CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) DE Pszichológiai Intézet
honlap fejléc képFeltöltött dolgozatcímek
Vissza

Dolgozat-feltöltés állapot
Feltöltés letiltva!

Sor Név Tagozat Dolgozat típus Cím Tárgy Év
1 Orbán Bernadette nappali műhelymunka Szociálpszichológia 2011
2 Lovas Alexandra nappali műhelymunka Személyiséglélektan 2011
3 Máté Orsolya nappali műhelymunka Általános lélektan 2011
4 Dampf Nóra levelező műhelymunka Általános lélektan 2011
5 Dampf Nóra levelező műhelymunka Szociálpszichológia 2011
6 Docsa Viktória Pálma nappali műhelymunka Szociálpszichológia 2012
7 Iván Aurélné Durda Viktória levelező műhelymunka Személyiséglélektan 2012
8 Tóth Bernadett nappali szakdolgozat 2012
9 Leskó Zsanett nappali szakdolgozat 2012
10 Nagyné Kassai Anett nappali műhelymunka Szociálpszichológia 2012
11 Fekete Edit nappali műhelymunka A serdülők írásjegyeiben és rajzaiban megjelenő stressz-jegyek vizsgálata a grafológia és a Többdimenziós rajzteszt segítségével Fejlődéslélektan 2012
12 Gergely Judit Krisztina nappali műhelymunka "A zöldszemű szörny" - Féltékenység a szerelmi és testvérkapcsolatokban Személyiséglélektan 2012
13 Simon Rita nappali műhelymunka "Ageism" - avagy feloldhatók -e az idősekkel szembeni sztereotípiák a kontaktushipotézis alkalmazásával? Szociálpszichológia 2012
14 Papp Gábor nappali szakdolgozat "Bocsássak meg?!" Az énfelfogás, a társas értékorientáció és a bocsánatkérés formájának megbocsátásra gyakorolt hatása 2011
15 Belinscki Judit levelező műhelymunka "Gúzsba kötve" Az alkoholizmus megküzdési percepciója a családi szocializáció tükrében Személyiséglélektan 2012
16 Belinscki Judit levelező műhelymunka "Kreatív nyelvtanulás?!" Avagy a nyelvtanulás és a kreativitás kapcsolata Általános lélektan 2012
17 Hekli Judit Anna nappali műhelymunka "Lájkolod?" avagy a közösségi oldalak hatása a tanulók énképére Személyiséglélektan 2011
18 Németh Edina levelező szakdolgozat "Sosem teljes az éjszakai sötétség" A Caritas Katolikus Lelkisegély Szolgálat munkája a krízisintervencióban 2011
19 Belinscki Judit levelező műhelymunka "TÁRSAS-S-ÁG" Avagy a kortárskapcsolatok és a csoportidentitás kapcsolatának vizsgálata a szocializáció köntösében Szociálpszichológia 2012
20 Irha Edina nappali műhelymunka A Személyiséglélektan 2012
21 Dorner Noémi Viktória nappali műhelymunka A "varázsdoboz" veszélyei. A televízió hatása a gyermeki agresszivitásra Szociálpszichológia 2012
22 Szalai Dóra nappali műhelymunka A 2-es típusú diabetes mellitus és a kötődés kapcsolata Személyiséglélektan 2011
23 Szabolcsi Nikoletta nappali műhelymunka A balkezesség és a kreativitás Általános lélektan 2011
24 Vojku Zsanett nappali műhelymunka A bántalmazott gyerekek erkölcsi fejlődése Fejlődéslélektan 2011
25 Bálint-Szöllősi Adrienn levelező műhelymunka A barátság kialakulása az önértékelés szemszögéből Szociálpszichológia 2012
26 Kispál Mónika nappali műhelymunka A barátságok és a csoportidentitás kapcsolatának vizsgálata Szociálpszichológia 2011
27 Kormány Lászlóné levelező műhelymunka A barátságok és a csoportidentitás kapcsolatát befolyásoló tényezők Szociálpszichológia 2011
28 Radek Csaba Zoltán levelező műhelymunka A barátságok és a csoportidentitás kapcsolatát befolyásoló tényezők Szociálpszichológia 2011
29 Radek Csaba Zoltán levelező műhelymunka A barátságok és a csoportidentitás kapcsolatát befolyásoló tényezők Szociálpszichológia 2012
30 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka A bennünk rejlő istennő fejlődéslélektana Fejlődéslélektan 2011
31 Gálová Zsóka nappali műhelymunka A BINAURÁLIS ÜTEMEK VIZSGÁLATA A TOVA TESZT SEGÍTSÉGÉVEL ADHD-SOK KÖRÉBEN Általános lélektan 2012
32 Gergely Éva levelező műhelymunka A bioélelmiszer fogyasztását befolyásoló pszichológiai és demográfiai tényezők, attitűdök, tévhitek feltárása a fogyasztás ösztönzése érdekében Szociálpszichológia 2012
33 Berkéné dr. Sajti Ilona levelező műhelymunka A bódult, illuminált állapotot szimuláló „részegszemüveg” hatása a vizuális érzékelés, észlelés, téri mozgáskoordináció gyorsaságára Általános lélektan 2012
34 Tomkó Tamara levelező műhelymunka A boldogság Személyiséglélektan 2012
35 Gazdig Dóra nappali műhelymunka A Bronte testvérek gyermekkorát átható kreativitás Általános lélektan 2012
36 Páll Erika levelező műhelymunka A bünözök kötödési mintázata Fejlődéslélektan 2011
37 Fekete Edit nappali műhelymunka A cigánysággal szembeni előítélet vizsgálata a rendőrtiszti pályára készülők körében Szociálpszichológia 2012
38 Koczmanné Valentinyi Erika levelező műhelymunka A család működésének vizsgálata az Olson-féle családi kérdőív és családrajzok segítségével Fejlődéslélektan 2012
39 Guti Annamária levelező műhelymunka A család szerepe az evészavarok kialakulásában Általános lélektan 2012
40 Schneider Hajnalka levelező műhelymunka A család szerepe és a gyermeki agresszió Fejlődéslélektan 2011
41 Kovács Andrásné nappali műhelymunka A családban történő jutalmazás-büntetés hatásai a tanulási motivációra Fejlődéslélektan 2011
42 Kristófi Enikő nappali műhelymunka A családi környezet és a születési sorrend pszichológiai aspektusának összefüggése Fejlődéslélektan 2012
43 Kocsel Natália nappali műhelymunka A családi rituálék, mint életünk meghatározói Szociálpszichológia 2012
44 Tomkó Tamara levelező műhelymunka A családi szocializáció hatása az óvodások társas kapcolataira Szociálpszichológia 2012
45 Horváth Tamás nappali műhelymunka A csecsemőkorban mutatott kötődési viselkedés kapcsolata a kötődés belső munkamodelljével és az általános szorongással gyermekkorban Fejlődéslélektan 2012
46 Guti Annamária levelező műhelymunka A csoportazonosulás hatása a tagok önértékelésére és a stresszel való megküzdésére drogfüggők önsegítő csoportjaiban Szociálpszichológia 2012
47 Gábor Gabriella Dóra nappali műhelymunka A depresszió előfordulása a vallásosok illetve a nem vallásosok között Általános lélektan 2011
48 Raffai Gellért Károly nappali műhelymunka A dezorganizált gyerekek longitudinális vizsgálata a társas játéktevékenység megfigyelésével Fejlődéslélektan 2011
49 Kispál Mónika nappali műhelymunka A disszociatív emlékezetzavarok vizsgálata Általános lélektan 2011
50 Barbócz Magdolna nappali műhelymunka A diszfunkcionális családszerkezet jelentősége az anorexia nervosa kialakulásában Személyiséglélektan 2011
51 Mihály Peter levelező műhelymunka A diszkalkulia és hiperaktivitás-figyelemzavar szindróma kapcsolatának vizsgálata 8-10 éves gyermekeknél Fejlődéslélektan 2012
52 Nagy Anikó nappali műhelymunka A diszlexia és a kreativitás kapcsolata Általános lélektan 2012
53 Perei Éva nappali műhelymunka A diszlexiás diákok és az idennyelv tanulás Általános lélektan 2011
54 Szakadáth Márton nappali műhelymunka A dohányzés, a külső-belső kontroll és a megküzdés összefüggései Személyiséglélektan 2011
55 Szabolcsi Nikoletta nappali műhelymunka A dominancia ábrázolása a gyermekrajzokban Fejlődéslélektan 2011
56 Nagy Zita Éva levelező műhelymunka A döntési / belátási képesség és mérése cselekvőképes és cselekvőképességükben korlátozott embereknél Általános lélektan 2011
57 Kardos Ákos nappali műhelymunka A Down-szindrómás gyerekek korai fejlesztésének hatása az intelligenciára Fejlődéslélektan 2011
58 Juhász Eszter Vera nappali szakdolgozat A dráMÁSOK...Valóban? Dráma tagozatos és nem dráma tagozatos diákok összehasonlító vizsgálata 2011
59 dr. Sós Márta levelező műhelymunka A dramatikus cluster zavarainak patogenezise Személyiséglélektan 2012
60 Barth Krisztián levelező műhelymunka A dyslexia és a nyelv Általános lélektan 2011
61 Vastag Csilla nappali műhelymunka A Facebook hatása a féltékenység kialakulására és mértékére Személyiséglélektan 2012
62 Küzmös Mária levelező műhelymunka A fájdalmas szülés attitűdjének kialakulása és megváltoztatása Szociálpszichológia 2013
63 Nagyné Sivák Ildikó nappali műhelymunka A fájdalomérzet és a különböző szagingerek összefüggéseinek vizsgálata Általános lélektan 2011
64 Zsila Ágnes nappali műhelymunka A félelem alapjelenségei és szerepe a hiedelmek kialakulásában Általános lélektan 2012
65 Toboz Csilla nappali műhelymunka A felszolgálók rövid távú emlékezetének vizsgálata Általános lélektan 2012
66 Barbócz Magdolna nappali műhelymunka A féltékenység és a felnőtt kötődés kapcsolata Fejlődéslélektan 2011
67 Béres Eszter nappali műhelymunka A féltékenység és a korai maladaptív sémák kapcsolata Személyiséglélektan 2011
68 Vastag Csilla nappali műhelymunka A féltékenység hatása az érzelmek és a hazugságok jeleinek felismerésére Általános lélektan 2012
69 Posztós Réka Éva nappali szakdolgozat A férfias foglalkozásban dolgozó nők jellegzetességei és viselkedési sajátossága 2011
70 Vass Katalin levelező műhelymunka A fiatalkorú bűnelkövetők személyiségjegyei Személyiséglélektan 2011
71 Dampf Nóra levelező műhelymunka A fiatalok gyermekvállalási attitűdjei Személyiséglélektan 2012
72 Kiss Fruzsina nappali műhelymunka A figyelem változása időskorban Általános lélektan 2012
73 Sárándi Andrea levelező műhelymunka A flow szerepe az életközepi krízisben Személyiséglélektan 2012
74 Antal Gábor levelező műhelymunka A flow-élmény változatai művész, mérnök és gazdasági szakos egyetemisták körében Személyiséglélektan 2011
75 Pecsenye Zsuzsa nappali műhelymunka A fogyasztói társadalom gyermekei: a szülők materializmusának megjelenése gyermekeik költekezésében Szociálpszichológia 2012
76 Ferenczi Fanni levelező műhelymunka A fonológiai tudatosság vizsgálata Általános lélektan 2011
77 Ferenczi Fanni levelező műhelymunka A fonológiai tudatosság vizsgálata nyelvi zavarban szenvedő gyermekek esetében Fejlődéslélektan 2011
78 Kézér Andrea nappali műhelymunka A futball huligánok társas viselkedése Szociálpszichológia 2011
79 Gróf Erzsébet levelező műhelymunka A gyermek és a halál Fejlődéslélektan 2011
80 Zsila Ágnes nappali műhelymunka A gyermek halálképének alakulása korai élmények és kulturális hatások tükrében Fejlődéslélektan 2011
81 Kispál Mónika nappali műhelymunka A GYERMEKI ÉRZÉSEK A RAJZOK TÜKRÉBEN Fejlődéslélektan 2011
82 Czifra Marianna nappali műhelymunka A gyermeki gyász és halálkép megjelenése a családrajzokban Fejlődéslélektan 2011
83 Makainé Molnár Mónika levelező műhelymunka A gyermeki játszmák alakulása a szülői nevelési stílus tükrében Fejlődéslélektan 2011
84 Baráné Tóth Andrea levelező műhelymunka A gyermeki személyiség és viselkedés fejlődése a mesehallgatás hatására. Fejlődéslélektan 2012
85 Vég Viktória nappali műhelymunka A gyermekkori bántalmazás szerepe a felnőttkori pszichopatológiák kialakulásában Cloninger pszichobiológiai modelljének tükrében Személyiséglélektan 2013
86 Makainé Molnár Mónika levelező műhelymunka A gyermekkori kommunikáció vizsgálata a tranzakcióanalízis tükrében Általános lélektan 2012
87 Balogh Katalin levelező műhelymunka A gyermekotthon hatásai a fejlődésben lévő kiskorúakra Fejlődéslélektan 2011
88 Vass Katalin levelező műhelymunka A gyermekrajz és a kötődés kapcsolata nevelőszülőknél élő gyerekeknél Fejlődéslélektan 2011
89 Páll Erika levelező műhelymunka A gyógyitó kutya Személyiséglélektan 2011
90 Keczán Ildikó nappali műhelymunka A hagyományos és a Waldorf-iskolában tanulók szorongásának összehasonlítása Fejlődéslélektan 2012
91 Farkas Klára nappali műhelymunka A HAJLÉKTALAN ELLÁTÓRENDSZEREK HATÁSA AZ OTTHONTALANOK JÖVŐKÉPÉRE Személyiséglélektan 2011
