dezsőné Ilyés Ildikó levelező szakdolgozat A munkanélküliség más szemmel. Érzelmi intelligencia, pozitív pszichológiai vonások és megküzdés összefüggéseinek vizsgálata munkanélküliek körében 2011
81 Muszka AndreaEdit levelező szakdolgozat Hiperaktív serdülők 2011
82 Ferenczi Fanni levelező műhelymunka A fonológiai tudatosság vizsgálata nyelvi zavarban szenvedő gyermekek esetében Fejlődéslélektan 2011
83 Ferenczi Fanni levelező műhelymunka Nyelvi fejlődési zavarban szenvedő gyermek helyzete a közösségben Szociálpszichológia 2011
84 Ferenczi Fanni levelező műhelymunka Nyelvi fejlődési zavarral küzdő és tipikus fejlődésű gyermekek pszichés sajátosságainak összehasonlitó vizsgálata Személyiséglélektan 2011
85 Schneider Hajnalka levelező műhelymunka Afázia jelenléte a családban Általános lélektan 2011
86 Schneider Hajnalka levelező műhelymunka Gyermekbántalmazás Személyiséglélektan 2011
87 Schneider Hajnalka levelező műhelymunka A család szerepe és a gyermeki agresszió Fejlődéslélektan 2011
88 Germuska Krisztina levelező műhelymunka Agresszió a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének falain belül Fejlődéslélektan 2011
89 Germuska Krisztina levelező műhelymunka Áramlat-élmény (Flow-élmény) átélésének vizsgálata az NB II-es DVTK futballistái és szurkolói körében Személyiséglélektan 2011
90 Szücs Boglárka levelező műhelymunka Gyermekek gyászkrízisben Fejlődéslélektan 2011
91 Szücs Boglárka levelező műhelymunka A katonai identitás alakulása a nők és férfiak körében a biológiai (sex) és társadalmi (gender) nemi szerepek vonatkozásában Szociálpszichológia 2011
92 Lázár Katalin levelező műhelymunka A serdülőkori depresszió és a kötődés kapcsolata Fejlődéslélektan 2011
93 Schneider Hajnalka levelező műhelymunka Sztereotípiák az elhízott emberekkel szemben Szociálpszichológia 2011
94 Balogh Katalin levelező műhelymunka A gyermekotthon hatásai a fejlődésben lévő kiskorúakra Fejlődéslélektan 2011
95 Balogh Katalin levelező műhelymunka A társas kapcsolatok emlékezetre gyakorolt hatása Általános lélektan 2011
96 Balogh Katalin levelező műhelymunka A konformizmus hatása a dohányzás elterjedésében Szociálpszichológia 2011
97 Balogh Katalin levelező műhelymunka A számítógépes játékokkal játszók személyiségjegyei Személyiséglélektan 2011
98 Bognárné Losonci Adrienn levelező műhelymunka Stressz - meddőség - stressz. Ördögi kör? Általános lélektan 2011
99 Bognárné Losonci Adrienn levelező műhelymunka Szoptatás - áldás vagy átok? Avagy a szoptatás jelentősége a kötődés tükrében Fejlődéslélektan 2011
100 Makainé Molnár Mónika levelező műhelymunka A gyermeki játszmák alakulása a szülői nevelési stílus tükrében Fejlődéslélektan 2011
101 Makainé Molnár Mónika levelező műhelymunka Fiatalok homoszexuálisokkal szembeni előítéletének vizsgálata a vallásosság tükrében Személyiséglélektan 2011
102 Germuska Krisztina levelező műhelymunka Megküzdés Szociálpszichológia 2011
103 Germuska Krisztina levelező műhelymunka Kiégés vizsgálat a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete Hajléktalanokat Gondozó Központ szociális munkásai körében Általános lélektan 2011
104 Sugárné Márton Éva Tünde levelező műhelymunka Egygyermekes és többgyermekes családban nevelkedő 8-12 éves gyermekek barátkozásának és nemi identitásának vizsgálata Fejlődéslélektan 2011
105 Baráné Tóth Andrea levelező műhelymunka A hangulati állapot változása, valamint az ingertársítás kölcsönös hatása a felidézésre Általános lélektan 2011
106 Baráné Tóth Andrea levelező műhelymunka Az önértékelés változásának vizsgálata pozitív és negatív megerősítések hatására Szociálpszichológia 2011
107 Kiss Edina levelező műhelymunka Az időjárás indukálta hangulat hatása, az emlékezet előhívási folyamataira Általános lélektan 2011
108 Kiss Edina levelező műhelymunka Családrajz és kötődés kapcsolata nevelőcsaládban élő nevelt -, és vér szerinti gyermekeknél Fejlődéslélektan 2011
109 Kormány Lászlóné levelező műhelymunka Az emléknyomok előhívása(Felismerés,felidézés) Általános lélektan 2011
110 Kormány Lászlóné levelező műhelymunka A barátságok és a csoportidentitás kapcsolatát befolyásoló tényezők Szociálpszichológia 2011
111 Varga Brigitta levelező műhelymunka Ítéletek kereszttüzében, avagy szenvedélybetegek, akik a társadalmi normákat kerékbe törik Szociálpszichológia 2011
112 Varga Brigitta levelező műhelymunka A szülő és gyermek közötti különleges kapcsolat, avagy rávilágítás a kötődés gyökereinek fontosságára Fejlődéslélektan 2011
113 Leviczki Márta levelező műhelymunka A tanulás és felidézés hatékonysága a motiváció, és az ismeretszerzés módjának függvényében Általános lélektan 2011
114 Leviczki Márta levelező műhelymunka A mentális betegekkel kapcsolatos attitűdváltozás mérése a meggyőzés módja, és a motiváció függvényében, serdülők körében Szociálpszichológia 2011
115 Sztyehlik Marianna levelező műhelymunka Nemi különbségek a veszteség okozta stressz kezelésében Személyiséglélektan 2011
116 Sztyehlik Marianna levelező műhelymunka A mentalizáció és az agresszió kapcsolata Általános lélektan 2011
117 Lendvai Anna levelező műhelymunka Szól a rádió! A figyelem vizsgálata a Toulouse-Piéron teszttel Általános lélektan 2011
118 Lendvai Anna levelező műhelymunka Ének a mentőcsónakban. Az optimizmus és a megküzdés kapcsolata Személyiséglélektan 2011
119 Lendvai Anna levelező műhelymunka Versengés az iskolában Fejlődéslélektan 2011
120 Érlaki-Tóth Krisztina levelező műhelymunka A nemi érés, a serdülőkori szexuális viselkedés és az önértékelés kapcsolata Fejlődéslélektan 2011
121 Szilasi Lívia levelező műhelymunka A szorongás és az érzelmi intelligencia vizsgálata a hajléktalanok művészi tevékenységének tükrében Személyiséglélektan 2011
122 Börzsei Zsófia levelező műhelymunka A nevetés szerepe a fájdalomcsökkentésben Általános lélektan 2011
123 Koczmanné Valentinyi Erika levelező műhelymunka Az idősebb anyák gyermekei tényleg okosabbak? Az IQ és az anyai életkor lehetséges összefüggései Általános lélektan 2011
124 Pálócziné Nagy Szilvia levelező műhelymunka A hipnózis, mint szorongáscsökkentő gyógyító eljárás Általános lélektan 2011
125 Pálócziné Nagy Szilvia levelező műhelymunka Az elvált családban élő gyermekek kötődésvizsgálata Fejlődéslélektan 2011
126 Cséve Edit Szilvia levelező műhelymunka A vizuális imaginatív szinkron Általános lélektan 2011
127 Belinscki Judit levelező műhelymunka A serdülőkori változások hatása a serdülők önértékelésére Fejlődéslélektan 2011
128 dr. Sós Márta levelező műhelymunka Stigmatizáció és prejudikáció Szociálpszichológia 2011
129 dr. Sós Márta levelező műhelymunka A Homo homosexualis Fejlődéslélektan 2011
130 Nagy Zita Éva levelező műhelymunka A döntési / belátási képesség és mérése cselekvőképes és cselekvőképességükben korlátozott embereknél Általános lélektan 2011
131 Molnár Julianna levelező műhelymunka Kortárskapcsolatok változásainak vizsgálata egy konkrét középiskolai osztályban Fejlődéslélektan 2011
132 Bálint-Szöllősi Adrienn levelező műhelymunka Az analógiás problémamegoldás vizsgálata a kíváncsiság tükrében Általános lélektan 2011
133 Bálint-Szöllősi Adrienn levelező műhelymunka A kisiskolások és nagyszüleik kapcsolatának kifejeződése a gyerekrajzokon Fejlődéslélektan 2011
134 Héjas Erika levelező műhelymunka Sztereotípiák hatása a benyomások kialakításában Szociálpszichológia 2011
135 Héjas Erika levelező műhelymunka Serdülők jövő-orientációjának alakulása a szülői nevelési attitűdök függvényében Fejlődéslélektan 2011
136 Dampf Nóra levelező műhelymunka Általános lélektan 2011
137 Dampf Nóra levelező műhelymunka Szociálpszichológia 2011
138 Sárándi Andrea levelező műhelymunka Az óvodáskori és kisiskoláskori barátságok összehasonlítása mennyiségi és minőségi szempontból Fejlődéslélektan 2011
139 Sárándi Andrea levelező műhelymunka Az intelligencia és a kreativitás kapcsolódási lehetőségei Általános lélektan 2011
140 Radek Csaba Zoltan levelező műhelymunka Agresszió és proszociális viselkedés fejlődése Fejlődéslélektan 2011
141 Radek Csaba Zoltán levelező műhelymunka A barátságok és a csoportidentitás kapcsolatát befolyásoló tényezők Szociálpszichológia 2011
142 Szopkó Kitti levelező műhelymunka Depresszió és párkapcsolatok Személyiséglélektan 2011
143 Szücs Boglárka levelező műhelymunka A katonai identitás hatása a téri-vizuális munkamemória működésére a biológiai (sex) és társadalmi (gender) nemi szerepek vonatkozásában. Általános lélektan 2012
144 Guti Annamária levelező műhelymunka Gyermekkori agresszió egyszülős családban felnövőknél Fejlődéslélektan 2012
145 Guti Annamária levelező műhelymunka A család szerepe az evészavarok kialakulásában Általános lélektan 2012
146 Guti Annamária levelező műhelymunka A csoportazonosulás hatása a tagok önértékelésére és a stresszel való megküzdésére drogfüggők önsegítő csoportjaiban Szociálpszichológia 2012
147 Guti Annamária levelező műhelymunka Önsegítő csoportok szerepe a felépülésben alkoholfüggők esetében Személyiséglélektan 2012
148 Bognárné Losonci Adrienn levelező műhelymunka A szülővé válás krízise – avagy a pszichés jóllétben megmutatkozó nemek közötti különbségek az első gyermek születését követően Személyiséglélektan 2012
149 Bognárné Losonci Adrienn levelező műhelymunka Első éves pszichológus és közgazdász hallgatók sztereotípiái a pszichológusokkal és a pszichoterápiával kapcsolatban Szociálpszichológia 2012
150 Makainé Molnár Mónika levelező műhelymunka A gyermekkori kommunikáció vizsgálata a tranzakcióanalízis tükrében Általános lélektan 2012
151 Makainé Molnár Mónika levelező műhelymunka A munkahelyi játszmák hatása egy vállalat szervezeten belüli kommunikációjára Szociálpszichológia 2012
152 Koczmanné Valentinyi Erika levelező műhelymunka A család működésének vizsgálata az Olson-féle családi kérdőív és családrajzok segítségével Fejlődéslélektan 2012
153 Koczmanné Valentinyi Erika levelező műhelymunka Funkcionális meddő párok családi elégedettség vizsgálata Személyiséglélektan 2012
154 Koczmanné Valentinyi Erika levelező műhelymunka Többgenerációs családban növekvő fiatalok idősek iránti attitűdjének vizsgálata Szociálpszichológia 2012
155 Sugárné Márton Éva Tünde levelező műhelymunka Egygyermekes és többgyermekes szülők személyiségének, szorongásának és stresszel való megküzdésének vizsgálata Személyiséglélektan 2012
156 Sugárné Márton Éva Tünde levelező műhelymunka A módosult tudatállapot szubjektív megélése és a tényleges idő alábecslése Általános lélektan 2012
157 Lendvai Anna levelező műhelymunka Tekintélyelvűség és pesszimizmus Szociálpszichológia 2012
158 Kormány Lászlóné levelező műhelymunka Az internet-használat pszichológiája serdülőkorban Személyiséglélektan 2012
159 Kormány Lászlóné levelező műhelymunka Népszerűség, észlelt népszerűség és önértékelés serdülőkorban Fejlődéslélektan 2012
160 Baráné Tóth Andrea levelező műhelymunka A kommunikáció különbségei gyermekes és gyermektelen párok között. Személyiséglélektan 2012
161 Baráné Tóth Andrea levelező műhelymunka A gyermeki személyiség és viselkedés fejlődése a mesehallgatás hatására. Fejlődéslélektan 2012
162 Kiss Edina levelező műhelymunka A halállal való megküzdés, a vallásosság tükrében Személyiséglélektan 2012
163 Kiss Edina levelező műhelymunka A párkapcsolati elégedettség és az optimizmus kapcsolata Szociálpszichológia 2012
164 Sztyehlik Marianna levelező műhelymunka Az iskolai agresszió a szülői nevelői attitűd tükrében Szociálpszichológia 2012
165 Sztyehlik Marianna levelező műhelymunka Családi és szülői hatások vizsgálata a serdülőkori szexualitás és szerfogyasztás hátterében Fejlődéslélektan 2012
166 Varga Brigitta levelező műhelymunka Gyermekek figyelem vizsgálata papír-ceruza teszt segítségével Általános lélektan 2012
167 Szücs Boglárka levelező műhelymunka Az érzelmi intelligencia és a halálfélelem kapcsolata a katonai hivatást betöltők körében Személyiséglélektan 2012
168 Héjas Erika levelező műhelymunka Elvált és teljes családban élő gyermekek kinetikus családrajzainak összehasonlítása Személyiséglélektan 2012
169 Sugárné Márton Éva Tünde levelező műhelymunka Társas támogatás és stresszel való megküzdés vizsgálata vallási közösséghez tartozás alapján, idős emberek körében Szociálpszichológia 2012
170 Leviczki Márta levelező műhelymunka Egészségpromóció - Személyiséglélektan 2012
171 Leviczki Márta levelező műhelymunka A szülői modellkövetés és a kötődés kapcsolata az előítéletesség kialakulásában Fejlődéslélektan 2012
172 Plecskó Anita levelező műhelymunka Meditáció és relaxáció a várandósság idején Általános lélektan 2012
173 Lázár Katalin levelező műhelymunka A stressz és a megküzdés, valamint a fiziológiai válaszok közötti összefüggések Általános lélektan 2012
174 Zsubrits Katalin levelező műhelymunka ZONGORAOKTATÁS ÓVODÁS - ÉS KISISKOLÁS KORBAN Fejlődéslélektan 2012
175 Zsubrits Katalin levelező műhelymunka Kezdeti vonzódás és párválasztás Szociálpszichológia 2012
176 Börzsei Zsófia levelező műhelymunka Önkéntes véradók altruisztikus magatartásformáinak vizsgálata Szociálpszichológia 2012