92 Kardos Ákos nappali műhelymunka A hajléktalanokkal kapcsolatos viselkedés és a heterosztereotípia, illetve autosztereotípia kapcsolata Szociálpszichológia 2011
93 Mihálku Anikó Réka nappali műhelymunka A halál közeli élmény és a hipnotikus fogékonyság közötti összefüggés Általános lélektan 2012
94 Simon Rita nappali műhelymunka A halálfélelem és az élettel való elégedettség kapcsolatának vizsgálata magyar és amerikai mintán Fejlődéslélektan 2012
95 Németh Dorottya nappali műhelymunka A halálhoz való viszony sajátosságai a mentősök munkájában Személyiséglélektan 2011
96 Kiss Edina levelező műhelymunka A halállal való megküzdés, a vallásosság tükrében Személyiséglélektan 2012
97 Csíziová Orsolya nappali műhelymunka A haldoklók mentalizációs képességének vizsgálata, a különböző stádiumok összehasonlítása Személyiséglélektan 2012
98 Erős Judit nappali műhelymunka A hangulat hatása a meggyőzhetőségre Szociálpszichológia 2012
99 Erős Judit nappali műhelymunka A hangulat hatása a meggyőzhetőségre Szociálpszichológia 2012
100 Erős Judit nappali műhelymunka A hangulat hatása az emlékezeti rekonstrukcióra Általános lélektan 2012
101 Baráné Tóth Andrea levelező műhelymunka A hangulati állapot változása, valamint az ingertársítás kölcsönös hatása a felidézésre Általános lélektan 2011
102 Szklenárik Péter nappali műhelymunka A hatalmi előhangolás hatása a hamis beismerő vallomásokra Szociálpszichológia 2012
103 Érlaki-Tóth Krisztina levelező műhelymunka A házastársi elégedettség és intimitás hatása a testi és lelki egészségre Személyiséglélektan 2012
104 Bartosová Anita levelező műhelymunka A heurisztikák hatékonysága a meggyőzési tudatosság függvényében Szociálpszichológia 2012
105 Illyés Katalin nappali műhelymunka A hiperaktív gyerekek társas kapcsolatai Fejlődéslélektan 2012
106 Gadanecz Péter nappali műhelymunka A hiperaktivitás viselkedésmintázatával rendelkezők túlélési stratégiái Fejlődéslélektan 2011
107 Felföldi Enikő nappali műhelymunka A hipnotikus fogékonyság és a reklámok kapcsolata Általános lélektan 2012
108 Antal Zsuzsanna levelező műhelymunka A hipnózis szerepe a fájdalomcsillapításban Általános lélektan 2012
109 Pálócziné Nagy Szilvia levelező műhelymunka A hipnózis, mint szorongáscsökkentő gyógyító eljárás Általános lélektan 2011
110 Nagy Szilvia levelező műhelymunka A hipnózis,mint szorongáscsökkentő gyógyító eljárás Általános lélektan 2012
111 Fekete Anna nappali műhelymunka A hitbeli közösség hatása Szociálpszichológia 2011
112 dr. Sós Márta levelező műhelymunka A Homo homosexualis Fejlődéslélektan 2011
113 Héjas Erika levelező műhelymunka A humor alkalmazása a szorongás csökkentésében Általános lélektan 2012
114 Szeriné dr. Ormándi Erzsébet levelező műhelymunka A hypertonia pszichoszomatikus vonatkozásai Személyiséglélektan 2012
115 Kondás Orsolya Ildikó nappali műhelymunka A javítóintézet hatása a fiatalkorú bűnelkövetők erkölcsi fejlődésére Fejlődéslélektan 2012
116 Szücs Boglárka levelező műhelymunka A katonai identitás alakulása a nők és férfiak körében a biológiai (sex) és társadalmi (gender) nemi szerepek vonatkozásában Szociálpszichológia 2011
117 Szücs Boglárka levelező műhelymunka A katonai identitás hatása a téri-vizuális munkamemória működésére a biológiai (sex) és társadalmi (gender) nemi szerepek vonatkozásában. Általános lélektan 2012
118 Nagy Szilvia levelező műhelymunka A keresztény serdülők pszichés egészsége Szociálpszichológia 2012
119 Sántha Judit nappali műhelymunka A két tannyelvű képzésforma hatása a kognitív funkciókra Általános lélektan 2012
120 Bajnóczi Nikolett Réka nappali műhelymunka A kétnyelvűség és az emlékezeti gátlás kapcsolata Általános lélektan 2012
121 Vass Erika levelező műhelymunka A kiégés kialakulása és megelőzési lehetőségei Személyiséglélektan 2012
122 Vámosi Ildikó levelező műhelymunka A kisebbségi vélemény képviseletének hatása az énfogalom határozottságára Szociálpszichológia 2011
123 Bálint-Szöllősi Adrienn levelező műhelymunka A kisiskolások és nagyszüleik kapcsolatának kifejeződése a gyerekrajzokon Fejlődéslélektan 2011
124 Orosz Ágnes nappali műhelymunka A kognitív zárás és attribúció kapcsolata Szociálpszichológia 2011
125 Szabolcsi Nikoletta nappali műhelymunka A koherencia érzék és az optimizmus kapcsolata Személyiséglélektan 2011
126 Szakadáth Márton nappali műhelymunka A kölcsönösen függő-független énfelfogás szerepe a meggyőzésben Szociálpszichológia 2011
127 Ruzsinszki Péter levelező szakdolgozat A kollektív történelmi emlékezet pszichológiai funkcióinak vizsgálata középiskolások körében 2011
128 Baráné Tóth Andrea levelező műhelymunka A kommunikáció különbségei gyermekes és gyermektelen párok között. Személyiséglélektan 2012
129 Varga Noémi levelező műhelymunka A kommunikációs zavarok egyike: a hazugság Általános lélektan 2012
130 Balogh Katalin levelező műhelymunka A konformizmus hatása a dohányzás elterjedésében Szociálpszichológia 2011
131 Molnár Ágnes nappali műhelymunka A kooperáció szerepe egy felzárkóztató iskolában Szociálpszichológia 2011
132 Soós Tekla Sára nappali műhelymunka A korai intézményes nevelés jótékony hatása a kisiskoláskori beilleszkedésre Fejlődéslélektan 2012
133 Matwi Fatime nappali műhelymunka A korai kapcsolatok hatása későbbi érzelmi életükre Fejlődéslélektan 2011
134 Kovács Adrienn nappali műhelymunka A korai kötődés hatása a párkapcsolatokra Fejlődéslélektan 2012
135 Virág Lajos nappali műhelymunka A KORAI KÖTŐDÉSI MINTÁZAT ÉS A ANTISZOCIÁLIS SZEMÉLYISÉGZAVAR KIALAKULÁSÁNAK KAPCSOLATA Fejlődéslélektan 2012
136 Kocsel Natália nappali műhelymunka A koraszülés lelki okai. Koraszülő és időre szülő anyák érzelemszabályozásának, pszichés jóllétének és korai maladaptív sémáinak összehasonlító vizsgálata Személyiséglélektan 2012
137 Kocsel Natália nappali műhelymunka A koraszülöttség nyelvfejlődésre gyakorolt hatásainak vizsgálata, különös tekintettel a felnőttkori fonológiai tudatosságra Általános lélektan 2012
138 Felföldi Enikő nappali műhelymunka A környezettudatosságra ösztönző sokkoló reklámok hatásvizsgálata az érzelmek megélésének tükrében Szociálpszichológia 2012
139 Antal Zsuzsanna levelező műhelymunka A kötődés és a nevelői attitűd Fejlődéslélektan 2012
140 Kocsel Natália nappali műhelymunka A kötődés és a társas kapcsolatok alakulása, óvodáskorú koraszülött gyermekeknél Fejlődéslélektan 2012
141 Irha Edina nappali műhelymunka A kötődés, a születési sorrend és az értékeléstől való szorongás kapcsolata Fejlődéslélektan 2011
142 Csurkó Éva nappali műhelymunka A kötődési mintázat és a serdülőkori megküzdés kapcsolatának longitudinális vizsgálata Fejlődéslélektan 2012
143 Nagy Violetta nappali műhelymunka A kötődési mintázatok és a szenzoros élménykeresés kapcsolata Személyiséglélektan 2011
144 Nagy Violetta nappali műhelymunka A kötődési mintázatok és az evési, illetve testi attitűdök kapcsolata Általános lélektan 2012
145 Pusztai Erika nappali műhelymunka A kötődési stílus és a párkapcsolati elégedettség kapcsolata Személyiséglélektan 2011
146 Szurkos Eszter nappali műhelymunka A kövérek tényleg buták? A túlsúlyos és elhízott személyek intelligenciája és önértékelése a serdülőkor tükrében Általános lélektan 2012
147 Pecsenye Zsuzsa nappali műhelymunka A követési idő és a szünettartás szinkrontolmácsolásban: egy hangzó és egy gesztusnyelv összehasonlítása Általános lélektan 2012
148 Mészáros Ágnes nappali műhelymunka A kreativitás Általános lélektan 2011
149 Balázs Fanni nappali műhelymunka A kreativitás egy vizsgálat dallamai Általános lélektan 2011
150 Szabados Flora nappali műhelymunka A KREATIVITAS ES A WALDORFI- ELVEK Általános lélektan 2011
151 Zsuga Márk Péter nappali műhelymunka A kreativitás és konfliktuskezelés kapcsolatának vizsgálata. Általános lélektan 2012
152 Iván Aurélné Durda Viktória levelező műhelymunka A kreativitás összehasonlító vizsgálata ének-zene tagozatos és általános tantervű osztályokban Általános lélektan 2012
153 Derda Krisztina nappali műhelymunka A kreativitás vizsgálata Általános lélektan 2011
154 Tóth Andrea Viktória nappali műhelymunka A krízis hatalma Személyiséglélektan 2012
155 Mihálku Anikó Réka nappali műhelymunka A krónikus beteg és egészséges gyermekek halálképének összehasonlítása Fejlődéslélektan 2012
156 Antal Zsuzsanna levelező műhelymunka A KRÓNIKUS BETEG GYERMEKEK CSALÁDJÁBAN FELLÉPŐ CSALÁDDINAMIKAI JELLEMZŐK ÉS A BETEGSÉGGEL VALÓ MEGKÜZDÉS AZ ÉDESANYA ASPEKTUSÁBÓL Személyiséglélektan 2012
157 Csók Edit levelező műhelymunka A különböző típusú bilingvis helyzetek komparatív vizsgálata a gondolati zártság-nyitottság dimenziójában Általános lélektan 2012
158 Kapinusz Kitti nappali műhelymunka A küszöb alatti ingerlés hatása a problémamegoldásra Általános lélektan 2011
159 Novák Réka nappali műhelymunka A legnagyobb magyarországi kisebbséggel szembeni sztereotípiák Szociálpszichológia 2011
160 Nagy Nóra nappali műhelymunka A lezárás iránti igény döntésre gyakorolt hatása egy módosított ultimátumjáték keretein belül Szociálpszichológia 2012
161 Keczán Ildikó nappali műhelymunka A lezárás iránti igény és a mentalizáció iránti igény egymáshoz viszonyulása Szociálpszichológia 2011
162 Szabó Tünde levelező műhelymunka A lezárás iránti igény és a vezetői stílus kapcsolata Szociálpszichológia 2011
163 Raffai Gellért Károly nappali műhelymunka A logikus gondolkodás vizsgálata a Wason-féle kártyaszelekciós feladat különböző változataival Általános lélektan 2011
164 Nagy Boglárka Tímea nappali műhelymunka A magyarországi és erdélyi magyarok auto- és heterosztereotípiái Szociálpszichológia 2012
165 Girgás Péter levelező műhelymunka A maladaptív sémák vizsgálata szkizofrén személyeknél Személyiséglélektan 2011
166 Bartókné Nagy Beáta levelező műhelymunka A manapság Szociálpszichológia 2011
167 Vass Erika levelező műhelymunka A márka és a gyerekek Szociálpszichológia 2012
168 Derda Krisztina nappali műhelymunka A másikról alkotott benyomásaink vizsgálata Szociálpszichológia 2011
169 Nótin Ágnes nappali szakdolgozat A matematikai szorongás vizsgálata a Matematikai Szorongást Mérő Teszt használatával 2011
170 Barth Krisztián levelező műhelymunka A média és az iskolai agresszió kapcsolata Szociálpszichológia 2011
171 Szalai Dóra nappali műhelymunka A média hatása a gyermek személyiségfejlődésére - A szülő szerepe Fejlődéslélektan 2011
172 Lovas Alexandra nappali műhelymunka A média hatása a testképzavarokra Általános lélektan 2011
173 Girgás Péter levelező műhelymunka A meditációs technikák hatásának vizsgálata a hipnábilitás szempontjából Általános lélektan 2011
174 Egey Kornél nappali műhelymunka A megtévesztés arckifejezésben való megnyilvánulása Általános lélektan 2011
175 Pete Barbara nappali műhelymunka A mentális betegek stigmatizációja - a motiváció, a tudás és a kontaktus hatása a pszichológushallgatók körében Szociálpszichológia 2011
176 Leviczki Márta levelező műhelymunka A mentális betegekkel kapcsolatos attitűdváltozás mérése a meggyőzés módja, és a motiváció függvényében, serdülők körében Szociálpszichológia 2011
177 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka A mentális egészség a modern társadalomban Szociálpszichológia 2011
178 Sztyehlik Marianna levelező műhelymunka A mentalizáció és az agresszió kapcsolata Általános lélektan 2011
179 Penke Edina nappali műhelymunka A mese és a kreativitás kapcsolata Fejlődéslélektan 2011
180 Tóth Zsuzsanna nappali műhelymunka A mesék hatása a kisiskolás gyermekek kommunikációs készségére Fejlődéslélektan 2011