177 Börzsei Zsófia levelező műhelymunka Párkapcsolati konfliktuskezelési magatartásformák az érzelmi intelligencia tükrében Személyiséglélektan 2012
178 Börzsei Zsófia levelező műhelymunka Az érzelmi intelligencia fejlesztése kisiskolás korban Fejlődéslélektan 2012
179 Érlaki-Tóth Krisztina levelező műhelymunka Társas értékorientáció és az online számítógépes játékok világa Szociálpszichológia 2012
180 Érlaki-Tóth Krisztina levelező műhelymunka A munkamemória fejleszthetősége a hétköznapokban Általános lélektan 2012
181 Érlaki-Tóth Krisztina levelező műhelymunka A házastársi elégedettség és intimitás hatása a testi és lelki egészségre Személyiséglélektan 2012
182 Krisztik-Gombos Orsolya levelező műhelymunka Kommunikáció a családban Személyiséglélektan 2012
183 Kriszti-Gombos Orsolya levelező műhelymunka A reklámok hatása a fogyasztói társadalomra Szociálpszichológia 2012
184 Krisztik-Gombos Orsolya levelező műhelymunka Akusztikus észlelés, emlékezés a rádióreklámok vizsgálatában Általános lélektan 2012
185 Krisztik-Gombos Orsolya levelező műhelymunka A televízióreklámok hatása a nagycsoportos óvodás gyermekek otthoni játéktevékenységére Fejlődéslélektan 2012
186 Iván Aurélné Durda Viktória levelező műhelymunka A tanulási orientáció és az iskolai motiváció összefüggéseinek vizsgálata Fejlődéslélektan 2012
187 Iván Aurélné Durda Viktória levelező műhelymunka A kreativitás összehasonlító vizsgálata ének-zene tagozatos és általános tantervű osztályokban Általános lélektan 2012
188 Iván Aurélné Durda Viktória levelező műhelymunka Személyiséglélektan 2012
189 Iván Aurélné Durda Viktória levelező műhelymunka Mi a magyar? Nemzetkarakterológia a 21.században Szociálpszichológia 2012
190 Dampf Nóra levelező műhelymunka Autista gyermekek érzelmi fejlődése Fejlődéslélektan 2012
191 Dampf Nóra levelező műhelymunka A fiatalok gyermekvállalási attitűdjei Személyiséglélektan 2012
192 Bálint-Szöllősi Adrienn levelező műhelymunka Szorongás a családban. A szülői bánásmód szerepe a szorongás kialakulásában, fenntartásában, és annak hatása a jelenlegi családra Személyiséglélektan 2012
193 Nagy Szilvia levelező műhelymunka A hipnózis,mint szorongáscsökkentő gyógyító eljárás Általános lélektan 2012
194 Nagy Szilvia levelező műhelymunka Az elvált családban élő gyermekek kötődésvizsgálata Fejlődéslélektan 2012
195 Nagy Szilvia levelező műhelymunka A keresztény serdülők pszichés egészsége Szociálpszichológia 2012
196 Nagy Szilvia levelező műhelymunka A pszichoaktív szerek használata az érzelmi intelligencia tükrében Személyiséglélektan 2012
197 Antal Zsuzsanna levelező műhelymunka A kötődés és a nevelői attitűd Fejlődéslélektan 2012
198 Antal Zsuzsanna levelező műhelymunka Az alkoholizmus kialakulása különböző szociális rétegekben Szociálpszichológia 2012
199 Antal Zsuzsanna levelező műhelymunka A hipnózis szerepe a fájdalomcsillapításban Általános lélektan 2012
200 Bodrogi Ferenc Máté levelező szakdolgozat Webkettes önreprezentáció: kulturális 2012
201 dr. Kis Médea levelező szakdolgozat Jóvátételi mintázatok a megbocsátás folyamatában 2012
202 Kovács Józsefné levelező szakdolgozat Különböző általános iskolai körzetekben tanító pedagógusok több-szempontú mentálhigiénés összehasonlítása 2012
203 Mátyás Márta levelező szakdolgozat Az attitűdök, a társas értékorientáció és az idői orientáció szerepe a környezettudatos hulladékgazdálkodó viselkedésben 2012
204 Komoróczy Zsófia levelező műhelymunka A módosult tudatállapot és a meditáció kapcsolata a gyakorlatban Általános lélektan 2012
205 Sütő Szilvia levelező szakdolgozat Nyelvtanulás és diszlexia 2012
206 Szopkó Kitti levelező műhelymunka Stressz és A-típusú személyiség Általános lélektan 2012
207 Szopkó Kitti levelező műhelymunka Megértés az élet első évében, testbeszéd, sírás Fejlődéslélektan 2012
208 Szopkó Kitti levelező műhelymunka Szerelem, evolúció, szociálpszichológia Szociálpszichológia 2012
209 Héjas Erika levelező műhelymunka A humor alkalmazása a szorongás csökkentésében Általános lélektan 2012
210 Bálint-Szöllősi Adrienn levelező műhelymunka A barátság kialakulása az önértékelés szemszögéből Szociálpszichológia 2012
211 Antal Zsuzsanna levelező műhelymunka A KRÓNIKUS BETEG GYERMEKEK CSALÁDJÁBAN FELLÉPŐ CSALÁDDINAMIKAI JELLEMZŐK ÉS A BETEGSÉGGEL VALÓ MEGKÜZDÉS AZ ÉDESANYA ASPEKTUSÁBÓL Személyiséglélektan 2012
212 Radek Csaba Zoltan levelező műhelymunka Obesitas jelensége – attitűdök,megküzdés és motiváció felnőttkorban Személyiséglélektan 2012
213 Radek Csaba Zoltán levelező műhelymunka Könnyebb a harmadik nyelv tanulása? A két és háromnyelvűség közötti kapcsolat. Általános lélektan 2012
214 Radek Csaba Zoltán levelező műhelymunka A barátságok és a csoportidentitás kapcsolatát befolyásoló tényezők Szociálpszichológia 2012
215 Árok-havai Dóra levelező szakdolgozat Szervezeti kultúra és munkaértékek a változó szervezetben 2012
216 Krisztik-Gombos Orsolya levelező műhelymunka A reklámok hatása a fogyasztói társadalomra Szociálpszichológia 2012
217 Belinscki Judit levelező műhelymunka "Gúzsba kötve" Az alkoholizmus megküzdési percepciója a családi szocializáció tükrében Személyiséglélektan 2012
218 Belinscki Judit levelező műhelymunka "Kreatív nyelvtanulás?!" Avagy a nyelvtanulás és a kreativitás kapcsolata Általános lélektan 2012
219 Belinscki Judit levelező műhelymunka "TÁRSAS-S-ÁG" Avagy a kortárskapcsolatok és a csoportidentitás kapcsolatának vizsgálata a szocializáció köntösében Szociálpszichológia 2012
220 Varga Brigitta levelező műhelymunka Intézményben élő gyermekek vizuális és matematikai intelligencia mérése Személyiséglélektan 2012
221 Jász Ágnes levelező műhelymunka Elvágatlan érzelmi szálak - Anya és gyermek közötti kötődés hatása a személyiségfejlődésre Fejlődéslélektan 2012
222 dr. Sós Márta levelező műhelymunka A táplálkozási magatartás zavarainak etiopatogenetikája Fejlődéslélektan 2012
223 Lázár Katalin levelező műhelymunka Párválasztás, homogámia és a humor szerepe a párválasztásban Szociálpszichológia 2012
224 Lázár Katalin levelező műhelymunka Stressz. szorongás, depresszió és megküzdés alvászavarban szenvedőknél Személyiséglélektan 2012
225 Szilasi Lívia levelező műhelymunka Kreativitásvizsgálat a brainstorming hatására hajléktalan művészeknél Általános lélektan 2012
226 Szilasi Lívia levelező műhelymunka A szorongás és a szülői bánásmód vizsgálata fiatal bűnelkövetőknél Fejlődéslélektan 2012
227 Szilasi Lívia levelező műhelymunka Az érzelmi intelligencia és az önértékelés vizsgálata munkahellyel rendelkezők körében Szociálpszichológia 2012
228 Csók Edit levelező műhelymunka Gyermeki-én-megnyilvánulások vizsgálata néhány szégyen-releváns személyiségzavar esetében Személyiséglélektan 2012
229 Csók Edit levelező műhelymunka A különböző típusú bilingvis helyzetek komparatív vizsgálata a gondolati zártság-nyitottság dimenziójában Általános lélektan 2012
230 Csók Edit levelező műhelymunka Szégyen nem szégyen. Az elutasító viselkedés és attitűd lehetséges hatásai a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésére Fejlődéslélektan 2012
231 Csók Edit levelező műhelymunka A társas elutasítás iránti érzékenység reakcióvizsgálata a személypercepció vonatkozásában Szociálpszichológia 2012
232 Makainé Molnár Mónika levelező műhelymunka Az intelligenciahányados és az otthoni környezeti feltételek minősége közötti összefüggések feltárása enyhe értelmi fogyatékos gyermekek körében Általános lélektan 2012
233 Szeriné dr. Ormándi Erzsébet levelező műhelymunka Kötődés és szeparáció Fejlődéslélektan 2012
234 Sárándi Andrea levelező műhelymunka A flow szerepe az életközepi krízisben Személyiséglélektan 2012
235 Zsubrits Katalin levelező műhelymunka Alvás, alvási zavarok, alvási paralízis Általános lélektan 2012
236 Sárándi Andrea levelező műhelymunka Intelligencia és kreativitás Általános lélektan 2012
237 Szopkó Kitti levelező műhelymunka Stressz és az A-típusú személyiség teljesítménye Általános lélektan 2012
238 Szopkó Kitti levelező műhelymunka Szabályszerűségek a párválasztásban és szerelemben Szociálpszichológia 2012
239 Szeriné dr. Ormándi Erzsébet levelező műhelymunka Koraszülöttek szülei: stressz és szorongás Általános lélektan 2012
240 Szeriné dr. Ormándi Erzsébet levelező műhelymunka Deviáns magatartásformák és a megküzdés - fókuszban az alkoholizmussal Szociálpszichológia 2012
241 Szeriné dr. Ormándi Erzsébet levelező műhelymunka A hypertonia pszichoszomatikus vonatkozásai Személyiséglélektan 2012
242 dr. Sós Márta levelező műhelymunka A dramatikus cluster zavarainak patogenezise Személyiséglélektan 2012
243 dr. Sós Márta levelező műhelymunka Egy dinamikus mechanizmus: az alvás (mikro- és makrostruktúrája) Általános lélektan 2012
244 Berkéné dr. Sajti Ilona levelező műhelymunka A bódult, illuminált állapotot szimuláló „részegszemüveg” hatása a vizuális érzékelés, észlelés, téri mozgáskoordináció gyorsaságára Általános lélektan 2012
245 Hegedűs Judit levelező szakdolgozat Empátia, érzelmi intelligencia, flow, mint a tanár-diák kapcsolat lényegi meghatározói 2012
246 VARGA BRIGITTA levelező műhelymunka A SZÜLŐI BÁNÁSMÓD KULCSFONTOSSÁGÚ TÉNYEZŐJÉNEK BEMUTATÁSA, ÉS HATÁSA AZ EGYÉNRE, VALAMINT ANNAK JÖVŐJÉRE Személyiséglélektan 2012
247 VARGA BRIGITTA levelező műhelymunka A MOTÍVÁCIÓ VIZSGÁLATA EGÉSZSÉGES VALAMINT BETEG SZEMÉLYEK ESETÉN Általános lélektan 2012
248 Mihály Peter levelező műhelymunka A szervezeti kultúra vizsgálata Dél-Szlovákia magyar non-profit szervezeteinél Szociálpszichológia 2012
249 Mihály Peter levelező műhelymunka Izomdiszmorfia a maladaptív sémák tükrében Általános lélektan 2012
250 Mihály Peter levelező műhelymunka A diszkalkulia és hiperaktivitás-figyelemzavar szindróma kapcsolatának vizsgálata 8-10 éves gyermekeknél Fejlődéslélektan 2012
251 Mihály Peter levelező műhelymunka Önkéntes munkát végzők személyiség- és megküzdés profilja, valamint ezek kapcsolata Személyiséglélektan 2012
252 Molnár Julianna levelező műhelymunka Megerősítés és büntetés hatása a teljesítményre Általános lélektan 2012
253 Szilágyi György levelező műhelymunka Új világ, új szokások Szociálpszichológia 2012
254 Szilágyi György levelező műhelymunka Gyász Személyiséglélektan 2012
255 Szilágyi György levelező műhelymunka Rajzold le a halált! Fejlődéslélektan 2012
256 Zilahy Tünde Melinda levelező műhelymunka Boldogság, meditáció, buddhizmus Személyiséglélektan 2012
257 Kiss Éva levelező műhelymunka Az anya-magzat kapcsolatanalízis Fejlődéslélektan 2012
258 Kiss Éva levelező műhelymunka Vezetési stílusok - alátámasztja-e a gyakorlat az elméletet? Szociálpszichológia 2012
259 Pintér Corina Ioana levelező műhelymunka Az időészlelés néhány biológiai, kognitív és érzelmi vonatkozása Általános lélektan 2012
260 Pintér Corina Ioana levelező műhelymunka A társas tudatosság óvodáskorban Fejlődéslélektan 2012
261 Őszi Viktória levelező műhelymunka A tartós munkanélküliség önértékelésre gyakorolt hatása egy foglalkoztatottakkal való összehasonlító kutatás tükrében. Szociálpszichológia 2012
262 Őszi Viktória levelező műhelymunka A rövid távú emlékezeti képesség vizsgálata szakiskolás és szakközépiskolás tanulók körében. Általános lélektan 2012
263 Nyíri Balázs levelező műhelymunka Projektív technikák a fogyasztói attitűdkutatásokban Szociálpszichológia 2012
264 Tomkó Tamara levelező műhelymunka A családi szocializáció hatása az óvodások társas kapcolataira Szociálpszichológia 2012
265 Gyarmathi Andrea levelező műhelymunka Az iskolai erőszak és a társas rangsor Fejlődéslélektan 2012
266 Deutsch Szilvia Zita levelező műhelymunka A munkahelyi elégedettség meghatározói; A munkahelyi stressz, az én-hatékonyság, a munka-magánélet egyensúly és az általános jóllét tükrében Szociálpszichológia 2012
267 Deutsch Szilvia Zita levelező műhelymunka Az érzelmek és az információ-telítettség hatása a véletlen tanulásra Általános lélektan 2012
268 Gergely Éva levelező műhelymunka A bioélelmiszer fogyasztását befolyásoló pszichológiai és demográfiai tényezők, attitűdök, tévhitek feltárása a fogyasztás ösztönzése érdekében Szociálpszichológia 2012
269 Gergely Éva levelező műhelymunka Önkéntelen és szándékos emlékezeti helyzetek, a szövegtípus és az idő hatása a felidézés szerveződésére Általános lélektan 2012
270 Tomkó Tamara levelező műhelymunka A boldogság Személyiséglélektan 2012
271 Molnár Julianna levelező műhelymunka A stressz hatása az Eysenck-féle személyiségdimenziókra, megküzdési stratégiák Személyiséglélektan 2012
272 Gyarmathi Andrea levelező műhelymunka Az iskolai erőszak /bullying/ jelenségvilága a szülői nevelői attitűdök fényében - Az erőszak erőszakot szül Személyiséglélektan 2012
273 Koncz Karola levelező műhelymunka Emlékezés és trauma Általános lélektan 2012
274 Koncz Karola levelező műhelymunka Erkölcsi szocializáció serdülőkorban Fejlődéslélektan 2012
275 Koncz Karola levelező műhelymunka A pletyka paradoxon Szociálpszichológia 2012
276 Zilahy Tünde Melinda levelező műhelymunka Kreativitás és Mindfulness Általános lélektan 2012