181 Freili Éva levelező műhelymunka A mindennapok minősége: specifikus tanulási zavarokkal küzdő serdülők áramlat-élményei Fejlődéslélektan 2012
182 Komoróczy Zsófia levelező műhelymunka A módosult tudatállapot és a meditáció kapcsolata a gyakorlatban Általános lélektan 2012
183 Sugárné Márton Éva Tünde levelező műhelymunka A módosult tudatállapot szubjektív megélése és a tényleges idő alábecslése Általános lélektan 2012
184 VARGA BRIGITTA levelező műhelymunka A MOTÍVÁCIÓ VIZSGÁLATA EGÉSZSÉGES VALAMINT BETEG SZEMÉLYEK ESETÉN Általános lélektan 2012
185 Forgó Anita levelező szakdolgozat A mozgásérettség jelentősége a tanulási problémák kialakulásában 2011
186 Bakó Veronika nappali szakdolgozat A munkaérdeklődés alakulása az észlelt nevelési stílus tükrében 2011
187 Deutsch Szilvia Zita levelező műhelymunka A munkahelyi elégedettség meghatározói; A munkahelyi stressz, az én-hatékonyság, a munka-magánélet egyensúly és az általános jóllét tükrében Szociálpszichológia 2012
188 Makainé Molnár Mónika levelező műhelymunka A munkahelyi játszmák hatása egy vállalat szervezeten belüli kommunikációjára Szociálpszichológia 2012
189 Érlaki-Tóth Krisztina levelező műhelymunka A munkamemória fejleszthetősége a hétköznapokban Általános lélektan 2012
190 Dezsőné Ilyés Ildikó levelező szakdolgozat A munkanélküliség más szemmel. Érzelmi intelligencia, pozitív pszichológiai vonások és megküzdés összefüggéseinek vizsgálata munkanélküliek körében 2011
191 Vojku Zsanett nappali műhelymunka A munkanélküliség, mint krízishelyzet Személyiséglélektan 2012
192 Illés Zsófia nappali műhelymunka A művészeti oktatás hatása a tanulási motivációra, alsó tagozatos gyerekeknél Fejlődéslélektan 2012
193 Girgás Péter levelező műhelymunka A negatív sztereotípiák az önismeret tükrében Szociálpszichológia 2011
194 Érlaki-Tóth Krisztina levelező műhelymunka A nemi érés, a serdülőkori szexuális viselkedés és az önértékelés kapcsolata Fejlődéslélektan 2011
195 Takács Veronika Klára nappali műhelymunka A nemi szerepek és a kontrollhely kapcsolata. Személyiséglélektan 2011
196 Háriné Dr. Hegedűs Andrea levelező műhelymunka A nemi sztereotípiák és nemi szerepek összefüggései Szociálpszichológia 2011
197 Jónás Péter nappali szakdolgozat A nemzeti azonosságtudat és a nemzeti attitűdök kapcsolata 2012
198 Takács Veronika Klára nappali műhelymunka A nemzetközi cserediákok nemzeti azonosságtudata és hazájához fűződő viszonya. Szociálpszichológia 2011
199 Jónás Péter nappali szakdolgozat A nemzettel való azonosulás, a nemzeti attitűdök, és azok kapcsolata egyéb pszichológiai változókkal 2012
200 Szabados Flóra nappali műhelymunka A nevelési stílusok és az agresszió vizsgálata serdülőkorban Fejlődéslélektan 2011
201 Börzsei Zsófia levelező műhelymunka A nevetés szerepe a fájdalomcsökkentésben Általános lélektan 2011
202 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka A női isten-archetípusok és fejlődésük Fejlődéslélektan 2012
203 Mohácsi Bernadett nappali szakdolgozat A nőiességen esett csorba: PCOS. A policisztás ovarium szindróma pszichológiai aspektusainak vizsgálata 2011
204 Csáki Dorottya nappali műhelymunka A nyelvtanulási stratégiák szerepe a sikeres nyelvtanulásban Általános lélektan 2012
205 Pál Kitti nappali műhelymunka A nyitottság, mint személyiségvonás és a sztereotípiák közötti kapcsolat Szociálpszichológia 2012
206 Szabó Edit nappali szakdolgozat A pályaérettség fogalmának változása - a pályaalkalmazkodás vizsgálata serdülők körében 2012
207 Gálová Zsóka nappali műhelymunka A PÁRKAPCSOLATI ELÉGEDETTSÉG A DISSZOCIÁCIÓ ÉS AZ ÉRZELMI TUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Személyiséglélektan 2012
208 Kiss Edina levelező műhelymunka A párkapcsolati elégedettség és az optimizmus kapcsolata Szociálpszichológia 2012
209 Nagy Anikó nappali műhelymunka A párválasztás vizsgálata a korai maladaptív sémák és a szülői bánásmód tükrében Személyiséglélektan 2012
210 Tesánszki Szilvia nappali műhelymunka A párválasztási preferencia vizsgálata az emberi szaglással összefüggésben Általános lélektan 2012
211 Koncz Karola levelező műhelymunka A pletyka paradoxon Szociálpszichológia 2012
212 Dálnoki Anna nappali műhelymunka A poszttraumás stressz szindróma javulási tendenciái a líbiai felkelést megtapasztalt fiatalok körében Fejlődéslélektan 2011
213 Irha Edina nappali műhelymunka A praktikus intelligencia, avagy a gyakorlat teszi-e a mestert? Általános lélektan 2011
214 Gróf Erzsébet levelező műhelymunka A prenatális gyász pszichológiája Személyiséglélektan 2011
215 Illyés Katalin nappali műhelymunka A primer fejfájások és az elhárító mechanizmusok össszefüggései Személyiséglélektan 2012
216 Molnár Klaudia nappali műhelymunka A problémás Facebook használat és a szenzoros élménykeresés összefüggései Személyiséglélektan 2011
217 Csáki Dorottya nappali műhelymunka A proszociális viselkedésformák, az adakozás és a szubjektív jóllét kapcsolata Szociálpszichológia 2012
218 Szilágyi Alíz nappali szakdolgozat A pszichés jóllét lehetséges prediktorainak vizsgálata magyar és külföldi egyetemista hallgatók körében 2011
219 Nagy Szilvia levelező műhelymunka A pszichoaktív szerek használata az érzelmi intelligencia tükrében Személyiséglélektan 2012
220 Kovács Rita nappali műhelymunka A pszichológusokról alkotott sztereotípiák alakulása napjainkban Szociálpszichológia 2012
221 Szklenárik Péter nappali műhelymunka A pszichopátiás vonások és az indirekt agresszió közti kapcsolat nők körében Személyiséglélektan 2012
222 Sándor-Sarkadi Veronika nappali szakdolgozat A pszichoszociális hangzavar megjelenése és hatásai az értékek és életcélok tükrében 2011
223 Pete Barbara nappali műhelymunka A rajzfilmek hatása a gyermekek testképére Általános lélektan 2011
224 Kriszti-Gombos Orsolya levelező műhelymunka A reklámok hatása a fogyasztói társadalomra Szociálpszichológia 2012
225 Krisztik-Gombos Orsolya levelező műhelymunka A reklámok hatása a fogyasztói társadalomra Szociálpszichológia 2012
226 Bartha Ábel nappali műhelymunka A reklámok nyelvi elemeinek hatásossága interdiszciplináris megközelítésben Szociálpszichológia 2011
227 Fekete Edit nappali műhelymunka A rendőrségen belüli nyomozói munka hatékonyságának vizsgálata a pszichológia tükrében Személyiséglélektan 2012
228 Pék Dávid nappali műhelymunka A rendszeres mozgás és a kognitív funkciók kapcsolata idős korban Fejlődéslélektan 2012
229 Bartha Ábel nappali műhelymunka A rendszeres sport és a pedagógus-kiégés Személyiséglélektan 2012
230 Rőthi Judit nappali műhelymunka A roma gyerekek szocializációjának hatása az iskolai integrációs nehézségeikre Fejlődéslélektan 2011
231 Őszi Viktória levelező műhelymunka A rövid távú emlékezeti képesség vizsgálata szakiskolás és szakközépiskolás tanulók körében. Általános lélektan 2012
232 Antal Gábor levelező műhelymunka A rövid távú memória kapacitása Általános lélektan 2011
233 Józsa Márta nappali műhelymunka A sakk készségfejlesztő hatásai Fejlődéslélektan 2011
234 Debreczeni Veronika nappali műhelymunka A sakk, mint képességfejlesztő játék Általános lélektan 2011
235 Józsa Márta nappali műhelymunka A sakkozó személyiség Személyiséglélektan 2011
236 Várkondi Gábor nappali szakdolgozat A segítés veszélye - Összehasonlító vizsgálat a kiégés szindróma megjelenéséről a pedagógusi és az ápolói pályán 2011
237 Vass Katalin levelező műhelymunka A serdülők deviáns viselkedésformája a társas támogatás tükrében Szociálpszichológia 2011
238 Fekete Edit nappali műhelymunka A serdülők írásjegyeiben és rajzaiban megjelenő stressz-jegyek vizsgálata a grafológia és a Többdimenziós rajzteszt segítségével Fejlődéslélektan 2012
239 Gnandt Márk nappali műhelymunka A serdülők viszonyulása az idősekhez (előítéletek, sztereotípiák, attitűdök) Szociálpszichológia 2012
240 Szugyiczki Anett nappali műhelymunka A serdülőkori alkoholfogyasztás Személyiséglélektan 2011
241 Lázár Katalin levelező műhelymunka A serdülőkori depresszió és a kötődés kapcsolata Fejlődéslélektan 2011
242 Halász Alexandra Anna nappali műhelymunka A serdülőkori marihuána fogyasztás kialakulása és a társas környezet kapcsolata Szociálpszichológia 2011
243 Halász Alexandra Anna nappali műhelymunka A serdülőkori rendszeres marihuána fogyasztás hatása a későbbi kognitív képességekre Általános lélektan 2011
244 Belinscki Judit levelező műhelymunka A serdülőkori változások hatása a serdülők önértékelésére Fejlődéslélektan 2011
245 Tóth Zsuzsanna nappali műhelymunka A síró bohóc, avagy a humor és a depresszió kapcsolata. Személyiséglélektan 2012
246 Apostol Klaudia nappali műhelymunka A spirituális és a vallásos személyiség összehasonlítása Személyiséglélektan 2012
247 Kovács Rita nappali műhelymunka A sport, mint a stresszel való megküzdés egyik eszköze Személyiséglélektan 2012
248 Lázár Katalin levelező műhelymunka A stressz és a megküzdés, valamint a fiziológiai válaszok közötti összefüggések Általános lélektan 2012
249 Penke Edina nappali műhelymunka A stressz és kiégés jelenségvilágának összefüggései Személyiséglélektan 2011
250 Molnár Julianna levelező műhelymunka A stressz hatása az Eysenck-féle személyiségdimenziókra, megküzdési stratégiák Személyiséglélektan 2012
251 Kovács Ágota levelező műhelymunka A stressz hatása az intertemporális döntésekre Általános lélektan 2012
252 Tóth Szilvia levelező műhelymunka A stressz kezelése a dohányzás függvényében Személyiséglélektan 2011
253 Perei Éva nappali műhelymunka A stressz, a munkahelyi stressz és a burnout jelensége az egészségügyben Személyiséglélektan 2011
254 Tóth Szilvia levelező műhelymunka A stresszel való megküzdés, az önértékelés,valamint a társas támogatás kapcsolata az elhízással Általános lélektan 2011
255 Barkó Mária nappali szakdolgozat A számítógépes játékok használata és kapcsolata bizonyos pszichológiai jellemzőkkel 2012
256 Balogh Katalin levelező műhelymunka A számítógépes játékokkal játszók személyiségjegyei Személyiséglélektan 2011
257 Nagy Anita nappali szakdolgozat A személyiség és a kontextuális tényezők hatása a munka-magánélet kapcsolatára 2011
258 Fekete Edit nappali műhelymunka A szemtanúk emlékezeti pontatlanságainak kiküszöbölése a kognitív interjú technika alkalmazásával Általános lélektan 2012
259 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka A szenvedélybetegségek káros hatásai a következő generációra: a társfüggőség Személyiséglélektan 2011
260 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka A szenvedélybetegségek káros hatásai a következő generációra: a társfüggőség Személyiséglélektan 2012
261 Sipos Dávid Tamás nappali műhelymunka A szeparációs szorongás kezelési lehetőségei kutyáknál Fejlődéslélektan 2012
262 Pecsenye Zsuzsa nappali műhelymunka A szerencsejátékokról való gondolkodás: a véletlen értelmezése Személyiséglélektan 2012
263 Gazdig Dóra nappali műhelymunka A szerkavezetőkről vallott attitűd és én-bizonytalanság kapcsolata Szociálpszichológia 2011
264 Mihály Peter levelező műhelymunka A szervezeti kultúra vizsgálata Dél-Szlovákia magyar non-profit szervezeteinél Szociálpszichológia 2012
265 Gáspár Máté nappali szakdolgozat A szervezeti tudáskezelési gyakorlatok és a tudásmegosztás vizsgálata a szervezeti kultúrával összefüggésben 2011
266 Józsa Márta nappali műhelymunka A szivárványsakk használata a sakktanulásban: Előny vagy hátrány? Általános lélektan 2011
267 Csíziová Orsolya nappali műhelymunka A szlovákiai magyar gyermekek nyelvi fejlődésének összehasonlítása Általános lélektan 2011