277 Vass Erika levelező műhelymunka A márka és a gyerekek Szociálpszichológia 2012
278 Vass Erika levelező műhelymunka A kiégés kialakulása és megelőzési lehetőségei Személyiséglélektan 2012
279 Varga Noémi levelező műhelymunka Az óvodáskori agresszió a hátrányos helyzetű gyermekeknél Fejlődéslélektan 2012
280 Varga Noémi levelező műhelymunka Az antiszociális személyiségzavar a kriminalitás tükrében Személyiséglélektan 2012
281 Varga Noémi levelező műhelymunka A kommunikációs zavarok egyike: a hazugság Általános lélektan 2012
282 Molnárné Üveges Mária levelező műhelymunka Gyermekotthoni csoportok szociometriai vizsgálata - Családdá válhat-e egy gyermekotthoni csoport?- Szociálpszichológia 2012
283 Bús Ágnes levelező műhelymunka Párkapcsolati elégedettség az énideál és énkép tükrében Személyiséglélektan 2012
284 Göröcs Lili Melinda levelező műhelymunka Különbségek születése Fejlődéslélektan 2012
285 Göröcs Lili Melinda levelező műhelymunka Az új kor fegyverei: Intelligencia, Érzelmi intelligencia, Kreativitás Általános lélektan 2012
286 Göröcs Lili Melinda levelező műhelymunka Nők a fedélzeten Szociálpszichológia 2012
287 Bús Ágnes levelező műhelymunka Csoport hatása az előítéletekre Szociálpszichológia 2012
288 Freili Éva levelező műhelymunka Az észlelt társas támogatással való elégedettség és a megküzdés összefüggései Szociálpszichológia 2012
289 Freili Éva levelező műhelymunka A mindennapok minősége: specifikus tanulási zavarokkal küzdő serdülők áramlat-élményei Fejlődéslélektan 2012
290 Kovács Ágota levelező műhelymunka A stressz hatása az intertemporális döntésekre Általános lélektan 2012
291 Küzmös Mária levelező műhelymunka Fájdalommentes szülés hipnózissal Általános lélektan 2012
292 Vári Ildikó levelező műhelymunka Speciális szénhidrátdiéta viselkedésbeli hatásainak vizsgálata 1,5-3 éves autisztikus gyermekek körében Általános lélektan 2012
293 Kababik Mária levelező műhelymunka NEGATÍV ÉLETESEMÉNYEK FELDOLGOZÁSA ÉS A KÖTŐDÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Személyiséglélektan 2012
294 Nagyné Borbély Csilla levelező műhelymunka A SZORONGÁS ÉS A SZÜLŐI NEVELÉSI STÍLUS KAPCSOLATA ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORBAN Fejlődéslélektan 2012
295 Gyermán Katalin levelező műhelymunka Óvodai beszoktatás az anyai és a testvéri kötődés tükrében Fejlődéslélektan 2012
296 Bartosová Anita levelező műhelymunka A heurisztikák hatékonysága a meggyőzési tudatosság függvényében Szociálpszichológia 2012
297 Nagyné Borbély Csilla levelező műhelymunka Figyelmi folyamatok öregkorban Általános lélektan 2012
298 Küzmös Mária levelező műhelymunka A fájdalmas szülés attitűdjének kialakulása és megváltoztatása Szociálpszichológia 2013
299 Virág Krisztina levelező műhelymunka Perinatális gyász folyamán kialakuló poszttraumás növekedés Személyiséglélektan 2013
300 Micskei Orsolya nappali műhelymunka Iskolai zaklatás - az ismeretlen ismerős Fejlődéslélektan 2011
301 Mohácsi Bernadett nappali szakdolgozat A nőiességen esett csorba: PCOS. A policisztás ovarium szindróma pszichológiai aspektusainak vizsgálata 2011
302 Pusztai Erika nappali műhelymunka Tehetség a családban- A szülői nevelési stílusok hatása a tehetség kibontakozására Fejlődéslélektan 2011
303 Szabados Flora nappali műhelymunka A KREATIVITAS ES A WALDORFI- ELVEK Általános lélektan 2011
304 Raffai Gellért Károly nappali műhelymunka A vitiligo, mint differenciálatlan szomatoform zavar Személyiséglélektan 2011
305 Raffai Gellért Károly nappali műhelymunka A dezorganizált gyerekek longitudinális vizsgálata a társas játéktevékenység megfigyelésével Fejlődéslélektan 2011
306 Debreczeni Veronika nappali műhelymunka Serdülők énképének fejlődése Fejlődéslélektan 2011
307 Gazdig Dóra nappali műhelymunka Miss Marple, az időskori intelligencia iskolapéldája Fejlődéslélektan 2011
308 Matwi Fatime nappali műhelymunka A korai kapcsolatok hatása későbbi érzelmi életükre Fejlődéslélektan 2011
309 Széri Tímea nappali műhelymunka Modern vagy hagyományos nő? Szociálpszichológia 2011
310 Sagáth Zita nappali műhelymunka Az attitűd szerkezete Szociálpszichológia 2011
311 Szugyiczki Anett nappali műhelymunka Az automatizmus és a szereotípiák - A tudattalanul előhangolt roma sztereotípiák hatása a viselkedésre Szociálpszichológia 2011
312 Micskei Orsolya nappali műhelymunka Tévé előtt - védtelenül!? A média hatása a gyermekek agresszív viselkedésére Szociálpszichológia 2011
313 Szabados Flóra nappali műhelymunka Mire vágyik a nő? Mire vágyik a férfi? - nemi különbségek a párkapcsolatban az intimitás területén Szociálpszichológia 2011
314 Dóry Zsuzsa nappali műhelymunka Hát én immár kit válasszak - A születési sorrend szerepe a személyek közötti vonzalom kialakulásában Szociálpszichológia 2011
315 Raffai Gellért Károly nappali műhelymunka A társas támogatás szerepe a gyógyulásban Szociálpszichológia 2011
316 Béres Eszter nappali műhelymunka A transzcendentális meditáció és az abszorpció kapcsolata Általános lélektan 2011
317 Czifra Marianna nappali műhelymunka A zenei képesség hatása az első tanult nyelv szavainak helyes kiejtésére Általános lélektan 2011
318 Dálnoki Anna nappali műhelymunka Emlékezet és drogok - Károsítja-e a rendszeres marihuána fogyasztás a memóriát? Általános lélektan 2011
319 Dankó Csaba nappali műhelymunka A szubjektív idő észlelésének változása az életkor előrehaladtával Általános lélektan 2011
320 Dóry Zsuzsa nappali műhelymunka Mentáltréning - alternatív megoldás zenészeknek, ha nincs hol gyakorolni Általános lélektan 2011
321 Egey Kornél nappali műhelymunka A megtévesztés arckifejezésben való megnyilvánulása Általános lélektan 2011
322 Gadanecz Péter nappali műhelymunka Nyelvi folyamatok és az emlékezet kapcsolata Általános lélektan 2011
323 Molnár Klaudia nappali műhelymunka A szorongás hatása a problémamegoldó gondolkodásra Általános lélektan 2011
324 Novák Réka nappali műhelymunka Álomtartalom befolyásolása Általános lélektan 2011
325 Pusztai Erika nappali műhelymunka Gazdálkodj okosan! - A figyelem megoszthatósága és annak vizsgálata szinkrontolmácsok körében Általános lélektan 2011
326 Raffai Gellért Károly nappali műhelymunka A logikus gondolkodás vizsgálata a Wason-féle kártyaszelekciós feladat különböző változataival Általános lélektan 2011
327 Sagáth Zita nappali műhelymunka Tanulási képesség idősebb korban Általános lélektan 2011
328 Szabolcsi Nikoletta nappali műhelymunka A balkezesség és a kreativitás Általános lélektan 2011
329 Szakadáth Márton nappali műhelymunka Az érzelmek és az aktivációs szint változásának hatása az akaratlagos emlékezeti gátlás folyamatára Általános lélektan 2011
330 Széri Tímea nappali műhelymunka Az intelligencia és a kreativitás kapcsolata Általános lélektan 2011
331 Szugyiczki Anett nappali műhelymunka Milyen mértékű szókincsdeficitről beszélhetünk a koraszülöttek 6. életéve körül, illetve behozzák-e 8 éves korukra hátrányukat? Általános lélektan 2011
332 Tüski Tamás nappali műhelymunka Időtartambecslés a másodpercek múlásával Általános lélektan 2011
333 Sagáth Zita nappali műhelymunka Vajon a vallás segít-e a halál elfogadásában? Személyiséglélektan 2011
334 Dóry Zsuzsa nappali műhelymunka Flow és hipnózis Személyiséglélektan 2011
335 Dálnoki Anna nappali műhelymunka Élménykeresők és a dohányzás Személyiséglélektan 2011
336 Barbócz Magdolna nappali műhelymunka Pregorexia - éhezni kettő helyett Általános lélektan 2011
337 Gazdig Dóra nappali műhelymunka A szerkavezetőkről vallott attitűd és én-bizonytalanság kapcsolata Szociálpszichológia 2011
338 Szakadáth Márton nappali műhelymunka Korai kötődési mintázatok hatása az agresszió fejlődésére Fejlődéslélektan 2011
339 Szakadáth Márton nappali műhelymunka A dohányzés, a külső-belső kontroll és a megküzdés összefüggései Személyiséglélektan 2011
340 Szakadáth Márton nappali műhelymunka A kölcsönösen függő-független énfelfogás szerepe a meggyőzésben Szociálpszichológia 2011
341 Dallos Andrea nappali műhelymunka Agresszív és proszociális viselkedés különbségei egyke és nem egyke gyerekeknél Fejlődéslélektan 2011
342 Dallos Andrea nappali műhelymunka Kétnyelvűség és beszédértés Általános lélektan 2011
343 Dallos Andrea nappali műhelymunka Időskori depresszió Személyiséglélektan 2011
344 Dallos Andrea nappali műhelymunka Meggyőző kommunikáció. Férfiak vagy nők előnyben? Szociálpszichológia 2011
345 Takács Veronika Klára nappali műhelymunka Pornográfia: áldás vagy átok? A pornográfia hatása a szexualitásra, az egészségi állapotra és önmagunkkal kapcsolatos attitűdjeinkre. Általános lélektan 2011
346 Takács Veronika Klára nappali műhelymunka A nemzetközi cserediákok nemzeti azonosságtudata és hazájához fűződő viszonya. Szociálpszichológia 2011
347 Takács Veronika Klára nappali műhelymunka A nemi szerepek és a kontrollhely kapcsolata. Személyiséglélektan 2011
348 Takács Veronika Klára nappali műhelymunka Az elvált szülők gyermekeinek nemi szerepei. Fejlődéslélektan 2011
349 Barbócz Magdolna nappali műhelymunka Bullying - célkeresztben az elhízottak? Szociálpszichológia 2011
350 Szugyiczki Anett nappali műhelymunka A serdülőkori alkoholfogyasztás Személyiséglélektan 2011
351 Szugyiczki Anett nappali műhelymunka A terhesség, és az azzal való megküzdés Fejlődéslélektan 2011
352 Pusztai Erika nappali műhelymunka Csoportos döntéshozatal az önmonitorozás függvényében Szociálpszichológia 2011
353 Pusztai Erika nappali műhelymunka A kötődési stílus és a párkapcsolati elégedettség kapcsolata Személyiséglélektan 2011
354 Debreczeni Veronika nappali műhelymunka A sakk, mint képességfejlesztő játék Általános lélektan 2011
355 Debreczeni Veronika nappali műhelymunka Serdülőknél megmutatkozó agresszió a szülői bánásmód tükrében Szociálpszichológia 2011
356 Debreczeni Veronika nappali műhelymunka Árvaházban nevelkedett serdülők énképe és szociális szorongása közötti összefüggés Személyiséglélektan 2011
357 Molnár Ágnes nappali műhelymunka A tehetséggondozás és –fejlesztés megalapozása óvodáskorban, szociálisan hátrányos gyermekek körében Fejlődéslélektan 2011
358 Molnár Ágnes nappali műhelymunka Iskolai stressz és szorongás egy tehetségfejlesztő iskolában Általános lélektan 2011
359 Molnár Ágnes nappali műhelymunka Pszichológiai immunrendszer és flow egy tehetségfejlesztő iskolában Személyiséglélektan 2011
360 Molnár Ágnes nappali műhelymunka A kooperáció szerepe egy felzárkóztató iskolában Szociálpszichológia 2011
361 Mészáros Ágnes nappali műhelymunka Serdülők énképe a sport tükrében Fejlődéslélektan 2011
362 Mészáros Ágnes nappali műhelymunka Szinglik és az élménykeresés Személyiséglélektan 2011
363 Mészáros Ágnes nappali műhelymunka A kreativitás Általános lélektan 2011
364 Mészáros Ágnes nappali műhelymunka Csapatsportolók motivációinak vizsgálata Szociálpszichológia 2011
365 Lászki Renáta nappali műhelymunka Zsúfolt lakókörnyezetben ért környezeti kihívások és a lakóhelyi elégedettség kapcsolata Általános lélektan 2011
366 Németh Dorottya nappali műhelymunka A terhesség során megélt életeseményekkel való megküzdés a postpartum depresszió tükrében Fejlődéslélektan 2011
367 Lászki Renáta nappali műhelymunka Beilleszkedési problémák a fiatalok körében, azaz a szociális fejlődés buktatói Fejlődéslélektan 2011
368 Németh Dorottya nappali műhelymunka A halálhoz való viszony sajátosságai a mentősök munkájában Személyiséglélektan 2011
369 Németh Dorottya nappali műhelymunka Társas támogatás és a gyász Szociálpszichológia 2011
370 Németh Dorottya nappali műhelymunka A tanult leleményesség és a megküzdés Általános lélektan 2011
371 Lászki Renáta nappali műhelymunka A túlzásba vitt munkatevékenység hatása az egyénre Szociálpszichológia 2011
372 Lászki Renáta nappali műhelymunka Nemi ösztönök mindenekelőtt, avagy a hiperszexualitás addiktív szempontú megközelítése Személyiséglélektan 2011
373 Farkas Klára nappali műhelymunka AZ ÉSZLELÉS EGYIK ASPEKTUSA. A SZÍNEK ÉSZLELÉSE ÉS ANNAK BEFOLYÁSOLÓ HATÁSAI. Általános lélektan 2011
374 Farkas Klára nappali műhelymunka PÁRVÁLASZTÁS – HÁZASSÁG – VÁLÁS - PÁRVÁLASZTÁS Fejlődéslélektan 2011
375 Farkas Klára nappali műhelymunka A HAJLÉKTALAN ELLÁTÓRENDSZEREK HATÁSA AZ OTTHONTALANOK JÖVŐKÉPÉRE Személyiséglélektan 2011
376 Farkas Klára nappali műhelymunka A TŐZSDÉN MEGJELENŐ TÖMEGJELENSÉGEK, AVAGY A SPEKULÁNS VILÁG ÉS A KONFORMITÁS Szociálpszichológia 2011
377 Barbócz Magdolna nappali műhelymunka A diszfunkcionális családszerkezet jelentősége az anorexia nervosa kialakulásában Személyiséglélektan 2011
378 Derda Krisztina nappali műhelymunka Kiégés, mint krízis megjelenése pedagógusoknál Személyiséglélektan 2011
379 Szabolcsi Nikoletta nappali műhelymunka Az optimista beállítódás hatása a baráti kapcsolatokra Szociálpszichológia 2011
380 Szabolcsi Nikoletta nappali műhelymunka A koherencia érzék és az optimizmus kapcsolata Személyiséglélektan 2011
381 Derda Krisztina nappali műhelymunka A kreativitás vizsgálata Általános lélektan 2011
382 Szabolcsi Nikoletta nappali műhelymunka A dominancia ábrázolása a gyermekrajzokban Fejlődéslélektan 2011