268 Vas Szilvia levelező műhelymunka A szociális mosoly vizsgálata újszülötteknél Fejlődéslélektan 2011
269 Molnár Klaudia nappali műhelymunka A szocio-ökonómiai státusz alapú magasságtorzítás gyermekrajzokban Fejlődéslélektan 2011
270 Kanyó Tamás nappali műhelymunka A szomatikus markerek vizsgálata ADHD-s gyerekeknél és családjaiknál Fejlődéslélektan 2012
271 Heim Judit nappali szakdolgozat A szorongás és a szülői bánásmód észlelésének alakulása 13 és 18 éves serdülők körében a szülők válásának tükrében 2012
272 Szilasi Lívia levelező műhelymunka A szorongás és a szülői bánásmód vizsgálata fiatal bűnelkövetőknél Fejlődéslélektan 2012
273 Nagyné Borbély Csilla levelező műhelymunka A SZORONGÁS ÉS A SZÜLŐI NEVELÉSI STÍLUS KAPCSOLATA ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORBAN Fejlődéslélektan 2012
274 Szilasi Lívia levelező műhelymunka A szorongás és az érzelmi intelligencia vizsgálata a hajléktalanok művészi tevékenységének tükrében Személyiséglélektan 2011
275 Szakál Kitti - Erika nappali műhelymunka A SZORONGÁS HATÁSA A KOGNITíV TELJESíTMÉNYRE Általános lélektan 2011
276 Molnár Klaudia nappali műhelymunka A szorongás hatása a problémamegoldó gondolkodásra Általános lélektan 2011
277 Károlyi Gitta levelező műhelymunka A szorongás hátterében meghúzódó családi dinamikai jellemzők, és a szorongás kötődéssel való kapcsolata Személyiséglélektan 2011
278 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka A sztereotípiák és a mimikri összefüggései Szociálpszichológia 2012
279 Dankó Csaba nappali műhelymunka A szubjektív idő észlelésének változása az életkor előrehaladtával Általános lélektan 2011
280 Virág Lajos nappali műhelymunka A szuggesztív kikérdezés, és az életkorkülönbség hatása az arcfelidézésre Általános lélektan 2012
281 Nagyné Sivák Ildikó nappali műhelymunka A szükségletek dinamikájának vizsgálata Maslow szükséglethierarchiáján keresztül Személyiséglélektan 2012
282 Zsoldos Judit levelező szakdolgozat A szülési élmény megélése a megküzdési módok, az együttszülés és a szülésszám tükrében 2011
283 Kézér Andrea nappali műhelymunka A születési sorrend hatása a személyiség alakulására Személyiséglélektan 2011
284 Háriné Dr. Hegedűs Andrea levelező műhelymunka A születési sorrend megküzdésre gyakorolt hatása a szülői bánásmód függvényében Személyiséglélektan 2011
285 Fekete Sándor Róbert levelező szakdolgozat A születési sorrend, a kötődés és a szülői bánásmód kapcsolata a vezetési hatékonysággal 2011
286 Varga Brigitta levelező műhelymunka A szülő és gyermek közötti különleges kapcsolat, avagy rávilágítás a kötődés gyökereinek fontosságára Fejlődéslélektan 2011
287 Simon Rita nappali műhelymunka A szülői bánásmód és a posztnatális depresszió kapcsolata Személyiséglélektan 2012
288 Baráth Ákos levelező műhelymunka A szülői bánásmód és a túlzott Internet-felhasználás összefüggései Fejlődéslélektan 2011
289 Terjéki Dóra nappali műhelymunka A szülői bánásmód kapcsolata a gyermekkori evés- és testképzavarokkal Általános lélektan 2012
290 VARGA BRIGITTA levelező műhelymunka A SZÜLŐI BÁNÁSMÓD KULCSFONTOSSÁGÚ TÉNYEZŐJÉNEK BEMUTATÁSA, ÉS HATÁSA AZ EGYÉNRE, VALAMINT ANNAK JÖVŐJÉRE Személyiséglélektan 2012
291 Leviczki Márta levelező műhelymunka A szülői modellkövetés és a kötődés kapcsolata az előítéletesség kialakulásában Fejlődéslélektan 2012
292 Böőr Petra nappali műhelymunka A szülői nevelési stílus hatása a gyermek kortárskapcsolataira és proszociális viselkedésére Fejlődéslélektan 2012
293 Mihálycsik Barbara nappali műhelymunka A szülői nevelési stílus hatása a serdülők önértékelésére Fejlődéslélektan 2012
294 Nagy Violetta nappali műhelymunka A szülőkről való leválás a testvérsorrend tükrében Fejlődéslélektan 2012
295 Bognárné Losonci Adrienn levelező műhelymunka A szülővé válás krízise – avagy a pszichés jóllétben megmutatkozó nemek közötti különbségek az első gyermek születését követően Személyiséglélektan 2012
296 Leviczki Márta levelező műhelymunka A tanulás és felidézés hatékonysága a motiváció, és az ismeretszerzés módjának függvényében Általános lélektan 2011
297 Iván Aurélné Durda Viktória levelező műhelymunka A tanulási orientáció és az iskolai motiváció összefüggéseinek vizsgálata Fejlődéslélektan 2012
298 Németh Dorottya nappali műhelymunka A tanult leleményesség és a megküzdés Általános lélektan 2011
299 dr. Sós Márta levelező műhelymunka A táplálkozási magatartás zavarainak etiopatogenetikája Fejlődéslélektan 2012
300 Csók Edit levelező műhelymunka A társas elutasítás iránti érzékenység reakcióvizsgálata a személypercepció vonatkozásában Szociálpszichológia 2012
301 Takács Dávid nappali szakdolgozat A társas intelligencia és a társas helyzet összefüggései mások viselkedésének bejóslásával 2012
302 Balogh Katalin levelező műhelymunka A társas kapcsolatok emlékezetre gyakorolt hatása Általános lélektan 2011
303 Szakál Kitti-Erika nappali műhelymunka A társas kirekesztés hatása az iskolai agresszióra Szociálpszichológia 2011
304 Raffai Gellért Károly nappali műhelymunka A társas támogatás szerepe a gyógyulásban Szociálpszichológia 2011
305 Pintér Corina Ioana levelező műhelymunka A társas tudatosság óvodáskorban Fejlődéslélektan 2012
306 Őszi Viktória levelező műhelymunka A tartós munkanélküliség önértékelésre gyakorolt hatása egy foglalkoztatottakkal való összehasonlító kutatás tükrében. Szociálpszichológia 2012
307 Zeleni Katalin nappali műhelymunka A tehetség az énkép vonatkozásában Fejlődéslélektan 2012
308 Gnandt Márk nappali műhelymunka A tehetséges serdülők megküzdési mechanizmusai Fejlődéslélektan 2012
309 Molnár Ágnes nappali műhelymunka A tehetséggondozás és –fejlesztés megalapozása óvodáskorban, szociálisan hátrányos gyermekek körében Fejlődéslélektan 2011
310 Sas Annamária nappali műhelymunka A telefonfüggőség személyiségbeli hátterének vizsgálata serdülőknél Személyiséglélektan 2012
311 Krisztik-Gombos Orsolya levelező műhelymunka A televízióreklámok hatása a nagycsoportos óvodás gyermekek otthoni játéktevékenységére Fejlődéslélektan 2012
312 Németh Dorottya nappali műhelymunka A terhesség során megélt életeseményekkel való megküzdés a postpartum depresszió tükrében Fejlődéslélektan 2011
313 Szugyiczki Anett nappali műhelymunka A terhesség, és az azzal való megküzdés Fejlődéslélektan 2011
314 Katona Zsuzsa nappali műhelymunka A téri munkamemória és a téri tájékozódás vizsgálata óvodás korú sakkozóknál Általános lélektan 2011
315 Orbán Bernadette nappali műhelymunka A testvéri sorrend hatása a gyermekkori depresszióra Személyiséglélektan 2011
316 Hagymási Brigitta nappali műhelymunka A tévé hatása a gyermeki agresszivitásra Szociálpszichológia 2012
317 Gergely Judit nappali műhelymunka A tévénézés hatása az óvodáskorú gyermekekre Fejlődéslélektan 2011
318 Hagymási Brigitta Judit nappali műhelymunka A tévézés hatása a gyermekkori agresszivitásra Szociálpszichológia 2012
319 Matwi Fatime nappali műhelymunka A tömegpánik pszichológiája Szociálpszichológia 2011
320 Kató Evelin nappali műhelymunka A továbbajándékozás jelensége szociális kapcsolatainkban Szociálpszichológia 2012
321 Farkas Klára nappali műhelymunka A TŐZSDÉN MEGJELENŐ TÖMEGJELENSÉGEK, AVAGY A SPEKULÁNS VILÁG ÉS A KONFORMITÁS Szociálpszichológia 2011
322 Béres Eszter nappali műhelymunka A transzcendentális meditáció és az abszorpció kapcsolata Általános lélektan 2011
323 Lászki Renáta nappali műhelymunka A túlzásba vitt munkatevékenység hatása az egyénre Szociálpszichológia 2011
324 Hekli Judit Anna nappali műhelymunka A válás hatása a gyermekkori agresszióra Fejlődéslélektan 2011
325 Böőr Petra nappali műhelymunka A válás hatása a sémák és a párkapcsolati elégedettség tükrében Személyiséglélektan 2012
326 Orbán Bernadette nappali műhelymunka A válás: Összehaspnlítú rajzvizsgálat osztrák és magyar iskolásgyerekeknél Fejlődéslélektan 2011
327 Matwi Fatime nappali műhelymunka A vallás és a megküzdés kapcsolata Személyiséglélektan 2011
328 Kristóf Zsüliet nappali műhelymunka A vallás néhány szociálpszichológiai aspektusa Szociálpszichológia 2012
329 Kapinusz Kitti nappali műhelymunka A vallásosság és a dohányzás a serdülő fiatalok életében Fejlődéslélektan 2012
330 bökönyszegi adrienn nappali műhelymunka A vallásosság önzetlenné tesz? Altruista viselkedés és a vallás kapcsolata Szociálpszichológia 2011
331 Kapinusz Kitti nappali műhelymunka A vallásosság szerepe az altruista viselkedésben és az empátia kapcsán Szociálpszichológia 2012
332 Dorner Noémi Viktória nappali műhelymunka A varázsdoboz veszélyei. A televízió hatása a gyermeki agresszivitásra Szociálpszichológia 2012
333 Malinkó Eszter nappali szakdolgozat A vezetővel és a munkahellyel való elégedettség mérése 2012
334 Nagy Nóra nappali műhelymunka A vidéken élő felnőttek és idősek összehasonlítása megküzdési stratégiák és személyiségjellemzőik kapcsolata menténi Személyiséglélektan 2012
335 Raffai Gellért Károly nappali műhelymunka A vitiligo, mint differenciálatlan szomatoform zavar Személyiséglélektan 2011
336 Cséve Edit Szilvia levelező műhelymunka A vizuális imaginatív szinkron Általános lélektan 2011
337 Bodó Viktória nappali szakdolgozat A vonás szintű optimizmus, és a hatalmi előhangolás hatása a kockázatvállalási hajlandóságra 2012
338 Novák Réka nappali műhelymunka A waldorf óvodába járó gyererkek és a hagyományos óvodába járó gyerekek társas kapcsolatai Fejlődéslélektan 2011
339 Czifra Marianna nappali műhelymunka A zenei képesség hatása az első tanult nyelv szavainak helyes kiejtésére Általános lélektan 2011
340 Nagyné Sivák Ildikó nappali műhelymunka A zeneoktatás, valamint az iskolai motiváció és teljesítmény összefüggéseinek vizsgálata Fejlődéslélektan 2012
341 Oláh Csilla nappali műhelymunka A zenész személyiség Személyiséglélektan 2012
342 Schneider Hajnalka levelező műhelymunka Afázia jelenléte a családban Általános lélektan 2011
343 Katona Zsuzsa nappali műhelymunka Ageizmus és önértékelés - a korral kapcsolatos sztereotípiák vizsgálata Szociálpszichológia 2012
344 Germuska Krisztina levelező műhelymunka Agresszió a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének falain belül Fejlődéslélektan 2011
345 Kató Evelin nappali műhelymunka Agresszió és érzelmi alapú megküzdés kóros szerencsejátékosoknál Személyiséglélektan 2012
346 Radek Csaba Zoltan levelező műhelymunka Agresszió és proszociális viselkedés fejlődése Fejlődéslélektan 2011
347 Varga Anna nappali műhelymunka Agresszió, konfliktuskezelő képesség, valamint az elkövetett bűncselekmény típusának vizsgálata fiatalkorú bűnelkövetőknél Általános lélektan 2012
348 Dallos Andrea nappali műhelymunka Agresszív és proszociális viselkedés különbségei egyke és nem egyke gyerekeknél Fejlődéslélektan 2011
349 Bartókné Nagy Beáta levelező műhelymunka Agresszív vagyok? Az agresszió megítélése óvodáskorban. Fejlődéslélektan 2011
350 Hofgárt Károly nappali műhelymunka Agresszív viselkedési megnyilvánulások vizsgálata óvodáskorú egyke fiúgyermekek körében Fejlődéslélektan 2012
351 Bán Judit nappali műhelymunka Ahol a barátságok születnek Serdülők kapcsolatainak összehasonlítása kollégiumban és azon kívül Fejlődéslélektan 2011
352 Krisztik-Gombos Orsolya levelező műhelymunka Akusztikus észlelés, emlékezés a rádióreklámok vizsgálatában Általános lélektan 2012
353 Bán Judit nappali műhelymunka Álca vagy támasz? Az önmonitorozás mint a serdülőkori alkalmazkodás eszköze Szociálpszichológia 2011