383 Derda Krisztina nappali műhelymunka A másikról alkotott benyomásaink vizsgálata Szociálpszichológia 2011
384 Barbócz Magdolna nappali műhelymunka A féltékenység és a felnőtt kötődés kapcsolata Fejlődéslélektan 2011
385 Derda Krisztina nappali műhelymunka Rajz és kreativitás: Művészeti oktatásban részesülő és művészeti oktatásban nem részesülő tanulók összehasonlító vizsgálata Fejlődéslélektan 2011
386 Rőthi Judit nappali műhelymunka Érzelem fekismerés unipoláris depresszióban Általános lélektan 2011
387 Rőthi Judit nappali műhelymunka A roma gyerekek szocializációjának hatása az iskolai integrációs nehézségeikre Fejlődéslélektan 2011
388 Rőthi Judit nappali műhelymunka Az internetes közösségi oldalak hatása az önértékelésre Szociálpszichológia 2011
389 Rőthi Judit nappali műhelymunka Harc az öngyilkosság és adepresszió ellen Személyiséglélektan 2011
390 Micskei Orsolya nappali műhelymunka Drogfogyasztók kreativitásának vizsgálata hipnózisban Általános lélektan 2011
391 Czifra Marianna nappali műhelymunka Az önértékelés és megküzdés kapcsolata Szociálpszichológia 2011
392 Czifra Marianna nappali műhelymunka A gyermeki gyász és halálkép megjelenése a családrajzokban Fejlődéslélektan 2011
393 Ormosné Herczeg Enikő nappali műhelymunka „Menni vagy nem menni?” – Avagy a pályakezdő nyelvszakosok dilemmája – Személyiséglélektan 2011
394 Béres Eszter nappali műhelymunka A féltékenység és a korai maladaptív sémák kapcsolata Személyiséglélektan 2011
395 Czifra Marianna nappali műhelymunka Szakítás és elengedés a kötődési stílus és a mentalizációs képesség tükrében Személyiséglélektan 2011
396 Béres Eszter nappali műhelymunka Színhasználat a gyermekrajzokban Fejlődéslélektan 2011
397 Ormosné Herczeg Enikő nappali műhelymunka Virtuális világok – Döntéseink a valóságban és azon is túl Szociálpszichológia 2011
398 Micskei Oroslya nappali műhelymunka Kreatív család? A fantáziaműködés és a megküzdés kapcsolata serdülőknél a szülői-nevelői stílus tükrében Személyiséglélektan 2011
399 Béres Eszter nappali műhelymunka Politikai attitűd és meggyőzés - A 2010. évi médiatörvény Szociálpszichológia 2011
400 Ormosné Herczeg Enikő nappali műhelymunka Rejtett tehetségek, avagy merre sodor az ár(amlat)? – A szociokulturális perem mentálhigiénéje az iskolában – Fejlődéslélektan 2011
401 Ormosné Herczeg Enikő nappali műhelymunka Az idegen nyelvű szókincs bővítésének lehetőségei – Avagy hogyan segítheti a pszichológia a nyelvtanulást? – Általános lélektan 2011
402 bökönyszegi adrienn nappali műhelymunka Gyerekkori bántalmazás hatása a megküzdési mechanizmusokra Személyiséglélektan 2011
403 bökönyszegi adrienn nappali műhelymunka Figyelmi folyamatok változása időskorban Általános lélektan 2011
404 bökönyszegi adrienn nappali műhelymunka A vallásosság önzetlenné tesz? Altruista viselkedés és a vallás kapcsolata Szociálpszichológia 2011
405 bökönyszegi adrienn nappali műhelymunka dominancia vizsgálata óvodáskorban Fejlődéslélektan 2011
406 Orosz Ágnes nappali műhelymunka A kognitív zárás és attribúció kapcsolata Szociálpszichológia 2011
407 Orosz Ágnes nappali műhelymunka Alvás és emlékezet kapcsolata Általános lélektan 2011
408 Orosz Ágnes nappali műhelymunka Vallás és halálfélelem kapcsolata Személyiséglélektan 2011
409 Orosz Ágnes nappali műhelymunka Halálkép alakulása 9-10 éves gyermekek körében a gyermekrajz tükrében Fejlődéslélektan 2011
410 Dóry Zsuzsa nappali műhelymunka Placebo az iskolában - avagy a placebo hatás iskolai tanulási helyzetben, serdülőkorúaknál Fejlődéslélektan 2011
411 Molnár Klaudia nappali műhelymunka A problémás Facebook használat és a szenzoros élménykeresés összefüggései Személyiséglélektan 2011
412 Molnár Klaudia nappali műhelymunka Nemi sztereotípiák a televízióban megjelenő reklámokban Szociálpszichológia 2011
413 Molnár Klaudia nappali műhelymunka A szocio-ökonómiai státusz alapú magasságtorzítás gyermekrajzokban Fejlődéslélektan 2011
414 Bányai Zsuzsanna nappali műhelymunka Női feromon szerű anyag hatásának vizsgálata a társas szexuális viselkedésre a 18-25 év közötti korosztálynál Általános lélektan 2011
415 Pete Barbara nappali műhelymunka A rajzfilmek hatása a gyermekek testképére Általános lélektan 2011
416 Pete Barbara nappali műhelymunka Elektronikus zaklatás serdülőkorban Fejlődéslélektan 2011
417 Pete Barbara nappali műhelymunka Az extraverzió és a kényszeres vásárlás kapcsolata Személyiséglélektan 2011
418 Pete Barbara nappali műhelymunka A mentális betegek stigmatizációja - a motiváció, a tudás és a kontaktus hatása a pszichológushallgatók körében Szociálpszichológia 2011
419 Novák Réka nappali műhelymunka A legnagyobb magyarországi kisebbséggel szembeni sztereotípiák Szociálpszichológia 2011
420 Novák Réka nappali műhelymunka Az öregedés Személyiséglélektan 2011
421 Novák Réka nappali műhelymunka A waldorf óvodába járó gyererkek és a hagyományos óvodába járó gyerekek társas kapcsolatai Fejlődéslélektan 2011
422 Bányai Zsuzsanna nappali műhelymunka Altruizmus és elme teória Fejlődéslélektan 2011
423 Bányai Zsuzsanna nappali műhelymunka Az idősek szociális kapcsolatrendszerei, az élet értelmébe vetett hitük és az időskori depresszió kapcsolatának vizsgálata független és idősek otthonában élő időskorúaknál Személyiséglélektan 2011
424 Balázs Fanni nappali műhelymunka Testvérek közötti féltékenység, agresszió Fejlődéslélektan 2011
425 Balázs Fanni nappali műhelymunka Az egészségmagatartás és a vallás kapcsolata Személyiséglélektan 2011
426 Hekli Judit Anna nappali műhelymunka A válás hatása a gyermekkori agresszióra Fejlődéslélektan 2011
427 Hekli Judit Anna nappali műhelymunka Az önértékelés és kreativitás kapcsolata iskoláskorban Általános lélektan 2011
428 Hekli Judit Anna nappali műhelymunka Szinglik és a sztereotípia kapcsolata Szociálpszichológia 2011
429 Hekli Judit Anna nappali műhelymunka "Lájkolod?" avagy a közösségi oldalak hatása a tanulók énképére Személyiséglélektan 2011
430 Bányai Zsuzsanna nappali műhelymunka Magyarsággal kapcsolatos emléknyomok vizsgálata Szociálpszichológia 2011
431 Csernyi Mariann nappali műhelymunka Felnőttem!? A felnőtt identitásérzet alakulása Személyiséglélektan 2011
432 Csernyi Mariann nappali műhelymunka Az önértékelés és az önmonitorozás kapcsolata Szociálpszichológia 2011
433 Csernyi Mariann nappali műhelymunka Az idegen nyelv elsajátításának módja és a felejtés kapcsolata Általános lélektan 2011
434 Csernyi Mariann nappali műhelymunka Az idősebb testvér érzelem-felismerési képességének hatása az elmeolvasás fejlődésére Fejlődéslélektan 2011
435 Kispál Mónika nappali műhelymunka A disszociatív emlékezetzavarok vizsgálata Általános lélektan 2011
436 Kispál Mónika nappali műhelymunka A barátságok és a csoportidentitás kapcsolatának vizsgálata Szociálpszichológia 2011
437 Kovács Andrásné nappali műhelymunka Az izomdiszmorfia és a verbális humor Általános lélektan 2011
438 Kovács Andrásné nappali műhelymunka A családban történő jutalmazás-büntetés hatásai a tanulási motivációra Fejlődéslélektan 2011
439 Kovács Andrásné nappali műhelymunka Halálfélelem a terhesség alatt Személyiséglélektan 2011
440 Bán Judit nappali műhelymunka Ellenpólusok? A család és a kortársak szerep az identitáskeresésben Személyiséglélektan 2011
441 Bán Judit nappali műhelymunka Álca vagy támasz? Az önmonitorozás mint a serdülőkori alkalmazkodás eszköze Szociálpszichológia 2011
442 Kovács Andrásné nappali műhelymunka Szeressünk-e színházba járni? Az erőfeszítést igazoló hatás vizsgálata Szociálpszichológia 2011
443 Bán Judit nappali műhelymunka Ahol a barátságok születnek Serdülők kapcsolatainak összehasonlítása kollégiumban és azon kívül Fejlődéslélektan 2011
444 Bán Judit nappali műhelymunka Férfias és nőies emlékezet Emlékezetvizsgálat nemekhez köthető szavakkal és színekkel Általános lélektan 2011
445 Andrási Beáta nappali szakdolgozat Az érzelmi intelligencia, az énkép és a hit összefüggései gimnazista és egyetemista fiatalok körében 2011
446 Józsa Márta nappali műhelymunka A sakkozó személyiség Személyiséglélektan 2011
447 Józsa Márta nappali műhelymunka A szivárványsakk használata a sakktanulásban: Előny vagy hátrány? Általános lélektan 2011
448 Józsa Márta nappali műhelymunka A sakk készségfejlesztő hatásai Fejlődéslélektan 2011
449 Józsa Márta nappali műhelymunka Womens Endorsement of Benevolent Sexism and Its Influence on Their Occupational Choices Szociálpszichológia 2011
450 Szabados Flóra nappali műhelymunka A nevelési stílusok és az agresszió vizsgálata serdülőkorban Fejlődéslélektan 2011
451 Gadanecz Péter nappali műhelymunka Bűnbakelmélet a csapatsportokban Szociálpszichológia 2011
452 Szabados Flóra nappali műhelymunka Az érzelmi intelligencia és az agresszió kifejezés vizsgálata állami gondozott serdülők esetén Személyiséglélektan 2011
453 Dálnoki Anna nappali műhelymunka A poszttraumás stressz szindróma javulási tendenciái a líbiai felkelést megtapasztalt fiatalok körében Fejlődéslélektan 2011
454 Pap Szilvia Márta nappali műhelymunka Börtönpszichológiai kísérleti vizsgálatok Személyiséglélektan 2011
455 Dálnoki Anna nappali műhelymunka Az önkéntes viselkedés motivációs alapjainak vizsgálata a társas értékorientáció, extraverzió és érzelmi intelligencia tükrében Szociálpszichológia 2011
456 Pap Szilvia Márta nappali műhelymunka Az örökbefogadott gyeremek pszichés fejlődése az örökbefogadás körülményeinek függvényében: A kötődés vizsgálata különböző korban örökbefogadott gyermekeknél Fejlődéslélektan 2011
457 Pap Szilvia Márta nappali műhelymunka Beszédfogyatékos gyermekek szókincsének kérdőíves vizsgálata Általános lélektan 2011
458 Pap Szilvia Márta nappali műhelymunka Napjaink problémája: A tévében látott agresszió gyermekekre való hatása Szociálpszichológia 2011
459 Gábor Gabriella Dóra nappali műhelymunka Hol hit ott szeretet - Isten a családban Fejlődéslélektan 2011
460 Gábor Gabriella Dóra nappali műhelymunka A depresszió előfordulása a vallásosok illetve a nem vallásosok között Általános lélektan 2011
461 Gadanecz Péter nappali műhelymunka A hiperaktivitás viselkedésmintázatával rendelkezők túlélési stratégiái Fejlődéslélektan 2011
462 Gábor Gabriella Dóra nappali műhelymunka Internetfüggőség- minden csak kultúra kérdése? Szociálpszichológia 2011
463 Gábor Gabriella Dóra nappali műhelymunka Halálfélelem a vallásosság tükrében Személyiséglélektan 2011
464 Gadanecz Péter nappali műhelymunka Az autonóm és szociotróp személyiségek attitűdjei és politikai nézetei Személyiséglélektan 2011
465 Keczán Ildikó nappali műhelymunka Ami nem öl megaz megerősít?-Avagy a mindennapi stressz megélése Személyiséglélektan 2011
466 Keczán Ildikó nappali műhelymunka Néma szülők gyermekeinek mentalizációs képessége Fejlődéslélektan 2011
467 Keczán Ildikó nappali műhelymunka Szaginger hatása a rövid távú felidézésre Általános lélektan 2011
468 Keczán Ildikó nappali műhelymunka A lezárás iránti igény és a mentalizáció iránti igény egymáshoz viszonyulása Szociálpszichológia 2011
469 Dankó Csaba nappali műhelymunka Az idői megfontolások szerepe a döntési problémák kezelésében Szociálpszichológia 2011
470 Dankó Csaba nappali műhelymunka Testedzésfüggőség: a sportolás is lehet szenvedélybetegség? Személyiséglélektan 2011
471 Dankó Csaba nappali műhelymunka Felnőttkori hiperaktivitás a munkahelyi problémák tekintetében Fejlődéslélektan 2011
472 Egey Kornél nappali műhelymunka Öngyilkosságot megkísérelt személyek vizsgálata a disszociációra való hajlam tekintetében Személyiséglélektan 2011
473 Egey Kornél nappali műhelymunka Döntéseink árnyékában. A választási vakság. Szociálpszichológia 2011
474 Egey Kornél nappali műhelymunka Testvérpárok összehasonlító vizsgálata a kinetikus családrajz módszerével Fejlődéslélektan 2011
475 Kézér Andrea nappali műhelymunka A futball huligánok társas viselkedése Szociálpszichológia 2011
476 Kardos Ákos nappali műhelymunka A hajléktalanokkal kapcsolatos viselkedés és a heterosztereotípia, illetve autosztereotípia kapcsolata Szociálpszichológia 2011
477 Kézér Andrea nappali műhelymunka Az antiszociális személyiségzavar és a bűnöző viselkedés kialakulásának fejlődéslélektani vonatkozásai Fejlődéslélektan 2011
478 Kézér Andrea nappali műhelymunka Az intelligencia és a kreativitás kapcsolata Általános lélektan 2011
479 Kézér Andrea nappali műhelymunka A születési sorrend hatása a személyiség alakulására Személyiséglélektan 2011
480 Kardos Ákos nappali műhelymunka Pszichológiai immunkompetencia, megküzdési potenciál és szubjektív jóllét vallásos és nem vallásos egyetemisták körében Személyiséglélektan 2011
481 Kardos Ákos nappali műhelymunka A Down-szindrómás gyerekek korai fejlesztésének hatása az intelligenciára Fejlődéslélektan 2011
482 Kardos Ákos nappali műhelymunka Munkahelyi stressz, kiégés szindróma és a vallás összefüggései pedagógusok csoportjában Általános lélektan 2011
483 Tüski Tamás nappali műhelymunka Döntések és kockázat Szociálpszichológia 2011
484 Tüski Tamás nappali műhelymunka Mentalizációs fejlődés a kortárskapcsolatok mentén Fejlődéslélektan 2011