354 Vastag Csilla nappali műhelymunka Állami gondozásban és családban nevelkedett gyerekek jövőképének összehasonlítása Fejlődéslélektan 2012
355 Bartha Ábel nappali műhelymunka Álombefolyásolás különböző médiumú elalvás előtt bemutatott tartalmakkal Általános lélektan 2011
356 Novák Réka nappali műhelymunka Álomtartalom befolyásolása Általános lélektan 2011
357 Sipos Dávid Tamás nappali műhelymunka Altruizmus a mindennapokban Szociálpszichológia 2012
358 Bányai Zsuzsanna nappali műhelymunka Altruizmus és elme teória Fejlődéslélektan 2011
359 Orosz Ágnes nappali műhelymunka Alvás és emlékezet kapcsolata Általános lélektan 2011
360 Csurkó Éva nappali műhelymunka Alvás közben nyelvtanulás!? Általános lélektan 2011
361 Zsubrits Katalin levelező műhelymunka Alvás, alvási zavarok, alvási paralízis Általános lélektan 2012
362 Keczán Ildikó nappali műhelymunka Ami nem öl meg, az megerősít- Avagy a mindennapi stressz megélése traumát átélt személyeknél Személyiséglélektan 2011
363 Keczán Ildikó nappali műhelymunka Ami nem öl megaz megerősít?-Avagy a mindennapi stressz megélése Személyiséglélektan 2011
364 Háriné Hegedűs Andrea levelező műhelymunka Anorexia nervosa az esztétikai sportokban Általános lélektan 2011
365 Nagyné Kassai Anett nappali műhelymunka Apa és csecsemő: tervezett gyermek, vagy Fejlődéslélektan 2012
366 Fekete Anna nappali műhelymunka Apa nélkül felnőtt gyerekek Személyiséglélektan 2012
367 Munkácsi Edit levelező műhelymunka Aponyi emlékezete két memoárja alapján Általános lélektan 2011
368 Germuska Krisztina levelező műhelymunka Áramlat-élmény (Flow-élmény) átélésének vizsgálata az NB II-es DVTK futballistái és szurkolói körében Személyiséglélektan 2011
369 Kalász Judit nappali műhelymunka Archetípusok a reklámokban Szociálpszichológia 2012
370 Debreczeni Veronika nappali műhelymunka Árvaházban nevelkedett serdülők énképe és szociális szorongása közötti összefüggés Személyiséglélektan 2011
371 Sántha Judit nappali műhelymunka Autista a testvérem Fejlődéslélektan 2012
372 Dampf Nóra levelező műhelymunka Autista gyermekek érzelmi fejlődése Fejlődéslélektan 2012
373 Szabó János nappali műhelymunka Autisztikus spektrumzavaros és Asperger-szindrómás személyek intelligenciája Általános lélektan 2012
374 Pecsenye Zsuzsa nappali műhelymunka Autisztikus vonások intézeti nevelt gyermekeknél Fejlődéslélektan 2012
375 Kaszás Adrienn nappali műhelymunka Autizmus és kiemelkedő képességek Általános lélektan 2012
376 Vas Szilvia levelező műhelymunka Az A- és D-típusú személyiség-konstruktumok ismérvei és sztereotip arcmintázatai Személyiséglélektan 2011
377 Gróf Erzsébet levelező műhelymunka Az adócsalás pszichológiája Szociálpszichológia 2011
378 Szabó Fruzsina Lilla nappali műhelymunka Az agresszió megjelenése a gyermekrajzokban Fejlődéslélektan 2012
379 Erős Judit nappali műhelymunka Az agresszív gyermekek családrajzában megjelenő szülői modellek, illetve egyéb agresszív jegyek Fejlődéslélektan 2012
380 Bozsik Csilla nappali szakdolgozat Az agresszív viselkedés és a magatartászavarok kialakulásában szerepet játszó tényezők vizsgálata 2012
381 Dallos Katalin Mária nappali műhelymunka Az ajándékozás pszichológiája és a mentalizáció Szociálpszichológia 2012
382 Varga Anna nappali műhelymunka Az áldozat vádolásának vizsgálata fiatalkorú bűnelkövetők körében Szociálpszichológia 2012
383 Kondás Orsolya Ildikó nappali műhelymunka Az alkohol figyelemre gyakorolt hatásának vizsgálata rendszeres alkoholfogyasztók körében Általános lélektan 2011
384 Mihálku Anikó Réka nappali műhelymunka Az alkoholisták halálattitűdjének vizsgálata Személyiséglélektan 2012
385 Bartókné Nagy Beáta levelező műhelymunka Az alkoholizmus családról családra Személyiséglélektan 2011
386 Antal Zsuzsanna levelező műhelymunka Az alkoholizmus kialakulása különböző szociális rétegekben Szociálpszichológia 2012
387 Kondás Orsolya Ildikó nappali műhelymunka Az alkoholizmus, a megküzdés és a depresszió kapcsolata Személyiséglélektan 2012
388 Pál Kitti nappali műhelymunka Az álomtartalom befolyásolása Általános lélektan 2012
389 Balázs Fanni nappali műhelymunka Az altruizmus Szociálpszichológia 2011
390 Bálint-Szöllősi Adrienn levelező műhelymunka Az analógiás problémamegoldás vizsgálata a kíváncsiság tükrében Általános lélektan 2011
391 Zsila Ágnes nappali műhelymunka Az anime személyiségre gyakorolt hatásainak vizsgálata a médiaerőszak-elméletek tükrében Szociálpszichológia 2012
392 Szurkos Eszter nappali műhelymunka Az antiszociális személyiség fejlődése a nevelőotthonokban Személyiséglélektan 2012
393 Varga Noémi levelező műhelymunka Az antiszociális személyiségzavar a kriminalitás tükrében Személyiséglélektan 2012
394 Kézér Andrea nappali műhelymunka Az antiszociális személyiségzavar és a bűnöző viselkedés kialakulásának fejlődéslélektani vonatkozásai Fejlődéslélektan 2011
395 Virág Lajos nappali műhelymunka AZ ANTISZOCIÁLIS SZEMÉLYISÉGZAVAR KEZELÉSE Személyiséglélektan 2012
396 Szőke Ágnes nappali műhelymunka Az anya-gyerek kapcsolat hatása a felnőttkori kötődésre Személyiséglélektan 2012
397 Kiss Éva levelező műhelymunka Az anya-magzat kapcsolatanalízis Fejlődéslélektan 2012
398 Felföldi Enikő nappali műhelymunka Az anya-magzat kötődésmintázatainak kialakulása az asthma bronchiale tükrében Fejlődéslélektan 2012
399 Nádas Beáta nappali műhelymunka Az anyai depresszió és hatása a gyermek fejlődésére Fejlődéslélektan 2012
400 Szabó Tünde levelező műhelymunka Az anyai mentalizáció hatása a gyermek személyiségfejlődésére Személyiséglélektan 2011
401 Galambos Attila nappali műhelymunka Az anyák korai munkába állásának hatása gyermekük kötődésére Fejlődéslélektan 2012
402 Antal Gábor levelező műhelymunka Az apa szerepe a gyermek erkölcsi ítéletalkotásában Fejlődéslélektan 2011
403 Máté Orsolya nappali műhelymunka Az apai bánásmód lányok párkapcsolataira kifejtett hatásai, korai maladaptív sémák és önértékelés összefüggései Személyiséglélektan 2012
404 Máté Orsolya nappali műhelymunka Az apai bánásmód minőségének vizsgálata és hatásai a lányok párkapcsolataira Fejlődéslélektan 2012
405 Terjéki Dóra nappali műhelymunka Az arab etnikummal kapcsolatos előítéletek és sztereotípiák vizsgálata Szociálpszichológia 2012
406 Géczy Gábor nappali szakdolgozat Az áramlat-élmény (Flow) és a coping összefüggései serdülőknél a sportolás függvényében 2011
407 Barth Krisztián levelező műhelymunka Az Arizona Program hatása az általános iskolások erkölcsi feljődésére Fejlődéslélektan 2011
408 Barth Krisztián levelező műhelymunka Az Arizona Programban résztvevő tanulók személyiségvizsgálata Személyiséglélektan 2011
409 Zoltai Alexandra nappali műhelymunka Az asszertivitás és a szociometriai státusz közötti összefüggés vizsgálata 14-16 éves serdülőknél Fejlődéslélektan 2012
410 Felföldi Enikő nappali műhelymunka Az asthma bronchiale személyiségjellemzőinek vizsgálata a temperamentum- és karakterfaktorok függvényében Személyiséglélektan 2012
411 Sagáth Zita nappali műhelymunka Az attitűd szerkezete Szociálpszichológia 2011
412 Mátyás Márta levelező szakdolgozat Az attitűdök, a társas értékorientáció és az idői orientáció szerepe a környezettudatos hulladékgazdálkodó viselkedésben 2012
413 Sántha Judit nappali műhelymunka Az autizmus kezelési módjai - A tudományos vizsgálódás jelentősége Személyiséglélektan 2012
414 Szugyiczki Anett nappali műhelymunka Az automatizmus és a szereotípiák - A tudattalanul előhangolt roma sztereotípiák hatása a viselkedésre Szociálpszichológia 2011
415 Gadanecz Péter nappali műhelymunka Az autonóm és szociotróp személyiségek attitűdjei és politikai nézetei Személyiséglélektan 2011
416 Girgás Péter levelező műhelymunka Az ayahuasca hatása a kreativitás fejlődésére Fejlődéslélektan 2011
417 Balázs Fanni nappali műhelymunka Az egészségmagatartás és a vallás kapcsolata Személyiséglélektan 2011
418 Vojku Zsanett nappali műhelymunka Az életszemlélet hatása a megküzdési stratégiákra Szociálpszichológia 2012
419 Gergely Judit Krisztina nappali műhelymunka Az elhízás stigmája - az elhízottakkal szembeni attitűdök és előítéletek Szociálpszichológia 2012
420 Szurkos Eszter nappali műhelymunka Az elhízottakkal szembeni attitűdök, sztereotípiák Szociálpszichológia 2012
421 Kondás Orsolya Ildikó nappali műhelymunka Az elítéltek és a börtönszemélyzet viszonya, avagy az irányító-büntető funkció vagy a segítő – fejlesztő – ellátó funkció dominál? Szociálpszichológia 2011
422 Kató Evelin nappali műhelymunka Az elsődleges gondozó machiavellizmusa és gyermekeik kötődési stílusa közti összefüggés Fejlődéslélektan 2012
423 Pálócziné Nagy Szilvia levelező műhelymunka Az elvált családban élő gyermekek kötődésvizsgálata Fejlődéslélektan 2011
424 Nagy Szilvia levelező műhelymunka Az elvált családban élő gyermekek kötődésvizsgálata Fejlődéslélektan 2012
425 Szurkos Eszter nappali műhelymunka Az elvált szülők gyerekeinek problémával való megküzdése, szorongása és agressziója a serdülőkor tükrében Fejlődéslélektan 2012
426 Takács Veronika Klára nappali műhelymunka Az elvált szülők gyermekeinek nemi szerepei. Fejlődéslélektan 2011
427 Vojku Zsanett nappali műhelymunka Az emberi emlékezet konstruktív természete Általános lélektan 2012
428 Kristófi Enikő nappali műhelymunka Az emlékezet megbízhatósága: Gyermek és felnőtt tanúk helyzete Általános lélektan 2011
429 Kormány Lászlóné levelező műhelymunka Az emléknyomok előhívása(Felismerés,felidézés) Általános lélektan 2011
430 Gálová Zsóka nappali műhelymunka AZ EMÓSOK ÉS A ROCKEREK HALÁLTUDATÁNAK VIZSGÁLATA A PREPUBERTÁS KORÚ GYEREKEKNÉL Fejlődéslélektan 2011
431 Mihálycsik Barbara nappali műhelymunka Az empátia és a stressz hatása a kiégésre orvosok körében Szociálpszichológia 2012
432 Zoltai Alexandra nappali műhelymunka Az empátia, a mentalizáció és az érzelem iránti igény szerepe az érzelem-fókuszú TCR-ek hatásosságában Szociálpszichológia 2012
433 Pál Kitti nappali műhelymunka Az erkölcsi fejlődés és a nevelési stílus kapcsolata Fejlődéslélektan 2011
434 Soós Tekla Sára nappali műhelymunka Az érzékelt szülői bánásmód és a kötődési stílus hatása, a szüzesség elvesztésének időpontjára Személyiséglélektan 2012
435 Balajthy Dániel nappali műhelymunka Az érzelemszabályozás nehézségeinek vizsgálata a korai maladaptív sémák és a kötődés tükrében Személyiséglélektan 2012
436 Szakadáth Márton nappali műhelymunka Az érzelmek és az aktivációs szint változásának hatása az akaratlagos emlékezeti gátlás folyamatára Általános lélektan 2011
437 Deutsch Szilvia Zita levelező műhelymunka Az érzelmek és az információ-telítettség hatása a véletlen tanulásra Általános lélektan 2012
438 Csíziová Orsolya nappali műhelymunka Az érzelmek felismerésének vizsgálata a kisiskolás kor végén Szemek - teszt segítségével Fejlődéslélektan 2012
439 Szücs Boglárka levelező műhelymunka Az érzelmi intelligencia és a halálfélelem kapcsolata a katonai hivatást betöltők körében Személyiséglélektan 2012
440 Katona Zsuzsa nappali műhelymunka Az érzelmi intelligencia és a társas kapcsolatok vizsgálata volt diszlexiás tanulóknál Fejlődéslélektan 2012
441 Szabados Flóra nappali műhelymunka Az érzelmi intelligencia és az agresszió kifejezés vizsgálata állami gondozott serdülők esetén Személyiséglélektan 2011
442 Szilasi Lívia levelező műhelymunka Az érzelmi intelligencia és az önértékelés vizsgálata munkahellyel rendelkezők körében Szociálpszichológia 2012
443 Börzsei Zsófia levelező műhelymunka Az érzelmi intelligencia fejlesztése kisiskolás korban Fejlődéslélektan 2012
444 Andrási Beáta nappali szakdolgozat Az érzelmi intelligencia, az énkép és a hit összefüggései gimnazista és egyetemista fiatalok körében 2011
445 Németh Éva nappali műhelymunka Az Észak- alföldi régió bűnelkövetőinek reszocializációs nehézségei Szociálpszichológia 2012
446 Farkas Klára nappali műhelymunka AZ ÉSZLELÉS EGYIK ASPEKTUSA. A SZÍNEK ÉSZLELÉSE ÉS ANNAK BEFOLYÁSOLÓ HATÁSAI. Általános lélektan 2011
447 Freili Éva levelező műhelymunka Az észlelt társas támogatással való elégedettség és a megküzdés összefüggései Szociálpszichológia 2012
448 Zsila Ágnes nappali műhelymunka Az eutanázia kérdésköre és kapcsolata az öngyilkossággal Személyiséglélektan 2011
449 Docsa Viktória Pálma nappali műhelymunka Az evés zavarok disszociatív hipotézise és a színészet kapcsolata Általános lélektan 2012
450 Galambos Attila nappali műhelymunka Az evészavarok és az érzelemszabályozás kapcsolata Általános lélektan 2012
451 Pete Barbara nappali műhelymunka Az extraverzió és a kényszeres vásárlás kapcsolata Személyiséglélektan 2011
452 Csernyi Mariann nappali műhelymunka Az idegen nyelv elsajátításának módja és a felejtés kapcsolata Általános lélektan 2011
453 Ormosné Herczeg Enikő nappali műhelymunka Az idegen nyelvű szókincs bővítésének lehetőségei – Avagy hogyan segítheti a pszichológia a nyelvtanulást? – Általános lélektan 2011
454 Pintér Corina Ioana levelező műhelymunka Az időészlelés néhány biológiai, kognitív és érzelmi vonatkozása Általános lélektan 2012
455 Dankó Csaba nappali műhelymunka Az idői megfontolások szerepe a döntési problémák kezelésében Szociálpszichológia 2011
456 Kiss Edina levelező műhelymunka Az időjárás indukálta hangulat hatása, az emlékezet előhívási folyamataira Általános lélektan 2011
457 Koczmanné Valentinyi Erika levelező műhelymunka Az idősebb anyák gyermekei tényleg okosabbak? Az IQ és az anyai életkor lehetséges összefüggései Általános lélektan 2011
458 Csernyi Mariann nappali műhelymunka Az idősebb testvér érzelem-felismerési képességének hatása az elmeolvasás fejlődésére Fejlődéslélektan 2011
459 Kovács Rita nappali műhelymunka Az idősebb testvér hatása az erkölcsi fejlődésre kisgyermekkorban Fejlődéslélektan 2011
460 Bányai Zsuzsanna nappali műhelymunka Az idősek szociális kapcsolatrendszerei, az élet értelmébe vetett hitük és az időskori depresszió kapcsolatának vizsgálata független és idősek otthonában élő időskorúaknál Személyiséglélektan 2011
461 Penke Edina nappali műhelymunka az inszomnia és a stressz kapcsolata Általános lélektan 2011
462 Hudák Hajnalka Réka nappali műhelymunka Az integrált oktatásban tanuló ép gyermekek toleránsabbak-e nem integrált oktatásban tanuló társaiknál? Szociálpszichológia 2011
463 Hofgárt Károly nappali műhelymunka Az intelligencia és a a kreativitás kapcsolata Általános lélektan 2012
464 Széri Tímea nappali műhelymunka Az intelligencia és a kreativitás kapcsolata Általános lélektan 2011
465 Vass Katalin levelező műhelymunka Az intelligencia és a kreativitás kapcsolata Általános lélektan 2011
466 Kézér Andrea nappali műhelymunka Az intelligencia és a kreativitás kapcsolata Általános lélektan 2011
467 Sárándi Andrea levelező műhelymunka Az intelligencia és a kreativitás kapcsolódási lehetőségei Általános lélektan 2011
468 Orbán Bernadette nappali műhelymunka Az intelligencia és a rajz kvóciens kapcsolata Általános lélektan 2011
469 Nagy Boglárka Tímea nappali műhelymunka Az intelligencia és a rajzkvóciens kapcsolata Általános lélektan 2011
470 Pótári Adrián nappali szakdolgozat Az intelligencia, az alvás és az életkor összefüggései 2012
471 Makainé Molnár Mónika levelező műhelymunka Az intelligenciahányados és az otthoni környezeti feltételek minősége közötti összefüggések feltárása enyhe értelmi fogyatékos gyermekek körében Általános lélektan 2012
472 Sárközi Ágnes levelező műhelymunka Az internet és az evészavar kapcsolata Általános lélektan 2011
473 Kormány Lászlóné levelező műhelymunka Az internet-használat pszichológiája serdülőkorban Személyiséglélektan 2012
474 Rőthi Judit nappali műhelymunka Az internetes közösségi oldalak hatása az önértékelésre Szociálpszichológia 2011
475 Kispál MÓnika nappali műhelymunka AZ INTERNETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA A 14-18 ÉVESEK KÖRÉBEN Személyiséglélektan 2011
476 Varga Dóra nappali szakdolgozat Az interperszonális dependencia és az azt kísérő jelenségek vizsgálata 2012
477 Sztyehlik Marianna levelező műhelymunka Az iskolai agresszió a szülői nevelői attitűd tükrében Szociálpszichológia 2012
478 Gyarmathi Andrea levelező műhelymunka Az iskolai erőszak /bullying/ jelenségvilága a szülői nevelői attitűdök fényében - Az erőszak erőszakot szül Személyiséglélektan 2012
479 Gyarmathi Andrea levelező műhelymunka Az iskolai erőszak és a társas rangsor Fejlődéslélektan 2012
480 Rajna Zsuzsanna nappali szakdolgozat Az iskolai erőszak és annak hátterében lévő jelenségek vizsgálata serdülőkorban 2012
481 Majorosné Bessenyei Éva levelező szakdolgozat Az iskolai erőszak, zaklatás jelenségének vizsgálata társadalmi-ökológiai nézőpontból 2011
482 Sörös Emőke nappali szakdolgozat Az iskolai motiváció, a vizsgaszorongás és az áramlat-élmény közötti összefüggések vizsgálata sport-, humán- és reál tagozatos 7. osztályosok körében 2012
483 Kovács Andrásné nappali műhelymunka Az izomdiszmorfia és a verbális humor Általános lélektan 2011
484 Horváth Tamás nappali műhelymunka Az ökológiai válsághelyzetben hozott döntéseink, valamint a döntések kapcsolata a környezettudatos gondolkodással Szociálpszichológia 2012
485 Docsa Viktória Pálma nappali műhelymunka Az oktatásban használt multimédiás eszközök és a kreativitás kapcsolata Fejlődéslélektan 2012
486 Kapinusz Kitti nappali műhelymunka Az öltönyös pszichopaták vizsgálata Személyiséglélektan 2012
487 Csernyi Mariann nappali műhelymunka Az önértékelés és az önmonitorozás kapcsolata Szociálpszichológia 2011
488 Hekli Judit Anna nappali műhelymunka Az önértékelés és kreativitás kapcsolata iskoláskorban Általános lélektan 2011
489 Czifra Marianna nappali műhelymunka Az önértékelés és megküzdés kapcsolata Szociálpszichológia 2011
490 Baráné Tóth Andrea levelező műhelymunka Az önértékelés változásának vizsgálata pozitív és negatív megerősítések hatására Szociálpszichológia 2011
491 Tóth Szilvia levelező műhelymunka Az önértékelés vizsgálata a serdülőkori obezitásban Fejlődéslélektan 2011
492 Ferenczi Ramóna nappali műhelymunka Az önismereti tréningek vezetőinek empátiás készsége a csoportdinamika tükrében Szociálpszichológia 2012
493 Dálnoki Anna nappali műhelymunka Az önkéntes viselkedés motivációs alapjainak vizsgálata a társas értékorientáció, extraverzió és érzelmi intelligencia tükrében Szociálpszichológia 2011
494 Böőr Petra nappali műhelymunka Az önkielégítés és a testkép kapcsolata Általános lélektan 2012
495 Böőr Petra nappali műhelymunka Az önkielégítés és a testkép kapcsolata Általános lélektan 2012
496 Szabolcsi Nikoletta nappali műhelymunka Az optimista beállítódás hatása a baráti kapcsolatokra Szociálpszichológia 2011
497 Hofgárt Károly nappali műhelymunka Az optimista beállítottság és az önértékelés kapcsolata Szociálpszichológia 2011
498 Lovas Alexandra nappali műhelymunka Az optimizmus vizsgálata a barátság tükrében Szociálpszichológia 2011
499 Novák Réka nappali műhelymunka Az öregedés Személyiséglélektan 2011
500 Pap Szilvia Márta nappali műhelymunka Az örökbefogadott gyeremek pszichés fejlődése az örökbefogadás körülményeinek függvényében: A kötődés vizsgálata különböző korban örökbefogadott gyermekeknél Fejlődéslélektan 2011
501 Gazdig Dóra nappali műhelymunka Az orvos viszonyulása a haldokló pácienshez, valamint páciense halálához Személyiséglélektan 2011
502 Zeleni Katalin nappali műhelymunka Az orvosi hivatásban kialakuló kiégés és a társas támogatás kapcsolata Szociálpszichológia 2012
503 Zeleni Katalin nappali műhelymunka Az orvosi hivatásban megjelenő kiégés, a disszociáció és az érzelemszabályozás tükrében Személyiséglélektan 2012
504 Tischler Petra nappali műhelymunka Az oversharing jelenség hátterében álló szociálpszichológiai tényezők Szociálpszichológia 2012
505 Dallos Katalin Mária nappali műhelymunka Az óvodás korú gyerekek tudatelmélet fejlődése Fejlődéslélektan 2012
506 Varga Noémi levelező műhelymunka Az óvodáskori agresszió a hátrányos helyzetű gyermekeknél Fejlődéslélektan 2012
507 Jósvai Edit nappali műhelymunka Az óvodáskori agresszivitás megjelenése a televíziózás tükrében Fejlődéslélektan 2012
508 Sárándi Andrea levelező műhelymunka Az óvodáskori és kisiskoláskori barátságok összehasonlítása mennyiségi és minőségi szempontból Fejlődéslélektan 2011
509 Göröcs Lili Melinda levelező műhelymunka Az új kor fegyverei: Intelligencia, Érzelmi intelligencia, Kreativitás Általános lélektan 2012
510 Gálová Zsóka nappali műhelymunka BAJTÁRSAK VAGY BŰNTÁRSAK? - avagy hogyan reagálnak a DVTK szurkolók a huligántörvényre Szociálpszichológia 2011
511 Vég Viktória nappali műhelymunka Bántalmazó apa mellett felnövő nők felnőttkori kötődése és párkapcsolati elégedettsége Fejlődéslélektan 2012
512 Munkácsi Edit levelező műhelymunka Befolyásolás és meggyőzés a médiában Szociálpszichológia 2011
513 Lászki Renáta nappali műhelymunka Beilleszkedési problémák a fiatalok körében, azaz a szociális fejlődés buktatói Fejlődéslélektan 2011
514 Pap Szilvia Márta nappali műhelymunka Beszédfogyatékos gyermekek szókincsének kérdőíves vizsgálata Általános lélektan 2011
515 Vedres Nóra nappali szakdolgozat Beszéljünk a Facebookról! Tanárok, szülők, diákok tapasztalatai 2012
516 Kiss Nóra nappali szakdolgozat BOCSÁNAT, ELADÓ?! - A KOMPENZÁCIÓ TÍPUSÁNAK ÉS FORRÁSÁNAK HATÁSA A MEGBOCSÁTÁSI HAJLANDÓSÁGRA AZ ELUTASÍTÁS IRÁNTI ÉRZÉKENYSÉG TÜKRÉBEN 2012
517 Zilahy Tünde Melinda levelező műhelymunka Boldogság, meditáció, buddhizmus Személyiséglélektan 2012
518 Pap Szilvia Márta nappali műhelymunka Börtönpszichológiai kísérleti vizsgálatok Személyiséglélektan 2011
519 Barbócz Magdolna nappali műhelymunka Bullying - célkeresztben az elhízottak? Szociálpszichológia 2011
520 Gadanecz Péter nappali műhelymunka Bűnbakelmélet a csapatsportokban Szociálpszichológia 2011
521 Szabó János nappali műhelymunka Cigányokkal szembeni előítéletek társadalomtudományi hallgatók körében Szociálpszichológia 2012
522 Sztyehlik Marianna levelező műhelymunka Családi és szülői hatások vizsgálata a serdülőkori szexualitás és szerfogyasztás hátterében Fejlődéslélektan 2012
523 Kiss Edina levelező műhelymunka Családrajz és kötődés kapcsolata nevelőcsaládban élő nevelt -, és vér szerinti gyermekeknél Fejlődéslélektan 2011
524 Szalai Dóra nappali műhelymunka Családszerkezeti változások a XXI. században - Az egyszülős családok Szociálpszichológia 2011
525 Komoróczy Zsófia levelező műhelymunka Családterápia és Hellinger-féle családállítás Személyiséglélektan 2011
526 Mészáros Ágnes nappali műhelymunka Csapatsportolók motivációinak vizsgálata Szociálpszichológia 2011
527 Bús Ágnes levelező műhelymunka Csoport hatása az előítéletekre Szociálpszichológia 2012
528 Pusztai Erika nappali műhelymunka Csoportos döntéshozatal az önmonitorozás függvényében Szociálpszichológia 2011
529 Munkácsi Edit levelező műhelymunka Depresszió és öngyilkosság pubertás korban Személyiséglélektan 2011
530 Szopkó Kitti levelező műhelymunka Depresszió és párkapcsolatok Személyiséglélektan 2011