485 Sárközi Ágnes nappali műhelymunka „ Put yourself in his place! „ avagy „Képzeld magad a helyébe!” Az attribúció és a mentalizáció kapcsolata Szociálpszichológia 2011
486 Vincze Gergő nappali szakdolgozat Tükröt tartok, vagy rád reagálok? A konfliktuskezelési stratégiák alkalmazása 2011
487 Papp Gábor nappali szakdolgozat "Bocsássak meg?!" Az énfelfogás, a társas értékorientáció és a bocsánatkérés formájának megbocsátásra gyakorolt hatása 2011
488 Riczik Ágnes nappali szakdolgozat Valóban a szándék fontos? A bizalomra méltóság megítélése a partner szándékára és képességére vonatkozó pozitív és negatív információk függvényében 2011
489 Gáll Andrea nappali szakdolgozat Egy lépéssel a többiek előtt. A machiavellizmus előfeszíthetőségének, valamint a stratégiai gondolkodáshoz és a mentalizációhoz fűződő kapcsolatának vizsgálata. 2011
490 Várkondi Gábor nappali szakdolgozat A segítés veszélye - Összehasonlító vizsgálat a kiégés szindróma megjelenéséről a pedagógusi és az ápolói pályán 2011
491 Nótin Ágnes nappali szakdolgozat A matematikai szorongás vizsgálata a Matematikai Szorongást Mérő Teszt használatával 2011
492 Bakó Veronika nappali szakdolgozat A munkaérdeklődés alakulása az észlelt nevelési stílus tükrében 2011
493 Nagy Anita nappali szakdolgozat A személyiség és a kontextuális tényezők hatása a munka-magánélet kapcsolatára 2011
494 Szombati Enikő nappali szakdolgozat „A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek” – vagy mégsem? Pozitív pszichológiai változók tanulmányi teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata serdülőknél 2011
495 Sándor-Sarkadi Veronika nappali szakdolgozat A pszichoszociális hangzavar megjelenése és hatásai az értékek és életcélok tükrében 2011
496 Bertalan Timea nappali szakdolgozat Vezetés mint, befolyásoló tényező 2011
497 Gáspár Máté nappali szakdolgozat A szervezeti tudáskezelési gyakorlatok és a tudásmegosztás vizsgálata a szervezeti kultúrával összefüggésben 2011
498 Nagy Ágota nappali szakdolgozat „Csak a munkámat ne!” A pszichoterror észlelését befolyásoló helyzeti és személyes tényezők vizsgálata 2011
499 Posztós Réka Éva nappali szakdolgozat A férfias foglalkozásban dolgozó nők jellegzetességei és viselkedési sajátossága 2011
500 Boncsér Ágnes nappali szakdolgozat Nyelvtudásból származó kognitív előnyök munkahelyi környezetben 2011
501 Géczy Gábor nappali szakdolgozat Az áramlat-élmény (Flow) és a coping összefüggései serdülőknél a sportolás függvényében 2011
502 Tüski Tamás nappali műhelymunka Mentalizáció és a segitő kapcsolatok jelentőségének áttekintése Személyiséglélektan 2011
503 Juhász Eszter Vera nappali szakdolgozat A dráMÁSOK...Valóban? Dráma tagozatos és nem dráma tagozatos diákok összehasonlító vizsgálata 2011
504 Petruska Zsuzsanna nappali szakdolgozat Visszajelzések szerepe az iskolai karrierben 2011
505 Lázár Brigitta nappali szakdolgozat Tanulási stratégiák, a motiváció és a vizsgaszorongás vizsgálata 8. és 12. osztályosok körében 2011
506 Szilágyi Alíz nappali szakdolgozat A pszichés jóllét lehetséges prediktorainak vizsgálata magyar és külföldi egyetemista hallgatók körében 2011
507 Orbán Bernadette nappali műhelymunka Szociálpszichológia 2011
508 Orbán Bernadette nappali műhelymunka Az intelligencia és a rajz kvóciens kapcsolata Általános lélektan 2011
509 Orbán Bernadette nappali műhelymunka A testvéri sorrend hatása a gyermekkori depresszióra Személyiséglélektan 2011
510 Szalai Dóra nappali műhelymunka Családszerkezeti változások a XXI. században - Az egyszülős családok Szociálpszichológia 2011
511 Szalai Dóra nappali műhelymunka A média hatása a gyermek személyiségfejlődésére - A szülő szerepe Fejlődéslélektan 2011
512 Halász Alexandra Anna nappali műhelymunka A serdülőkori marihuána fogyasztás kialakulása és a társas környezet kapcsolata Szociálpszichológia 2011
513 Halász Alexandra Anna nappali műhelymunka A serdülőkori rendszeres marihuána fogyasztás hatása a későbbi kognitív képességekre Általános lélektan 2011
514 Nagy Nóra nappali műhelymunka Hogyan fejlődik egy kreatív ember? Fejlődéslélektan 2011
515 Fekete Anna nappali műhelymunka A hitbeli közösség hatása Szociálpszichológia 2011
516 Lovas Alexandra nappali műhelymunka A média hatása a testképzavarokra Általános lélektan 2011
517 Matwi Fatime nappali műhelymunka A tömegpánik pszichológiája Szociálpszichológia 2011
518 Szakál Kitti-Erika nappali műhelymunka Iskolai agrssszió a szülői nevelési stílus tükrében Fejlődéslélektan 2011
519 Szakál Kitti-Erika nappali műhelymunka A társas kirekesztés hatása az iskolai agresszióra Szociálpszichológia 2011
520 Szalai Dóra nappali műhelymunka Tudatelméleti teljesítmény vizsgálata hangulati előfeszítéssel Általános lélektan 2011
521 Gazdig Dóra nappali műhelymunka Az orvos viszonyulása a haldokló pácienshez, valamint páciense halálához Személyiséglélektan 2011
522 Halász Alexandra Anna nappali műhelymunka Facebook, önbemutatás és önértékelés összefüggései serdülőknél Fejlődéslélektan 2011
523 Halász Alexandra Anna nappali műhelymunka MMO-függőség kialakulása és szűrése serdülőknél Személyiséglélektan 2011
524 Orbán Bernadette nappali műhelymunka A válás: Összehaspnlítú rajzvizsgálat osztrák és magyar iskolásgyerekeknél Fejlődéslélektan 2011
525 Papp Alexandra nappali műhelymunka Koraszülés és túlhordás Személyiséglélektan 2011
526 Papp Alexandra nappali műhelymunka Kreativitás és a téri tájékozódás kapcsolata Általános lélektan 2011
527 Papp Alexandra nappali műhelymunka Mentalizáció és társas kapcsolatok Szociálpszichológia 2011
528 Papp Alexandra nappali műhelymunka Testvéreknél és egykéknél megjelenő agresszió gyermekkorban Fejlődéslélektan 2011
529 Szakál Kitti - Erika nappali műhelymunka A SZORONGÁS HATÁSA A KOGNITíV TELJESíTMÉNYRE Általános lélektan 2011
530 Balázs Fanni nappali műhelymunka A kreativitás egy vizsgálat dallamai Általános lélektan 2011
531 Balázs Fanni nappali műhelymunka Az altruizmus Szociálpszichológia 2011
532 Szakál Kitti - Erika nappali műhelymunka KÜLSŐ- ÉS BELSŐ KONTROLLHITŰ SERDÜLŐK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA Személyiséglélektan 2011
533 Lovas Alexandra nappali műhelymunka Az optimizmus vizsgálata a barátság tükrében Szociálpszichológia 2011
534 Lovas Alexandra nappali műhelymunka Személyiséglélektan 2011
535 Perei Éva nappali műhelymunka A diszlexiás diákok és az idennyelv tanulás Általános lélektan 2011
536 Perei Éva nappali műhelymunka Párosan szép az élet, avagy a párválasztás pszichológiájáról Szociálpszichológia 2011
537 Perei Éva nappali műhelymunka A stressz, a munkahelyi stressz és a burnout jelensége az egészségügyben Személyiséglélektan 2011
538 Perei Éva nappali műhelymunka Korai anya-gyermek köötődésről Fejlődéslélektan 2011
539 Irha Edina nappali műhelymunka A kötődés, a születési sorrend és az értékeléstől való szorongás kapcsolata Fejlődéslélektan 2011
540 Lovas Alexandra nappali műhelymunka Iskolai erőszak vizsgálata Fejlődéslélektan 2011
541 Szalai Dóra nappali műhelymunka A 2-es típusú diabetes mellitus és a kötődés kapcsolata Személyiséglélektan 2011
542 Heim Orsolya nappali szakdolgozat Törődni, aggódni és tenni. Vagy racionalizálni? A környezettudatos viselkedés bizonyos meghatározó tényezőinek vizsgálata magyar és amerikai mintán 2011
543 Csíziová Orsolya nappali műhelymunka A szlovákiai magyar gyermekek nyelvi fejlődésének összehasonlítása Általános lélektan 2011
544 Irha Edina nappali műhelymunka A praktikus intelligencia, avagy a gyakorlat teszi-e a mestert? Általános lélektan 2011
545 Máté Orsolya nappali műhelymunka Általános lélektan 2011
546 Kristófi Enikő nappali műhelymunka Az emlékezet megbízhatósága: Gyermek és felnőtt tanúk helyzete Általános lélektan 2011
547 Nagyné Sivák Ildikó nappali műhelymunka A fájdalomérzet és a különböző szagingerek összefüggéseinek vizsgálata Általános lélektan 2011
548 Oláh Csilla nappali műhelymunka Sztereotípiák és előítéletesség serdülők körében Szociálpszichológia 2011
549 Oláh Csilla nappali műhelymunka Traumatizált anyák gyermekeinek kötődési mintái Fejlődéslélektan 2011
550 Kondás Orsolya Ildikó nappali műhelymunka Az elítéltek és a börtönszemélyzet viszonya, avagy az irányító-büntető funkció vagy a segítő – fejlesztő – ellátó funkció dominál? Szociálpszichológia 2011
551 Kondás Orsolya Ildikó nappali műhelymunka Az alkohol figyelemre gyakorolt hatásának vizsgálata rendszeres alkoholfogyasztók körében Általános lélektan 2011
552 Hudák Hajnalka Réka nappali műhelymunka Az integrált oktatásban tanuló ép gyermekek toleránsabbak-e nem integrált oktatásban tanuló társaiknál? Szociálpszichológia 2011
553 Hudák Hajnalka Réka nappali műhelymunka Veszélyeztett gyerekek fejlődési deficitjei nem veszélyeztett társaikkal szemben Fejlődéslélektan 2011
554 Borbély Rózsa nappali műhelymunka Tanulási zavarok és másodlagos magatartási problémák Fejlődéslélektan 2011
555 Borbély Rózsa nappali műhelymunka Tudatos álmodás és hipnotikus fogékonyság Általános lélektan 2011
556 Nagy Boglárka Tímea nappali műhelymunka Közösségi oldalak és személyiség Személyiséglélektan 2011
557 Nagy Boglárka Tímea nappali műhelymunka Az intelligencia és a rajzkvóciens kapcsolata Általános lélektan 2011
558 Kapinusz Kitti nappali műhelymunka A küszöb alatti ingerlés hatása a problémamegoldásra Általános lélektan 2011
559 Pál Adrienn nappali műhelymunka „Croyez et voulez” Higgyen és akarjon Hipnózis és imaginációs technika gyógyító hatása daganatos megbetegedésekre Általános lélektan 2011
560 Pál Kitti nappali műhelymunka Az erkölcsi fejlődés és a nevelési stílus kapcsolata Fejlődéslélektan 2011
561 Lejková Réka nappali műhelymunka Mi is vagyok én? Nemi sztereotípiák napjainkban Szociálpszichológia 2011
562 Gergely Judit nappali műhelymunka A tévénézés hatása az óvodáskorú gyermekekre Fejlődéslélektan 2011
563 Hofgárt Károly nappali műhelymunka Az optimista beállítottság és az önértékelés kapcsolata Szociálpszichológia 2011
564 Gálová Zsóka nappali műhelymunka AZ EMÓSOK ÉS A ROCKEREK HALÁLTUDATÁNAK VIZSGÁLATA A PREPUBERTÁS KORÚ GYEREKEKNÉL Fejlődéslélektan 2011
565 Gálová Zsóka nappali műhelymunka BAJTÁRSAK VAGY BŰNTÁRSAK? - avagy hogyan reagálnak a DVTK szurkolók a huligántörvényre Szociálpszichológia 2011
566 Kovács Rita nappali műhelymunka Az idősebb testvér hatása az erkölcsi fejlődésre kisgyermekkorban Fejlődéslélektan 2011
567 Vojku Zsanett nappali műhelymunka A bántalmazott gyerekek erkölcsi fejlődése Fejlődéslélektan 2011
568 Zsila Ágnes nappali műhelymunka A gyermek halálképének alakulása korai élmények és kulturális hatások tükrében Fejlődéslélektan 2011
569 Zsila Ágnes nappali műhelymunka Az eutanázia kérdésköre és kapcsolata az öngyilkossággal Személyiséglélektan 2011
570 Dorner Noémi nappali műhelymunka Evészavarok vizsgálata táncosoknál Általános lélektan 2011
571 Bartha Ábel nappali műhelymunka A reklámok nyelvi elemeinek hatásossága interdiszciplináris megközelítésben Szociálpszichológia 2011
572 Bartha Ábel nappali műhelymunka Álombefolyásolás különböző médiumú elalvás előtt bemutatott tartalmakkal Általános lélektan 2011
573 Hagymási Brigitta Judit nappali műhelymunka Serdülőkori depresszió Személyiséglélektan 2011
574 Tóth Zsuzsanna nappali műhelymunka A mesék hatása a kisiskolás gyermekek kommunikációs készségére Fejlődéslélektan 2011
575 Nagy Violetta nappali műhelymunka A kötődési mintázatok és a szenzoros élménykeresés kapcsolata Személyiséglélektan 2011
576 Katona Zsuzsa nappali műhelymunka A téri munkamemória és a téri tájékozódás vizsgálata óvodás korú sakkozóknál Általános lélektan 2011
577 Nagy Kitti nappali műhelymunka Kreativitás és hipnotikus fogékonyság Általános lélektan 2011
578 Zeleni Katalin nappali műhelymunka Matematika és munkamemória Általános lélektan 2011
579 Penke Edina nappali műhelymunka A mese és a kreativitás kapcsolata Fejlődéslélektan 2011
580 Penke Edina nappali műhelymunka az inszomnia és a stressz kapcsolata Általános lélektan 2011
581 Csurkó Éva nappali műhelymunka Hospice-házban dolgozó nővérek kiégésének összefüggése a stabil családi háttérrel Személyiséglélektan 2011
582 Penke Edina nappali műhelymunka A stressz és kiégés jelenségvilágának összefüggései Személyiséglélektan 2011
583 Csurkó Éva nappali műhelymunka Alvás közben nyelvtanulás!? Általános lélektan 2011
584 Terjéki Dóra nappali műhelymunka Pszichológusok és egészségmagatartás Személyiséglélektan 2011
585 Keczán Ildikó nappali műhelymunka Ami nem öl meg, az megerősít- Avagy a mindennapi stressz megélése traumát átélt személyeknél Személyiséglélektan 2011
586 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka A szenvedélybetegségek káros hatásai a következő generációra: a társfüggőség Személyiséglélektan 2011
587 Nagy Nóra nappali műhelymunka Nem látom, de tudom Általános lélektan 2011
588 Munkácsi Brigitta nappali műhelymunka Hiperaktív gyerekek Fejlődéslélektan 2011
589 Munkácsi Brigitta nappali műhelymunka Maladaptív sémák vizsgálata evészavarban szenvedőknél Általános lélektan 2011