531 Szeriné dr. Ormándi Erzsébet levelező műhelymunka Deviáns magatartásformák és a megküzdés - fókuszban az alkoholizmussal Szociálpszichológia 2012
532 Docsa Viktória Pálma nappali műhelymunka Disszociatív élmények és a mentalizációs képesség a színész mesterségben Személyiséglélektan 2012
533 Bajnóczi Nikolett Réka nappali műhelymunka Disszociatív identitászavar a társadalmi megítélés tükrében Személyiséglélektan 2012
534 Tischler Petra nappali műhelymunka Diszgráfiás fiatalok emlékezete Általános lélektan 2012
535 Károlyi Gitta levelező műhelymunka Diszlexia és idegennyelv-tanulás Általános lélektan 2011
536 Apostol Klaudia nappali műhelymunka Diszlexiás és nem-diszlexiás fiatalok beszédmegértési teljesítményének összehasonlítása Általános lélektan 2012
537 bökönyszegi adrienn nappali műhelymunka dominancia vizsgálata óvodáskorban Fejlődéslélektan 2011
538 Egey Kornél nappali műhelymunka Döntéseink árnyékában. A választási vakság. Szociálpszichológia 2011
539 Tüski Tamás nappali műhelymunka Döntések és kockázat Szociálpszichológia 2011
540 Micskei Orsolya nappali műhelymunka Drogfogyasztók kreativitásának vizsgálata hipnózisban Általános lélektan 2011
541 Leviczki Márta levelező műhelymunka Egészségpromóció - Személyiséglélektan 2012
542 dr. Sós Márta levelező műhelymunka Egy dinamikus mechanizmus: az alvás (mikro- és makrostruktúrája) Általános lélektan 2012
543 Vancza Gábor nappali szakdolgozat Egy fertőző kutatás - Társadalmi célú reklámok vizsgálata a vírusmarketing eszközével 2012
544 Virág Lajos nappali műhelymunka Egy harmadik szuboptimális alternatíva hatása a kockázatvállalásra Szociálpszichológia 2012
545 Gáll Andrea nappali szakdolgozat Egy lépéssel a többiek előtt. A machiavellizmus előfeszíthetőségének, valamint a stratégiai gondolkodáshoz és a mentalizációhoz fűződő kapcsolatának vizsgálata. 2011
546 Nagyné Sivák Ildikó nappali műhelymunka Egy multinacionális bank debreceni fiókjának dolgozói elégedettség vizsgálata Szociálpszichológia 2012
547 Terenyei Anna nappali szakdolgozat Egyetemisták párkapcsolatról, házasságról vallott elképzelései 2012
548 Sugárné Márton Éva Tünde levelező műhelymunka Egygyermekes és többgyermekes családban nevelkedő 8-12 éves gyermekek barátkozásának és nemi identitásának vizsgálata Fejlődéslélektan 2011
549 Sugárné Márton Éva Tünde levelező műhelymunka Egygyermekes és többgyermekes szülők személyiségének, szorongásának és stresszel való megküzdésének vizsgálata Személyiséglélektan 2012
550 Pete Barbara nappali műhelymunka Elektronikus zaklatás serdülőkorban Fejlődéslélektan 2011
551 Lejková Réka nappali műhelymunka Elköteleződési válság Személyiséglélektan 2012
552 Bán Judit nappali műhelymunka Ellenpólusok? A család és a kortársak szerep az identitáskeresésben Személyiséglélektan 2011
553 Dálnoki Anna nappali műhelymunka Élménykeresők és a dohányzás Személyiséglélektan 2011
554 Mihálku Anikó Réka nappali műhelymunka Előhangolással csökkentett halálszorongás Szociálpszichológia 2012
555 Bognárné Losonci Adrienn levelező műhelymunka Első éves pszichológus és közgazdász hallgatók sztereotípiái a pszichológusokkal és a pszichoterápiával kapcsolatban Szociálpszichológia 2012
556 Nagy Kitti nappali műhelymunka Első kisgyermekes szülők gyermekgondozási attitűdjeit meghatározó pszichológiai folyamatok vizsgálata Személyiséglélektan 2012
557 Kalász Judit nappali műhelymunka Eltérések mérése a képzelet működésében Általános lélektan 2012
558 Jász Ágnes levelező műhelymunka Elvágatlan érzelmi szálak - Anya és gyermek közötti kötődés hatása a személyiségfejlődésre Fejlődéslélektan 2012
559 Héjas Erika levelező műhelymunka Elvált és teljes családban élő gyermekek kinetikus családrajzainak összehasonlítása Személyiséglélektan 2012
560 Koncz Karola levelező műhelymunka Emlékezés és trauma Általános lélektan 2012
561 Kovács Rita nappali műhelymunka Emlékezet és alkohol - az alkohol hatása az emlékezetre Általános lélektan 2012
562 Dálnoki Anna nappali műhelymunka Emlékezet és drogok - Károsítja-e a rendszeres marihuána fogyasztás a memóriát? Általános lélektan 2011
563 Nagy Kitti nappali műhelymunka Empátia, altruizmus és pszichológiai jóllét Szociálpszichológia 2012
564 Hegedűs Judit levelező szakdolgozat Empátia, érzelmi intelligencia, flow, mint a tanár-diák kapcsolat lényegi meghatározói 2012
565 Lendvai Anna levelező műhelymunka Ének a mentőcsónakban. Az optimizmus és a megküzdés kapcsolata Személyiséglélektan 2011
566 Koncz Karola levelező műhelymunka Erkölcsi szocializáció serdülőkorban Fejlődéslélektan 2012
567 Papp Dénes nappali szakdolgozat Értékek, a társas világról alkotott sémák és politikai attitűdök 2012
568 Irha Edina nappali műhelymunka Érzed, amit érzek? Avagy az érzelmi intelligencia, a mentalizáció és az éntudatosság kapcsolata Szociálpszichológia 2012
569 Rőthi Judit nappali műhelymunka Érzelem fekismerés unipoláris depresszióban Általános lélektan 2011
570 Vas Szilvia levelező műhelymunka ÉRZELMI ARCKIFEJEZÉSEK FELISMERÉSÉNEK TRANSZKULTURÁLIS VIZSGÁLATA MAGYAR ÉS BRIT NEMZETISÉGŰ EGÉSZSÉGES, VALAMINT ALKOHOLFÜGGŐ SZEMÉLYEKNÉL Általános lélektan 2011
571 Pintér Fanni nappali műhelymunka Érzelmi intelligencia fejlődése egyke, nem egyke gyermekeknél 10-11 éves korban Fejlődéslélektan 2012
572 Oláh Csilla nappali műhelymunka Érzelmi tudatosság a képzeleti élénkség és az abszorpciós képesség függvényében Általános lélektan 2012
573 Dorner Noémi Viktória nappali műhelymunka Evészavarok és táncosok Általános lélektan 2012
574 Dorner Noémi nappali műhelymunka Evészavarok vizsgálata táncosoknál Általános lélektan 2011
575 Sántha Judit nappali műhelymunka Expatrióta beválás - Egy sikeres kiküldetés záloga Szociálpszichológia 2012
576 Kovács Csilla nappali szakdolgozat Ez nem verseny! Vagy mégis? A machiavellizmus és a társas értékorientációk hatásainak vizsgálata egy módosított ultimátumjátékban és világnézeti kérdésekben 2012
577 Halász Alexandra Anna nappali műhelymunka Facebook, önbemutatás és önértékelés összefüggései serdülőknél Fejlődéslélektan 2011
578 Küzmös Mária levelező műhelymunka Fájdalommentes szülés hipnózissal Általános lélektan 2012
579 Dorner Noémi Viktória nappali műhelymunka Fellegek helyett a pokolban. Személyiséglélektan 2012
580 Csernyi Mariann nappali műhelymunka Felnőttem!? A felnőtt identitásérzet alakulása Személyiséglélektan 2011
581 Dankó Csaba nappali műhelymunka Felnőttkori hiperaktivitás a munkahelyi problémák tekintetében Fejlődéslélektan 2011
582 Farkas Csilla nappali szakdolgozat Férfi és női szerepváltozások, valamint a társkeresés módjainak változása három generáció vizsgálata során 2012
583 Bán Judit nappali műhelymunka Férfias és nőies emlékezet Emlékezetvizsgálat nemekhez köthető szavakkal és színekkel Általános lélektan 2011
584 Zsuga Márk Péter nappali műhelymunka Férfiasság és Agresszió: Küzdősportok választása, és hatásai az agresszió tükrében Személyiséglélektan 2012
585 Varga Anna nappali műhelymunka Fiatalkorú bűnelkövetők és nem bűnelkövetők vizsgálata szülőkhöz, illetve kortársakhoz való kötődés tükrében Fejlődéslélektan 2012
586 Németh Éva nappali műhelymunka Fiatalkorú bűnelkövetők transzgenerációs kötődési vizsgálata Fejlődéslélektan 2012
587 Varga Anna nappali műhelymunka Fiatalkorú bűnelkövetők vizsgálata korai maladaptív sémák, érzelemszabályozási nehézségek és mentalizáció tükrében Személyiséglélektan 2012
588 Tischler Petra nappali műhelymunka Fiatalkorúak bűnözővé válása: A családi működés diszfunkcióinak szerepe a fiatalkorúak veszélyeztetettségének kialakulásában Fejlődéslélektan 2012
589 Horgasné Balogh Ágnes levelező szakdolgozat Fiatalok feketében. Egy serdülőkori szubkulturális csoport pszichés közérzetének vizsgálata a családi háttér függvényében 2011
590 Makainé Molnár Mónika levelező műhelymunka Fiatalok homoszexuálisokkal szembeni előítéletének vizsgálata a vallásosság tükrében Személyiséglélektan 2011
591 Nagyné Borbély Csilla levelező műhelymunka Figyelmi folyamatok öregkorban Általános lélektan 2012
592 bökönyszegi adrienn nappali műhelymunka Figyelmi folyamatok változása időskorban Általános lélektan 2011
593 Nagyné Kassai Anett nappali műhelymunka Flow élmény megtapasztalása a depressziós betegknél Személyiséglélektan 2012
594 Dóry Zsuzsa nappali műhelymunka Flow és hipnózis Személyiséglélektan 2011
595 Soós Tekla Sára nappali műhelymunka Fogyatékosokkal kapcsolatos sztereotípiák inkluzív és hagyományos iskolarendszerben tanuló diákok között Szociálpszichológia 2012
596 Illés Zsófia nappali műhelymunka Fotóművészeti alkotások érzelmi megítélése irodalmi szövegekkel, és a szájban tartott ceruza kísérlettel történő hangulati előfeszítés tükrében Általános lélektan 2012
597 Koczmanné Valentinyi Erika levelező műhelymunka Funkcionális meddő párok családi elégedettség vizsgálata Személyiséglélektan 2012
598 Pusztai Erika nappali műhelymunka Gazdálkodj okosan! - A figyelem megoszthatósága és annak vizsgálata szinkrontolmácsok körében Általános lélektan 2011
599 Nagy Violetta nappali műhelymunka Generalizálódik-e a más etnikumú személlyel való baráti kapcsolat hatása? Szociálpszichológia 2012
600 Erdei Ildikó nappali műhelymunka Gondolatébresztés az újszülött gyilkosságokról Fejlődéslélektan 2012
601 Szilágyi György levelező műhelymunka Gyász Személyiséglélektan 2012
602 bökönyszegi adrienn nappali műhelymunka Gyerekkori bántalmazás hatása a megküzdési mechanizmusokra Személyiséglélektan 2011
603 Schneider Hajnalka levelező műhelymunka Gyermekbántalmazás Személyiséglélektan 2011
604 Varga Brigitta levelező műhelymunka Gyermekek figyelem vizsgálata papír-ceruza teszt segítségével Általános lélektan 2012
605 Szücs Boglárka levelező műhelymunka Gyermekek gyászkrízisben Fejlődéslélektan 2011
606 Csók Edit levelező műhelymunka Gyermeki-én-megnyilvánulások vizsgálata néhány szégyen-releváns személyiségzavar esetében Személyiséglélektan 2012
607 Guti Annamária levelező műhelymunka Gyermekkori agresszió egyszülős családban felnövőknél Fejlődéslélektan 2012
608 Molnárné Üveges Mária levelező műhelymunka Gyermekotthoni csoportok szociometriai vizsgálata - Családdá válhat-e egy gyermekotthoni csoport?- Szociálpszichológia 2012
609 Borbély Rózsa nappali műhelymunka Gyulladásos bélbetegek érzelemszabályozásának és megküzdési módjának vizsgálata Személyiséglélektan 2012
610 Kovács Andrásné nappali műhelymunka Halálfélelem a terhesség alatt Személyiséglélektan 2011
611 Gábor Gabriella Dóra nappali műhelymunka Halálfélelem a vallásosság tükrében Személyiséglélektan 2011
612 Orosz Ágnes nappali műhelymunka Halálkép alakulása 9-10 éves gyermekek körében a gyermekrajz tükrében Fejlődéslélektan 2011
613 Rőthi Judit nappali műhelymunka Harc az öngyilkosság és adepresszió ellen Személyiséglélektan 2011
614 Dóry Zsuzsa nappali műhelymunka Hát én immár kit válasszak - A születési sorrend szerepe a személyek közötti vonzalom kialakulásában Szociálpszichológia 2011
615 Sebők Krisztina nappali szakdolgozat Hideg van. Közelben egy machiavellista? - Avagy a machiavellizmus vizsgálata a mentalizációra irányuló igény, valamint a hétköznapi torzítások tükrében. 2012
616 Munkácsi Brigitta nappali műhelymunka Hiperaktív gyerekek Fejlődéslélektan 2011
617 Sárközi Ágnes levelező műhelymunka Hiperaktív gyerekek kötődése Fejlődéslélektan 2011
618 Nagy Anikó nappali műhelymunka Hiperaktív gyermekek és a szorongás Fejlődéslélektan 2012