590 Kispál MÓnika nappali műhelymunka AZ INTERNETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA A 14-18 ÉVESEK KÖRÉBEN Személyiséglélektan 2011
591 Kispál Mónika nappali műhelymunka A GYERMEKI ÉRZÉSEK A RAJZOK TÜKRÉBEN Fejlődéslélektan 2011
592 Matwi Fatime nappali műhelymunka Optimizmus és stressz Általános lélektan 2011
593 Matwi Fatime nappali műhelymunka A vallás és a megküzdés kapcsolata Személyiséglélektan 2011
594 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka A bennünk rejlő istennő fejlődéslélektana Fejlődéslélektan 2011
595 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka A mentális egészség a modern társadalomban Szociálpszichológia 2011
596 Gazdig Dóra nappali műhelymunka A Bronte testvérek gyermekkorát átható kreativitás Általános lélektan 2012
597 Bajnóczi Nikolett Réka nappali műhelymunka A kétnyelvűség és az emlékezeti gátlás kapcsolata Általános lélektan 2012
598 Irha Edina nappali műhelymunka A Személyiséglélektan 2012
599 Kovács Rita nappali műhelymunka A sport, mint a stresszel való megküzdés egyik eszköze Személyiséglélektan 2012
600 Kovács Rita nappali műhelymunka Emlékezet és alkohol - az alkohol hatása az emlékezetre Általános lélektan 2012
601 Docsa Viktória Pálma nappali műhelymunka Disszociatív élmények és a mentalizációs képesség a színész mesterségben Személyiséglélektan 2012
602 Docsa Viktória Pálma nappali műhelymunka Az evés zavarok disszociatív hipotézise és a színészet kapcsolata Általános lélektan 2012
603 Irha Edina nappali műhelymunka Érzed, amit érzek? Avagy az érzelmi intelligencia, a mentalizáció és az éntudatosság kapcsolata Szociálpszichológia 2012
604 Bajnóczi Nikolett Réka nappali műhelymunka Szocio-emocionális fejlődés a tehetségeknél Fejlődéslélektan 2012
605 Bajnóczi Nikolett Réka nappali műhelymunka Sztereotípiák és előítéletek az egyetemen belül Szociálpszichológia 2012
606 Nagyné Sivák Ildikó nappali műhelymunka A zeneoktatás, valamint az iskolai motiváció és teljesítmény összefüggéseinek vizsgálata Fejlődéslélektan 2012
607 Nagyné Sivák Ildikó nappali műhelymunka A szükségletek dinamikájának vizsgálata Maslow szükséglethierarchiáján keresztül Személyiséglélektan 2012
608 Papp Dénes nappali szakdolgozat Értékek, a társas világról alkotott sémák és politikai attitűdök 2012
609 Katona Zsuzsa nappali műhelymunka Maladaptív sémák és agresszív tendenciák összefüggésének vizsgálata anonim szerencsejátékos mintán Személyiséglélektan 2012
610 Katona Zsuzsa nappali műhelymunka Az érzelmi intelligencia és a társas kapcsolatok vizsgálata volt diszlexiás tanulóknál Fejlődéslélektan 2012
611 Lejková Réka nappali műhelymunka Kreativitás és tanulás Általános lélektan 2012
612 Katona Zsuzsa nappali műhelymunka Ageizmus és önértékelés - a korral kapcsolatos sztereotípiák vizsgálata Szociálpszichológia 2012
613 Lejková Réka nappali műhelymunka Két világ közt nevelkedve Fejlődéslélektan 2012
614 Sántha Judit nappali műhelymunka Expatrióta beválás - Egy sikeres kiküldetés záloga Szociálpszichológia 2012
615 Sántha Judit nappali műhelymunka Az autizmus kezelési módjai - A tudományos vizsgálódás jelentősége Személyiséglélektan 2012
616 Docsa Viktória Pálma nappali műhelymunka Szociálpszichológia 2012
617 Nagyné Kassai Anett nappali műhelymunka Apa és csecsemő: tervezett gyermek, vagy Fejlődéslélektan 2012
618 Nagyné Kassai Anett nappali műhelymunka Kétértelmű ábrák és az emberi agy lateralitása Általános lélektan 2012
619 Toboz Csilla nappali műhelymunka A felszolgálók rövid távú emlékezetének vizsgálata Általános lélektan 2012
620 Nagy Kitti nappali műhelymunka Tehetséges tanulók azonosítása általános iskolában Fejlődéslélektan 2012
621 Nagy Kitti nappali műhelymunka Empátia, altruizmus és pszichológiai jóllét Szociálpszichológia 2012
622 Csíziová Orsolya nappali műhelymunka Segítségnyújtásra való hajlandóság az azonosulás és az érzelmi intelligencia tükrében Szociálpszichológia 2012
623 Csíziová Orsolya nappali műhelymunka A haldoklók mentalizációs képességének vizsgálata, a különböző stádiumok összehasonlítása Személyiséglélektan 2012
624 Csíziová Orsolya nappali műhelymunka Az érzelmek felismerésének vizsgálata a kisiskolás kor végén Szemek - teszt segítségével Fejlődéslélektan 2012
625 Mihálku Anikó Réka nappali műhelymunka Az alkoholisták halálattitűdjének vizsgálata Személyiséglélektan 2012
626 Mihálku Anikó Réka nappali műhelymunka A halál közeli élmény és a hipnotikus fogékonyság közötti összefüggés Általános lélektan 2012
627 Mihálku Anikó Réka nappali műhelymunka Előhangolással csökkentett halálszorongás Szociálpszichológia 2012
628 Sántha Judit nappali műhelymunka A két tannyelvű képzésforma hatása a kognitív funkciókra Általános lélektan 2012
629 Kapinusz Kitti nappali műhelymunka A vallásosság szerepe az altruista viselkedésben és az empátia kapcsán Szociálpszichológia 2012
630 Kapinusz Kitti nappali műhelymunka Az öltönyös pszichopaták vizsgálata Személyiséglélektan 2012
631 Kapinusz Kitti nappali műhelymunka A vallásosság és a dohányzás a serdülő fiatalok életében Fejlődéslélektan 2012
632 Docsa Viktória Pálma nappali műhelymunka Az oktatásban használt multimédiás eszközök és a kreativitás kapcsolata Fejlődéslélektan 2012
633 Vojku Zsanett nappali műhelymunka Az emberi emlékezet konstruktív természete Általános lélektan 2012
634 Kristófi Enikő nappali műhelymunka A családi környezet és a születési sorrend pszichológiai aspektusának összefüggése Fejlődéslélektan 2012
635 Kristófi Enikő nappali műhelymunka Önmonitorozás és önbeteljesítő jóslatok Szociálpszichológia 2012
636 Kristófi Enikő nappali műhelymunka Manipulativitás és/vagy jó mentalizációs képesség Személyiséglélektan 2012
637 Vojku Zsanett nappali műhelymunka A munkanélküliség, mint krízishelyzet Személyiséglélektan 2012
638 Vojku Zsanett nappali műhelymunka Az életszemlélet hatása a megküzdési stratégiákra Szociálpszichológia 2012
639 Zsila Ágnes nappali műhelymunka A félelem alapjelenségei és szerepe a hiedelmek kialakulásában Általános lélektan 2012
640 Zsila Ágnes nappali műhelymunka Az anime személyiségre gyakorolt hatásainak vizsgálata a médiaerőszak-elméletek tükrében Szociálpszichológia 2012
641 Dallos Katalin Mária nappali műhelymunka Párkapcsolati elégedettség a mentalizációs képesség tükrében Személyiséglélektan 2012
642 Dallos Katalin Mária nappali műhelymunka Az óvodás korú gyerekek tudatelmélet fejlődése Fejlődéslélektan 2012
643 Bartha Ábel nappali műhelymunka A rendszeres sport és a pedagógus-kiégés Személyiséglélektan 2012
644 Oláh Csilla nappali műhelymunka Érzelmi tudatosság a képzeleti élénkség és az abszorpciós képesség függvényében Általános lélektan 2012
645 Dorner Noémi Viktória nappali műhelymunka Evészavarok és táncosok Általános lélektan 2012
646 Munkácsi Brigitta nappali műhelymunka Mozgáskorlátozott személyek maladaptív sémáinak vizsgálata Személyiséglélektan 2012
647 Nagy Violetta nappali műhelymunka Generalizálódik-e a más etnikumú személlyel való baráti kapcsolat hatása? Szociálpszichológia 2012
648 Nagy Violetta nappali műhelymunka A szülőkről való leválás a testvérsorrend tükrében Fejlődéslélektan 2012
649 Munkácsi Brigitta nappali műhelymunka Paralimpia - út a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának előmozdítása felé Szociálpszichológia 2012
650 Kató Evelin nappali műhelymunka Az elsődleges gondozó machiavellizmusa és gyermekeik kötődési stílusa közti összefüggés Fejlődéslélektan 2012
651 Kondás Orsolya Ildikó nappali műhelymunka Az alkoholizmus, a megküzdés és a depresszió kapcsolata Személyiséglélektan 2012
652 Kondás Orsolya Ildikó nappali műhelymunka A javítóintézet hatása a fiatalkorú bűnelkövetők erkölcsi fejlődésére Fejlődéslélektan 2012
653 Bartha Ábel nappali műhelymunka Prepubertáskorú gyermekek társas viszonyainak vizsgálata kinetikus iskolarajz és szociometriai státus összefüggései alapján Fejlődéslélektan 2012
654 Nagy Boglárka Tímea nappali műhelymunka Társas kapcsolatok és önértékelés - Az önértékelés, a társas támasszal való elégedettség és a kapcsolati háló egyes elemeinek vizsgálata serdülőkorban Fejlődéslélektan 2012
655 Nagy Boglárka Tímea nappali műhelymunka A magyarországi és erdélyi magyarok auto- és heterosztereotípiái Szociálpszichológia 2012
656 Kocsel Natália nappali műhelymunka A családi rituálék, mint életünk meghatározói Szociálpszichológia 2012
657 Kocsel Natália nappali műhelymunka A koraszülöttség nyelvfejlődésre gyakorolt hatásainak vizsgálata, különös tekintettel a felnőttkori fonológiai tudatosságra Általános lélektan 2012
658 Kocsel Natália nappali műhelymunka A kötődés és a társas kapcsolatok alakulása, óvodáskorú koraszülött gyermekeknél Fejlődéslélektan 2012
659 Kató Evelin nappali műhelymunka A továbbajándékozás jelensége szociális kapcsolatainkban Szociálpszichológia 2012
660 Illyés Katalin nappali műhelymunka A hiperaktív gyerekek társas kapcsolatai Fejlődéslélektan 2012
661 Illyés Katalin nappali műhelymunka A primer fejfájások és az elhárító mechanizmusok össszefüggései Személyiséglélektan 2012
662 Illyés Katalin nappali műhelymunka Versenytáncosok és néptáncosok összehasonlítása az evészavarokra való hajlam, illetve a testtel való elégedettség tekintetében Általános lélektan 2012
663 Kiss Fruzsina nappali műhelymunka Kreativitás és tehetségfejlesztés időskorban Fejlődéslélektan 2012
664 Kiss Fruzsina nappali műhelymunka A figyelem változása időskorban Általános lélektan 2012
665 Galambos Attila nappali műhelymunka Az evészavarok és az érzelemszabályozás kapcsolata Általános lélektan 2012
666 Galambos Attila nappali műhelymunka Sztereotípiakutatás akkor és most: Hogyan változtak a sztereotípiák az elmúlt években? Szociálpszichológia 2012
667 Galambos Attila nappali műhelymunka Az anyák korai munkába állásának hatása gyermekük kötődésére Fejlődéslélektan 2012
668 Galambos Attila nappali műhelymunka Hogyan élhetünk egészségesen a traumák árnyékában? Személyiséglélektan 2012
669 Pál Adrienn nappali műhelymunka Társfüggőség és sématerápia Személyiséglélektan 2012
670 Pál Adrienn nappali műhelymunka „Tout est bien!” Minden rendben Az optimizmus egészségre gyakorolt hatása Szociálpszichológia 2012
671 Nagy Anikó nappali műhelymunka Nemzeti identitástudat kisebbségi létben Szociálpszichológia 2012
672 Nagy Anikó nappali műhelymunka A diszlexia és a kreativitás kapcsolata Általános lélektan 2012
673 Nagy Anikó nappali műhelymunka A párválasztás vizsgálata a korai maladaptív sémák és a szülői bánásmód tükrében Személyiséglélektan 2012
674 Terjéki Dóra nappali műhelymunka Az arab etnikummal kapcsolatos előítéletek és sztereotípiák vizsgálata Szociálpszichológia 2012
675 Terjéki Dóra nappali műhelymunka Kötődés és szomatizáció kapcsolatának vizsgálata Fejlődéslélektan 2012
676 Terjéki Dóra nappali műhelymunka A szülői bánásmód kapcsolata a gyermekkori evés- és testképzavarokkal Általános lélektan 2012
677 Kató Evelin nappali műhelymunka Vakuemlék-szerű emlékezeti képek kialakulását befolyásoló tényezők - A személyes élettörténetben létrejövő vakuemlékek jelensége Általános lélektan 2012
678 Varga Anna nappali műhelymunka Agresszió, konfliktuskezelő képesség, valamint az elkövetett bűncselekmény típusának vizsgálata fiatalkorú bűnelkövetőknél Általános lélektan 2012
679 Varga Anna nappali műhelymunka Fiatalkorú bűnelkövetők és nem bűnelkövetők vizsgálata szülőkhöz, illetve kortársakhoz való kötődés tükrében Fejlődéslélektan 2012
680 Varga Anna nappali műhelymunka Fiatalkorú bűnelkövetők vizsgálata korai maladaptív sémák, érzelemszabályozási nehézségek és mentalizáció tükrében Személyiséglélektan 2012
681 Varga Anna nappali műhelymunka Az áldozat vádolásának vizsgálata fiatalkorú bűnelkövetők körében Szociálpszichológia 2012
682 Máté Orsolya nappali műhelymunka Az apai bánásmód lányok párkapcsolataira kifejtett hatásai, korai maladaptív sémák és önértékelés összefüggései Személyiséglélektan 2012
683 Máté Orsolya nappali műhelymunka Milyen egy tipikus bölcsész és informatikai karos hallgató? Az egyetemi karok hallgatóinak sztereotíp nézetei egymásról – ingroup-outgroup percepciós különbségek Szociálpszichológia 2012
684 Pál Kitti nappali műhelymunka Pedagógusok körében végzett vizsgálat a kiégés és áramlat-élmény témakörében Személyiséglélektan 2012
685 Borbély Rózsa nappali műhelymunka Gyulladásos bélbetegek érzelemszabályozásának és megküzdési módjának vizsgálata Személyiséglélektan 2012
686 Borbély Rózsa nappali műhelymunka Társas támogatás hatása a krónikus betegséggel való megküzdésre Szociálpszichológia 2012
687 Pál Kitti nappali műhelymunka Az álomtartalom befolyásolása Általános lélektan 2012
688 Pál Kitti nappali műhelymunka A nyitottság, mint személyiségvonás és a sztereotípiák közötti kapcsolat Szociálpszichológia 2012
689 Pecsenye Zsuzsa nappali műhelymunka A fogyasztói társadalom gyermekei: a szülők materializmusának megjelenése gyermekeik költekezésében Szociálpszichológia 2012
690 Pecsenye Zsuzsa nappali műhelymunka A követési idő és a szünettartás szinkrontolmácsolásban: egy hangzó és egy gesztusnyelv összehasonlítása Általános lélektan 2012
691 Böőr Petra nappali műhelymunka A szülői nevelési stílus hatása a gyermek kortárskapcsolataira és proszociális viselkedésére Fejlődéslélektan 2012
692 Vastag Csilla nappali műhelymunka Implicit személyiségelméletek a Facebook világában Szociálpszichológia 2012
693 Vastag Csilla nappali műhelymunka A Facebook hatása a féltékenység kialakulására és mértékére Személyiséglélektan 2012
694 Felföldi Enikő nappali műhelymunka A környezettudatosságra ösztönző sokkoló reklámok hatásvizsgálata az érzelmek megélésének tükrében Szociálpszichológia 2012
695 Gergely Judit Krisztina nappali műhelymunka "A zöldszemű szörny" - Féltékenység a szerelmi és testvérkapcsolatokban Személyiséglélektan 2012
696 Felföldi Enikő nappali műhelymunka Az asthma bronchiale személyiségjellemzőinek vizsgálata a temperamentum- és karakterfaktorok függvényében Személyiséglélektan 2012
697 Gergely Judit Krisztina nappali műhelymunka Az elhízás stigmája - az elhízottakkal szembeni attitűdök és előítéletek Szociálpszichológia 2012
698 Felföldi Enikő nappali műhelymunka Az anya-magzat kötődésmintázatainak kialakulása az asthma bronchiale tükrében Fejlődéslélektan 2012
699 Felföldi Enikő nappali műhelymunka A hipnotikus fogékonyság és a reklámok kapcsolata Általános lélektan 2012
700 Tischler Petra nappali műhelymunka Diszgráfiás fiatalok emlékezete Általános lélektan 2012
701 Soós Tekla Sára nappali műhelymunka Fogyatékosokkal kapcsolatos sztereotípiák inkluzív és hagyományos iskolarendszerben tanuló diákok között Szociálpszichológia 2012
702 Tischler Petra nappali műhelymunka Fiatalkorúak bűnözővé válása: A családi működés diszfunkcióinak szerepe a fiatalkorúak veszélyeztetettségének kialakulásában Fejlődéslélektan 2012
703 Soós Tekla Sára nappali műhelymunka A korai intézményes nevelés jótékony hatása a kisiskoláskori beilleszkedésre Fejlődéslélektan 2012
704 Tischler Petra nappali műhelymunka Az oversharing jelenség hátterében álló szociálpszichológiai tényezők Szociálpszichológia 2012
705 Soós Tekla Sára nappali műhelymunka Placebo hatással kiváltott részegség Általános lélektan 2012
706 Virág Lajos nappali műhelymunka A szuggesztív kikérdezés, és az életkorkülönbség hatása az arcfelidézésre Általános lélektan 2012
707 Virág Lajos nappali műhelymunka Egy harmadik szuboptimális alternatíva hatása a kockázatvállalásra Szociálpszichológia 2012
708 Gnandt Márk nappali műhelymunka Idegennyelv-tanulás időseknél és fiataloknál Általános lélektan 2012
709 Csurkó Éva nappali műhelymunka Kötődési mintázat és nevelési stílus szenvedélybeteg anyáknál és gyermekeiknél Fejlődéslélektan 2012
710 Zeleni Katalin nappali műhelymunka A tehetség az énkép vonatkozásában Fejlődéslélektan 2012
711 Zeleni Katalin nappali műhelymunka Az orvosi hivatásban kialakuló kiégés és a társas támogatás kapcsolata Szociálpszichológia 2012
712 Nagy Nóra nappali műhelymunka A vidéken élő felnőttek és idősek összehasonlítása megküzdési stratégiák és személyiségjellemzőik kapcsolata menténi Személyiséglélektan 2012
713 Nagy Nóra nappali műhelymunka A lezárás iránti igény döntésre gyakorolt hatása egy módosított ultimátumjáték keretein belül Szociálpszichológia 2012
714 Szurkos Eszter nappali műhelymunka A kövérek tényleg buták? A túlsúlyos és elhízott személyek intelligenciája és önértékelése a serdülőkor tükrében Általános lélektan 2012
715 Szurkos Eszter nappali műhelymunka Az elhízottakkal szembeni attitűdök, sztereotípiák Szociálpszichológia 2012
716 Szurkos Eszter nappali műhelymunka Az antiszociális személyiség fejlődése a nevelőotthonokban Személyiséglélektan 2012
717 Hofgárt Károly nappali műhelymunka Az intelligencia és a a kreativitás kapcsolata Általános lélektan 2012
718 Hofgárt Károly nappali műhelymunka Agresszív viselkedési megnyilvánulások vizsgálata óvodáskorú egyke fiúgyermekek körében Fejlődéslélektan 2012
719 Fekete Edit nappali műhelymunka A szemtanúk emlékezeti pontatlanságainak kiküszöbölése a kognitív interjú technika alkalmazásával Általános lélektan 2012
720 Pecsenye Zsuzsa nappali műhelymunka Autisztikus vonások intézeti nevelt gyermekeknél Fejlődéslélektan 2012
721 Heim Judit nappali szakdolgozat A szorongás és a szülői bánásmód észlelésének alakulása 13 és 18 éves serdülők körében a szülők válásának tükrében 2012
722 Gergely Judit Krisztina nappali műhelymunka Testkép - máskép(p). A média hatása a fiatalok testképére. Általános lélektan 2012
723 Nagy Anikó nappali műhelymunka Hiperaktív gyermekek és a szorongás Fejlődéslélektan 2012
724 Tischler Petra nappali műhelymunka Infarktuson átesett betegek pszichés rizikófaktorainak vizsgálata Személyiséglélektan 2012
725 Jónás Péter nappali szakdolgozat A nemzeti azonosságtudat és a nemzeti attitűdök kapcsolata 2012
726 Nagy Ildikó nappali szakdolgozat Iskolai zaklatás az osztálylégkör és a rideg-érzéketlen attitűd tükrében 2012
727 Mihálku Anikó Réka nappali műhelymunka A krónikus beteg és egészséges gyermekek halálképének összehasonlítása Fejlődéslélektan 2012
728 Dallos Katalin Mária nappali műhelymunka Az ajándékozás pszichológiája és a mentalizáció Szociálpszichológia 2012
729 Dorner Noémi Viktória nappali műhelymunka Kötődés megjelenése óvodás korú gyerekek rajzaiban Fejlődéslélektan 2012
730 Dorner Noémi Viktória nappali műhelymunka Fellegek helyett a pokolban. Személyiséglélektan 2012
731 Nagy Violetta nappali műhelymunka A kötődési mintázatok és az evési, illetve testi attitűdök kapcsolata Általános lélektan 2012
732 Kovács Rita nappali műhelymunka A pszichológusokról alkotott sztereotípiák alakulása napjainkban Szociálpszichológia 2012
733 Tóth Zsuzsanna nappali műhelymunka A síró bohóc, avagy a humor és a depresszió kapcsolata. Személyiséglélektan 2012
734 Tóth Zsuzsanna nappali műhelymunka Humor és személyészlelés Szociálpszichológia 2012
735 Kató Evelin nappali műhelymunka Agresszió és érzelmi alapú megküzdés kóros szerencsejátékosoknál Személyiséglélektan 2012
736 Fekete Anna nappali műhelymunka Apa nélkül felnőtt gyerekek Személyiséglélektan 2012
737 Tóth Bernadett nappali szakdolgozat 2012
738 Galgóczi Krisztina nappali szakdolgozat „Mintha elnyelne a végtelen szabadság” A hosszútávfutók flow élményeinek vizsgálata az 5. BSI Balaton és FélBalaton Szupermaraton verseny keretében 2012
739 Kiss Nóra nappali szakdolgozat BOCSÁNAT, ELADÓ?! - A KOMPENZÁCIÓ TÍPUSÁNAK ÉS FORRÁSÁNAK HATÁSA A MEGBOCSÁTÁSI HAJLANDÓSÁGRA AZ ELUTASÍTÁS IRÁNTI ÉRZÉKENYSÉG TÜKRÉBEN 2012
740 Gresu Judit nappali szakdolgozat Motiváció és versengés az iskolában 2012
741 Varga Dóra nappali szakdolgozat Az interperszonális dependencia és az azt kísérő jelenségek vizsgálata 2012
742 Malinkó Eszter nappali szakdolgozat A vezetővel és a munkahellyel való elégedettség mérése 2012
743 Soós Tekla Sára nappali műhelymunka Az érzékelt szülői bánásmód és a kötődési stílus hatása, a szüzesség elvesztésének időpontjára Személyiséglélektan 2012
744 Dallos Katalin Mária nappali műhelymunka Időskori változások a kognitív gátlási folyamatok tükrében Általános lélektan 2012
745 Pál Adrienn nappali műhelymunka Kodependencia és kötődés kapcsolata Fejlődéslélektan 2012
746 Gnandt Márk nappali műhelymunka A tehetséges serdülők megküzdési mechanizmusai Fejlődéslélektan 2012
747 Farkas Csilla nappali szakdolgozat Férfi és női szerepváltozások, valamint a társkeresés módjainak változása három generáció vizsgálata során 2012
748 Lejková Réka nappali műhelymunka Elköteleződési válság Személyiséglélektan 2012
749 Csurkó Éva nappali műhelymunka Sztereotípiák és előítéletek Szlovákiában Szociálpszichológia 2012
750 Perei Éva nappali műhelymunka Párosan szép az élet, avagy a párválasztás pszichológiájáról Szociálpszichológia 2012
751 Perei Éva nappali műhelymunka Korai anya-gyermek köötődésről Fejlődéslélektan 2012
752 Toboz Csilla nappali műhelymunka Nevelési attitűdök és szorongás kapcsolata serdülő és fiatal felnőtt korban Fejlődéslélektan 2012
753 Toboz Csilla nappali műhelymunka Munkamotiváció és flow élmény a saját szakmájukban dolgozók és a nem szakmájukban dolgozók körében Szociálpszichológia 2012
754 Bozsik Csilla nappali szakdolgozat Az agresszív viselkedés és a magatartászavarok kialakulásában szerepet játszó tényezők vizsgálata 2012
755 Nagyné Kassai Anett nappali műhelymunka Flow élmény megtapasztalása a depressziós betegknél Személyiséglélektan 2012
756 Sántha Judit nappali műhelymunka Autista a testvérem Fejlődéslélektan 2012
757 Sebők Krisztina nappali szakdolgozat Hideg van. Közelben egy machiavellista? - Avagy a machiavellizmus vizsgálata a mentalizációra irányuló igény, valamint a hétköznapi torzítások tükrében. 2012
758 Zeleni Katalin nappali műhelymunka Az orvosi hivatásban megjelenő kiégés, a disszociáció és az érzelemszabályozás tükrében Személyiséglélektan 2012
759 Kiss Fruzsina nappali műhelymunka Sztereotípiák fogságában? Előítéletek az idősebb generációról Szociálpszichológia 2012
760 Nagy Kitti nappali műhelymunka Első kisgyermekes szülők gyermekgondozási attitűdjeit meghatározó pszichológiai folyamatok vizsgálata Személyiséglélektan 2012
761 Gnandt Márk nappali műhelymunka Serdülők és idősek megküzdési mechanizmusainak hasonlóságai és különbségei Személyiséglélektan 2012
762 Kiss Fruzsina nappali műhelymunka Öregségből betegség? Az időskori depresszió, mint kockázati tényező Személyiséglélektan 2012
763 Illyés Katalin nappali műhelymunka Magyarországi természeti tájakról kialakított reprezentációk vizsgálata Szociálpszichológia 2012
764 Pecsenye Zsuzsa nappali műhelymunka A szerencsejátékokról való gondolkodás: a véletlen értelmezése Személyiséglélektan 2012
765 Sipos Dávid Tamás nappali műhelymunka A szeparációs szorongás kezelési lehetőségei kutyáknál Fejlődéslélektan 2012
766 Sipos Dávid Tamás nappali műhelymunka Altruizmus a mindennapokban Szociálpszichológia 2012
767 Sipos Dávid Tamás nappali műhelymunka Idegen nyelv tanulása-Van jó módszer? Általános lélektan 2012
768 Sipos Dávid Tamás nappali műhelymunka Internetfüggőség és depresszió 13-18 éveseknél Személyiséglélektan 2012
769 Oláh Csilla nappali műhelymunka A zenész személyiség Személyiséglélektan 2012
770 Szabó Edit nappali szakdolgozat A pályaérettség fogalmának változása - a pályaalkalmazkodás vizsgálata serdülők körében 2012
771 Nagyné Sivák Ildikó nappali műhelymunka Egy multinacionális bank debreceni fiókjának dolgozói elégedettség vizsgálata Szociálpszichológia 2012
772 Máté Orsolya nappali műhelymunka Az apai bánásmód minőségének vizsgálata és hatásai a lányok párkapcsolataira Fejlődéslélektan 2012
773 Bajnóczi Nikolett Réka nappali műhelymunka Disszociatív identitászavar a társadalmi megítélés tükrében Személyiséglélektan 2012
774 Tóth Zsuzsanna nappali műhelymunka Humor és harmónia - a humor szerepének és a párkapcsolattal való elégedettség összefüggéseinek vizsgálata Általános lélektan 2012
775 Böőr Petra nappali műhelymunka Te msának látsz? Előítéletek és sztereotípiák a homoszexualitással kapcsolatban Szociálpszichológia 2012
776 Böőr Petra nappali műhelymunka A válás hatása a sémák és a párkapcsolati elégedettség tükrében Személyiséglélektan 2012
777 Böőr Petra nappali műhelymunka Az önkielégítés és a testkép kapcsolata Általános lélektan 2012
778 Virág Lajos nappali műhelymunka A KORAI KÖTŐDÉSI MINTÁZAT ÉS A ANTISZOCIÁLIS SZEMÉLYISÉGZAVAR KIALAKULÁSÁNAK KAPCSOLATA Fejlődéslélektan 2012
779 Virág Lajos nappali műhelymunka AZ ANTISZOCIÁLIS SZEMÉLYISÉGZAVAR KEZELÉSE Személyiséglélektan 2012
780 Gnandt Márk nappali műhelymunka A serdülők viszonyulása az idősekhez (előítéletek, sztereotípiák, attitűdök) Szociálpszichológia 2012
781 Vastag Csilla nappali műhelymunka Állami gondozásban és családban nevelkedett gyerekek jövőképének összehasonlítása Fejlődéslélektan 2012
782 Vastag Csilla nappali műhelymunka A féltékenység hatása az érzelmek és a hazugságok jeleinek felismerésére Általános lélektan 2012
783 Simon Rita nappali műhelymunka A halálfélelem és az élettel való elégedettség kapcsolatának vizsgálata magyar és amerikai mintán Fejlődéslélektan 2012
784 Erős Judit nappali műhelymunka Az agresszív gyermekek családrajzában megjelenő szülői modellek, illetve egyéb agresszív jegyek Fejlődéslélektan 2012
785 Simon Rita nappali műhelymunka "Ageism" - avagy feloldhatók -e az idősekkel szembeni sztereotípiák a kontaktushipotézis alkalmazásával? Szociálpszichológia 2012
786 Erős Judit nappali műhelymunka A hangulat hatása a meggyőzhetőségre Szociálpszichológia 2012
787 Simon Rita nappali műhelymunka A szülői bánásmód és a posztnatális depresszió kapcsolata Személyiséglélektan 2012
788 Fekete Anna nappali műhelymunka Mese, képzelet, emlékezet Fejlődéslélektan 2012
789 Simon Rita nappali műhelymunka Szorongás és depresszió az elhízott egyéneknél Általános lélektan 2012
790 Fekete Anna nappali műhelymunka Hogyan emlékszünk jobban? Segít a képzelet? Általános lélektan 2012
791 Erős Judit nappali műhelymunka Lakásotthonban és családban élő fiatalok öngyilkosság iránti attitűdje Személyiséglélektan 2012
792 Erős Judit nappali műhelymunka A hangulat hatása az emlékezeti rekonstrukcióra Általános lélektan 2012
793 Keczán Ildikó nappali műhelymunka A hagyományos és a Waldorf-iskolában tanulók szorongásának összehasonlítása Fejlődéslélektan 2012
794 Gálová Zsóka nappali műhelymunka A PÁRKAPCSOLATI ELÉGEDETTSÉG A DISSZOCIÁCIÓ ÉS AZ ÉRZELMI TUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Személyiséglélektan 2012
795 Gálová Zsóka nappali műhelymunka A BINAURÁLIS ÜTEMEK VIZSGÁLATA A TOVA TESZT SEGÍTSÉGÉVEL ADHD-SOK KÖRÉBEN Általános lélektan 2012
796 Toboz Csilla nappali műhelymunka Serdülők jövőorientációjának vizsgálata egyházi és állami középiskolában tanuló diákok körében Személyiséglélektan 2012
797 Zsuga Márk Péter nappali műhelymunka A kreativitás és konfliktuskezelés kapcsolatának vizsgálata. Általános lélektan 2012
798 Zsuga Márk Péter nappali műhelymunka Problémás és elit iskolába járó gyerekek összehasonlítása, az iskolai motiváció és a tanulási attitűdök alapján Fejlődéslélektan 2012
799 Zsuga Márk Péter nappali műhelymunka Férfiasság és Agresszió: Küzdősportok választása, és hatásai az agresszió tükrében Személyiséglélektan 2012
800 Zsuga Márk Péter nappali műhelymunka Küzdősportok és harcművészetek összehasonlító elemzése, az agresszió és konfliktuskezelés alapján. Szociálpszichológia 2012
801 Sörös Emőke nappali szakdolgozat Az iskolai motiváció, a vizsgaszorongás és az áramlat-élmény közötti összefüggések vizsgálata sport-, humán- és reál tagozatos 7. osztályosok körében 2012
802 Fekete Edit nappali műhelymunka A cigánysággal szembeni előítélet vizsgálata a rendőrtiszti pályára készülők körében Szociálpszichológia 2012
803 Fekete Edit nappali műhelymunka A serdülők írásjegyeiben és rajzaiban megjelenő stressz-jegyek vizsgálata a grafológia és a Többdimenziós rajzteszt segítségével Fejlődéslélektan 2012
804 Fekete Edit nappali műhelymunka A rendőrségen belüli nyomozói munka hatékonyságának vizsgálata a pszichológia tükrében Személyiséglélektan 2012
805 Szurkos Eszter nappali műhelymunka Az elvált szülők gyerekeinek problémával való megküzdése, szorongása és agressziója a serdülőkor tükrében Fejlődéslélektan 2012
806 Kocsel Natália nappali műhelymunka A koraszülés lelki okai. Koraszülő és időre szülő anyák érzelemszabályozásának, pszichés jóllétének és korai maladaptív sémáinak összehasonlító vizsgálata Személyiséglélektan 2012
807 Penke Edina nappali műhelymunka Zene és megküzdés kapcsolata Általános lélektan 2012
808 Penke Edina nappali műhelymunka Nemi sztereotípiák és a matematika kapcsolata Szociálpszichológia 2012
809 Takács Dávid nappali szakdolgozat A társas intelligencia és a társas helyzet összefüggései mások viselkedésének bejóslásával 2012
810 Polyák Anetta nappali szakdolgozat Iskolai stresszhatások a középiskolában 2012
811 Szilágyi-Ragettli Vanda nappali szakdolgozat Mentalizáció és reklámértés 2012
812 Vinczi Dóra nappali szakdolgozat Munka-magánélet egyensúly: szervezeti vonatkozások 2012
813 Barkó Mária nappali szakdolgozat A számítógépes játékok használata és kapcsolata bizonyos pszichológiai jellemzőkkel 2012
814 Vedres Nóra nappali szakdolgozat Beszéljünk a Facebookról! Tanárok, szülők, diákok tapasztalatai 2012
815 Kovács Csilla nappali szakdolgozat Ez nem verseny! Vagy mégis? A machiavellizmus és a társas értékorientációk hatásainak vizsgálata egy módosított ultimátumjátékban és világnézeti kérdésekben 2012
816 Bodó Viktória nappali szakdolgozat A vonás szintű optimizmus, és a hatalmi előhangolás hatása a kockázatvállalási hajlandóságra 2012
817 Rajna Zsuzsanna nappali szakdolgozat Az iskolai erőszak és annak hátterében lévő jelenségek vizsgálata serdülőkorban 2012
818 Koncz Veronika nappali szakdolgozat Reklámok egyéni szemlélettel- Egyéni tényezők és reklámtípusok kölcsönhatása 2012
819 Leskó Zsanett nappali szakdolgozat 2012
820 Vancza Gábor nappali szakdolgozat Egy fertőző kutatás - Társadalmi célú reklámok vizsgálata a vírusmarketing eszközével 2012
821 Hofgárt Károly nappali műhelymunka Szuicid veszélyeztetettség vizsgálat eltérő alkoholfogyasztási szokásokkal rendelkező fiatal felnőttkorú férfiak körében Személyiséglélektan 2012
822 Dorner Noémi Viktória nappali műhelymunka A "varázsdoboz" veszélyei. A televízió hatása a gyermeki agresszivitásra Szociálpszichológia 2012
823 Nagyné Kassai Anett nappali műhelymunka Szociálpszichológia 2012
824 Erős Judit nappali műhelymunka A hangulat hatása a meggyőzhetőségre Szociálpszichológia 2012
825 Böőr Petra nappali műhelymunka Az önkielégítés és a testkép kapcsolata Általános lélektan 2012
826 Munkácsi Brigitta nappali műhelymunka Paralimpia- út a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának előmozdítása felé Szociálpszichológia 2012
827 Nagyné Kassai Anett nappali műhelymunka Kétértelmű ábrák és az emberi agy lateralitása Általános lélektan 2012
828 Fekete Edit nappali műhelymunka A serdülők írásjegyeiben és rajzaiban megjelenő stressz-jegyek vizsgálata a grafológia és a Többdimenziós rajzteszt segítségével Fejlődéslélektan 2012
829 Csurkó Éva nappali műhelymunka A kötődési mintázat és a serdülőkori megküzdés kapcsolatának longitudinális vizsgálata Fejlődéslélektan 2012
830 Dorner Noémi Viktória nappali műhelymunka A varázsdoboz veszélyei. A televízió hatása a gyermeki agresszivitásra Szociálpszichológia 2012
831 Hagymási Brigitta Judit nappali műhelymunka A tévézés hatása a gyermekkori agresszivitásra Szociálpszichológia 2012
832 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka A szenvedélybetegségek káros hatásai a következő generációra: a társfüggőség Személyiséglélektan 2012
833 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka A női isten-archetípusok és fejlődésük Fejlődéslélektan 2012
834 Burgony Lilla nappali műhelymunka Stressz és humor-coping az iskolában Fejlődéslélektan 2012
835 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka Autizmus és kiemelkedő képességek Általános lélektan 2012
836 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka A sztereotípiák és a mimikri összefüggései Szociálpszichológia 2012
837 Jónás Péter nappali szakdolgozat A nemzettel való azonosulás, a nemzeti attitűdök, és azok kapcsolata egyéb pszichológiai változókkal 2012
838 Kalász Judit nappali műhelymunka Mentalizáció és kötődés Fejlődéslélektan 2012
839 Kalász Judit nappali műhelymunka Mentalizáció és Activity Személyiséglélektan 2012
840 Kalász Judit nappali műhelymunka Archetípusok a reklámokban Szociálpszichológia 2012
841 Terenyei Anna nappali szakdolgozat Egyetemisták párkapcsolatról, házasságról vallott elképzelései 2012
842 Zoltai Alexandra nappali műhelymunka Az empátia, a mentalizáció és az érzelem iránti igény szerepe az érzelem-fókuszú TCR-ek hatásosságában Szociálpszichológia 2012
843 Zoltai Alexandra nappali műhelymunka Az asszertivitás és a szociometriai státusz közötti összefüggés vizsgálata 14-16 éves serdülőknél Fejlődéslélektan 2012
844 Pótári Adrián nappali szakdolgozat Az intelligencia, az alvás és az életkor összefüggései 2012
845 Ferenczi Ramóna nappali műhelymunka Táplálkozási zavarok serdülőkorban Fejlődéslélektan 2012
846 Ferenczi Ramóna nappali műhelymunka Az önismereti tréningek vezetőinek empátiás készsége a csoportdinamika tükrében Szociálpszichológia 2012
847 Kalász Judit nappali műhelymunka Eltérések mérése a képzelet működésében Általános lélektan 2012
848 Pék Dávid nappali műhelymunka A rendszeres mozgás és a kognitív funkciók kapcsolata idős korban Fejlődéslélektan 2012
849 Kovács Adrienn nappali műhelymunka Szteretípiák nemi megközelítése Szociálpszichológia 2012
850 Kovács Adrienn nappali műhelymunka A korai kötődés hatása a párkapcsolatokra Fejlődéslélektan 2012
851 Németh Éva nappali műhelymunka Fiatalkorú bűnelkövetők transzgenerációs kötődési vizsgálata Fejlődéslélektan 2012
852 Németh Éva nappali műhelymunka Az Észak- alföldi régió bűnelkövetőinek reszocializációs nehézségei Szociálpszichológia 2012
853 Hagymási Brigitta nappali műhelymunka A tévé hatása a gyermeki agresszivitásra Szociálpszichológia 2012
854 Nádas Beáta nappali műhelymunka Az anyai depresszió és hatása a gyermek fejlődésére Fejlődéslélektan 2012
855 Szabó János nappali műhelymunka Autisztikus spektrumzavaros és Asperger-szindrómás személyek intelligenciája Általános lélektan 2012
856 Szabó János nappali műhelymunka Level up! Gő to school! Fejlődéslélektan 2012
857 Szabó János nappali műhelymunka Cigányokkal szembeni előítéletek társadalomtudományi hallgatók körében Szociálpszichológia 2012
858 Szőke Ágnes nappali műhelymunka Az anya-gyerek kapcsolat hatása a felnőttkori kötődésre Személyiséglélektan 2012
859 Szekér Barbara nappali műhelymunka Iskolai erőszak a szülői - nevelői attitűdök tükrében Fejlődéslélektan 2012
860 Szekér Barbara nappali műhelymunka Optimista vezető, optimista csapat? - az edző optimizmusának hatása a sportcsapat teljesítményére Szociálpszichológia 2012
861 Apostol Klaudia nappali műhelymunka Diszlexiás és nem-diszlexiás fiatalok beszédmegértési teljesítményének összehasonlítása Általános lélektan 2012
862 Kása Nikolett nappali műhelymunka Nevelési stílusok és gyermekrajzbeli összehasonlítás a patchwork- családoknál Fejlődéslélektan 2012
863 Horváth Tamás nappali műhelymunka A csecsemőkorban mutatott kötődési viselkedés kapcsolata a kötődés belső munkamodelljével és az általános szorongással gyermekkorban Fejlődéslélektan 2012
864 Tóth Andrea Viktória nappali műhelymunka A krízis hatalma Személyiséglélektan 2012
865 Balajthy Dániel nappali műhelymunka Az érzelemszabályozás nehézségeinek vizsgálata a korai maladaptív sémák és a kötődés tükrében Személyiséglélektan 2012
866 Kristóf Zsüliet nappali műhelymunka A vallás néhány szociálpszichológiai aspektusa Szociálpszichológia 2012
867 Szarka Vivien nappali műhelymunka Változnak az idők,avagy a nemi szerepekkel kapcsolatos hagyományos és modern nézőpontok Szociálpszichológia 2012
868 Mihálycsik Barbara nappali műhelymunka A szülői nevelési stílus hatása a serdülők önértékelésére Fejlődéslélektan 2012
869 Mihálycsik Barbara nappali műhelymunka Az empátia és a stressz hatása a kiégésre orvosok körében Szociálpszichológia 2012
870 Vég Viktória nappali műhelymunka Bántalmazó apa mellett felnövő nők felnőttkori kötődése és párkapcsolati elégedettsége Fejlődéslélektan 2012
871 Pintér Fanni nappali műhelymunka Érzelmi intelligencia fejlődése egyke, nem egyke gyermekeknél 10-11 éves korban Fejlődéslélektan 2012
872 Kanyó Tamás nappali műhelymunka A szomatikus markerek vizsgálata ADHD-s gyerekeknél és családjaiknál Fejlődéslélektan 2012
873 Sas Annamária nappali műhelymunka A telefonfüggőség személyiségbeli hátterének vizsgálata serdülőknél Személyiséglélektan 2012
874 Szklenárik Péter nappali műhelymunka A pszichopátiás vonások és az indirekt agresszió közti kapcsolat nők körében Személyiséglélektan 2012
875 Szklenárik Péter nappali műhelymunka A hatalmi előhangolás hatása a hamis beismerő vallomásokra Szociálpszichológia 2012
876 Tesánszki Szilvia nappali műhelymunka A párválasztási preferencia vizsgálata az emberi szaglással összefüggésben Általános lélektan 2012
877 Nádas Beáta nappali műhelymunka Pszicho-neuro-immunológia és pozitív pszichológia: prevenció és alkalmazkodás Általános lélektan 2012
878 Rácz Anna nappali műhelymunka Hiperaktív gyermekek önértékelése és kudarckerülése Fejlődéslélektan 2012
879 Szabó Fruzsina Lilla nappali műhelymunka Az agresszió megjelenése a gyermekrajzokban Fejlődéslélektan 2012
880 Dácz Tünde nappali műhelymunka Kétnyelvű gyerekek nyelvfejlődése a család- és oktatásának nyelve függvényében Általános lélektan 2012
881 Jósvai Edit nappali műhelymunka Az óvodáskori agresszivitás megjelenése a televíziózás tükrében Fejlődéslélektan 2012
882 Erdei Ildikó nappali műhelymunka Gondolatébresztés az újszülött gyilkosságokról Fejlődéslélektan 2012
883 Illés Zsófia nappali műhelymunka Fotóművészeti alkotások érzelmi megítélése irodalmi szövegekkel, és a szájban tartott ceruza kísérlettel történő hangulati előfeszítés tükrében Általános lélektan 2012
884 Illés Zsófia nappali műhelymunka A művészeti oktatás hatása a tanulási motivációra, alsó tagozatos gyerekeknél Fejlődéslélektan 2012
885 Horváth Tamás nappali műhelymunka Az ökológiai válsághelyzetben hozott döntéseink, valamint a döntések kapcsolata a környezettudatos gondolkodással Szociálpszichológia 2012
886 Apostol Klaudia nappali műhelymunka A spirituális és a vallásos személyiség összehasonlítása Személyiséglélektan 2012
887 Csáki Dorottya nappali műhelymunka A nyelvtanulási stratégiák szerepe a sikeres nyelvtanulásban Általános lélektan 2012
888 Csáki Dorottya nappali műhelymunka A proszociális viselkedésformák, az adakozás és a szubjektív jóllét kapcsolata Szociálpszichológia 2012
889 Vég Viktória nappali műhelymunka A gyermekkori bántalmazás szerepe a felnőttkori pszichopatológiák kialakulásában Cloninger pszichobiológiai modelljének tükrében Személyiséglélektan 2013

Vissza