619 Rácz Anna nappali műhelymunka Hiperaktív gyermekek önértékelése és kudarckerülése Fejlődéslélektan 2012
620 Muszka AndreaEdit levelező szakdolgozat Hiperaktív serdülők 2011
621 Gróf Erzsébet levelező műhelymunka Hipnózis és fájdalom Általános lélektan 2011
622 Galambos Attila nappali műhelymunka Hogyan élhetünk egészségesen a traumák árnyékában? Személyiséglélektan 2012
623 Fekete Anna nappali műhelymunka Hogyan emlékszünk jobban? Segít a képzelet? Általános lélektan 2012
624 Nagy Nóra nappali műhelymunka Hogyan fejlődik egy kreatív ember? Fejlődéslélektan 2011
625 Gábor Gabriella Dóra nappali műhelymunka Hol hit ott szeretet - Isten a családban Fejlődéslélektan 2011
626 Csurkó Éva nappali műhelymunka Hospice-házban dolgozó nővérek kiégésének összefüggése a stabil családi háttérrel Személyiséglélektan 2011
627 Tóth Zsuzsanna nappali műhelymunka Humor és harmónia - a humor szerepének és a párkapcsolattal való elégedettség összefüggéseinek vizsgálata Általános lélektan 2012
628 Tóth Zsuzsanna nappali műhelymunka Humor és személyészlelés Szociálpszichológia 2012
629 Sipos Dávid Tamás nappali műhelymunka Idegen nyelv tanulása-Van jó módszer? Általános lélektan 2012
630 Gnandt Márk nappali műhelymunka Idegennyelv-tanulás időseknél és fiataloknál Általános lélektan 2012
631 Dallos Andrea nappali műhelymunka Időskori depresszió Személyiséglélektan 2011
632 Dallos Katalin Mária nappali műhelymunka Időskori változások a kognitív gátlási folyamatok tükrében Általános lélektan 2012
633 Tüski Tamás nappali műhelymunka Időtartambecslés a másodpercek múlásával Általános lélektan 2011
634 Szabó Tünde levelező műhelymunka Implicit és explicit emlékezeti teljesítmény érme-felismerési helyzetben Általános lélektan 2011
635 Vastag Csilla nappali műhelymunka Implicit személyiségelméletek a Facebook világában Szociálpszichológia 2012
636 Tischler Petra nappali műhelymunka Infarktuson átesett betegek pszichés rizikófaktorainak vizsgálata Személyiséglélektan 2012
637 Károlyi Gitta levelező műhelymunka Integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyerekek társas kapcsolatai Fejlődéslélektan 2011
638 Sárándi Andrea levelező műhelymunka Intelligencia és kreativitás Általános lélektan 2012
639 Baráth Ákos levelező műhelymunka Intelligencia hatása a kreativitásra Általános lélektan 2011
640 Sipos Dávid Tamás nappali műhelymunka Internetfüggőség és depresszió 13-18 éveseknél Személyiséglélektan 2012
641 Gábor Gabriella Dóra nappali műhelymunka Internetfüggőség- minden csak kultúra kérdése? Szociálpszichológia 2011
642 Varga Brigitta levelező műhelymunka Intézményben élő gyermekek vizuális és matematikai intelligencia mérése Személyiséglélektan 2012
643 Szakál Kitti-Erika nappali műhelymunka Iskolai agrssszió a szülői nevelési stílus tükrében Fejlődéslélektan 2011
644 Szekér Barbara nappali műhelymunka Iskolai erőszak a szülői - nevelői attitűdök tükrében Fejlődéslélektan 2012
645 Lovas Alexandra nappali műhelymunka Iskolai erőszak vizsgálata Fejlődéslélektan 2011
646 Molnár Ágnes nappali műhelymunka Iskolai stressz és szorongás egy tehetségfejlesztő iskolában Általános lélektan 2011
647 Polyák Anetta nappali szakdolgozat Iskolai stresszhatások a középiskolában 2012
648 Micskei Orsolya nappali műhelymunka Iskolai zaklatás - az ismeretlen ismerős Fejlődéslélektan 2011
649 Nagy Ildikó nappali szakdolgozat Iskolai zaklatás az osztálylégkör és a rideg-érzéketlen attitűd tükrében 2012
650 Varga Brigitta levelező műhelymunka Ítéletek kereszttüzében, avagy szenvedélybetegek, akik a társadalmi normákat kerékbe törik Szociálpszichológia 2011
651 Mihály Peter levelező műhelymunka Izomdiszmorfia a maladaptív sémák tükrében Általános lélektan 2012
652 dr. Kis Médea levelező szakdolgozat Jóvátételi mintázatok a megbocsátás folyamatában 2012
653 Lejková Réka nappali műhelymunka Két világ közt nevelkedve Fejlődéslélektan 2012
654 Nagyné Kassai Anett nappali műhelymunka Kétértelmű ábrák és az emberi agy lateralitása Általános lélektan 2012
655 Nagyné Kassai Anett nappali műhelymunka Kétértelmű ábrák és az emberi agy lateralitása Általános lélektan 2012
656 Dácz Tünde nappali műhelymunka Kétnyelvű gyerekek nyelvfejlődése a család- és oktatásának nyelve függvényében Általános lélektan 2012
657 Dallos Andrea nappali műhelymunka Kétnyelvűség és beszédértés Általános lélektan 2011
658 Zsubrits Katalin levelező műhelymunka Kezdeti vonzódás és párválasztás Szociálpszichológia 2012
659 Germuska Krisztina levelező műhelymunka Kiégés vizsgálat a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete Hajléktalanokat Gondozó Központ szociális munkásai körében Általános lélektan 2011
660 Derda Krisztina nappali műhelymunka Kiégés, mint krízis megjelenése pedagógusoknál Személyiséglélektan 2011
661 Pál Adrienn nappali műhelymunka Kodependencia és kötődés kapcsolata Fejlődéslélektan 2012
662 Krisztik-Gombos Orsolya levelező műhelymunka Kommunikáció a családban Személyiséglélektan 2012
663 Baráth Ákos levelező műhelymunka Kommunikációs stílus és internet-függőség Személyiséglélektan 2011
664 Károlyi Gitta levelező műhelymunka Konfliktuskezelési stratégiák és a szociometriai státusz összefüggései Szociálpszichológia 2011
665 Radek Csaba Zoltán levelező műhelymunka Könnyebb a harmadik nyelv tanulása? A két és háromnyelvűség közötti kapcsolat. Általános lélektan 2012
666 Perei Éva nappali műhelymunka Korai anya-gyermek köötődésről Fejlődéslélektan 2011
667 Perei Éva nappali műhelymunka Korai anya-gyermek köötődésről Fejlődéslélektan 2012
668 Szakadáth Márton nappali műhelymunka Korai kötődési mintázatok hatása az agresszió fejlődésére Fejlődéslélektan 2011
669 Papp Alexandra nappali műhelymunka Koraszülés és túlhordás Személyiséglélektan 2011
670 Szeriné dr. Ormándi Erzsébet levelező műhelymunka Koraszülöttek szülei: stressz és szorongás Általános lélektan 2012
671 Tóth Szilvia levelező műhelymunka Környezeti attitűdök vizsgálata serdülők körében Szociálpszichológia 2011
672 Molnár Julianna levelező műhelymunka Kortárskapcsolatok változásainak vizsgálata egy konkrét középiskolai osztályban Fejlődéslélektan 2011
673 Szeriné dr. Ormándi Erzsébet levelező műhelymunka Kötődés és szeparáció Fejlődéslélektan 2012
674 Terjéki Dóra nappali műhelymunka Kötődés és szomatizáció kapcsolatának vizsgálata Fejlődéslélektan 2012
675 Dorner Noémi Viktória nappali műhelymunka Kötődés megjelenése óvodás korú gyerekek rajzaiban Fejlődéslélektan 2012
676 Csurkó Éva nappali műhelymunka Kötődési mintázat és nevelési stílus szenvedélybeteg anyáknál és gyermekeiknél Fejlődéslélektan 2012
677 Nagy Boglárka Tímea nappali műhelymunka Közösségi oldalak és személyiség Személyiséglélektan 2011
678 Micskei Oroslya nappali műhelymunka Kreatív család? A fantáziaműködés és a megküzdés kapcsolata serdülőknél a szülői-nevelői stílus tükrében Személyiséglélektan 2011
679 Bartókné Nagy Beáta levelező műhelymunka Kreatívabbak a waldorf iskolás gyerekek? Általános lélektan 2011
680 Papp Alexandra nappali műhelymunka Kreativitás és a téri tájékozódás kapcsolata Általános lélektan 2011
681 Nagy Kitti nappali műhelymunka Kreativitás és hipnotikus fogékonyság Általános lélektan 2011
682 Zilahy Tünde Melinda levelező műhelymunka Kreativitás és Mindfulness Általános lélektan 2012
683 Lejková Réka nappali műhelymunka Kreativitás és tanulás Általános lélektan 2012
684 Kiss Fruzsina nappali műhelymunka Kreativitás és tehetségfejlesztés időskorban Fejlődéslélektan 2012
685 Szilasi Lívia levelező műhelymunka Kreativitásvizsgálat a brainstorming hatására hajléktalan művészeknél Általános lélektan 2012
686 Kovács Józsefné levelező szakdolgozat Különböző általános iskolai körzetekben tanító pedagógusok több-szempontú mentálhigiénés összehasonlítása 2012
687 Göröcs Lili Melinda levelező műhelymunka Különbségek születése Fejlődéslélektan 2012
688 Szakál Kitti - Erika nappali műhelymunka KÜLSŐ- ÉS BELSŐ KONTROLLHITŰ SERDÜLŐK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA Személyiséglélektan 2011
689 Zsuga Márk Péter nappali műhelymunka Küzdősportok és harcművészetek összehasonlító elemzése, az agresszió és konfliktuskezelés alapján. Szociálpszichológia 2012
690 Erős Judit nappali műhelymunka Lakásotthonban és családban élő fiatalok öngyilkosság iránti attitűdje Személyiséglélektan 2012
691 Szabó János nappali műhelymunka Level up! Gő to school! Fejlődéslélektan 2012
692 Illyés Katalin nappali műhelymunka Magyarországi természeti tájakról kialakított reprezentációk vizsgálata Szociálpszichológia 2012
693 Bányai Zsuzsanna nappali műhelymunka Magyarsággal kapcsolatos emléknyomok vizsgálata Szociálpszichológia 2011
694 Katona Zsuzsa nappali műhelymunka Maladaptív sémák és agresszív tendenciák összefüggésének vizsgálata anonim szerencsejátékos mintán Személyiséglélektan 2012
695 Munkácsi Brigitta nappali műhelymunka Maladaptív sémák vizsgálata evészavarban szenvedőknél Általános lélektan 2011
696 Kristófi Enikő nappali műhelymunka Manipulativitás és/vagy jó mentalizációs képesség Személyiséglélektan 2012
697 Zeleni Katalin nappali műhelymunka Matematika és munkamemória Általános lélektan 2011
698 Plecskó Anita levelező műhelymunka Meditáció és relaxáció a várandósság idején Általános lélektan 2012
699 Molnár Julianna levelező műhelymunka Megerősítés és büntetés hatása a teljesítményre Általános lélektan 2012
700 Szopkó Kitti levelező műhelymunka Megértés az élet első évében, testbeszéd, sírás Fejlődéslélektan 2012
701 Dallos Andrea nappali műhelymunka Meggyőző kommunikáció. Férfiak vagy nők előnyben? Szociálpszichológia 2011
702 Komoróczy Zsófia levelező műhelymunka Meggyőztelek? Szociálpszichológia 2011
703 Germuska Krisztina levelező műhelymunka Megküzdés Szociálpszichológia 2011
704 Tüski Tamás nappali műhelymunka Mentalizáció és a segitő kapcsolatok jelentőségének áttekintése Személyiséglélektan 2011
705 Kalász Judit nappali műhelymunka Mentalizáció és Activity Személyiséglélektan 2012
706 Kalász Judit nappali műhelymunka Mentalizáció és kötődés Fejlődéslélektan 2012
707 Szilágyi-Ragettli Vanda nappali szakdolgozat Mentalizáció és reklámértés 2012
708 Papp Alexandra nappali műhelymunka Mentalizáció és társas kapcsolatok Szociálpszichológia 2011
709 Tüski Tamás nappali műhelymunka Mentalizációs fejlődés a kortárskapcsolatok mentén Fejlődéslélektan 2011
710 Dóry Zsuzsa nappali műhelymunka Mentáltréning - alternatív megoldás zenészeknek, ha nincs hol gyakorolni Általános lélektan 2011
711 Fekete Anna nappali műhelymunka Mese, képzelet, emlékezet Fejlődéslélektan 2012
712 Iván Aurélné Durda Viktória levelező műhelymunka Mi a magyar? Nemzetkarakterológia a 21.században Szociálpszichológia 2012
713 Lejková Réka nappali műhelymunka Mi is vagyok én? Nemi sztereotípiák napjainkban Szociálpszichológia 2011
714 Háriné Dr. Hegedűs Andrea levelező műhelymunka MIÉRT NEM TANUL EZ A GYEREK? avagy a kamaszkori teljesítménycsökkenés az intraperszonális katalizátorok hatásának tükrében Fejlődéslélektan 2011
715 Máté Orsolya nappali műhelymunka Milyen egy tipikus bölcsész és informatikai karos hallgató? Az egyetemi karok hallgatóinak sztereotíp nézetei egymásról – ingroup-outgroup percepciós különbségek Szociálpszichológia 2012
716 Szugyiczki Anett nappali műhelymunka Milyen mértékű szókincsdeficitről beszélhetünk a koraszülöttek 6. életéve körül, illetve behozzák-e 8 éves korukra hátrányukat? Általános lélektan 2011
717 Szabados Flóra nappali műhelymunka Mire vágyik a nő? Mire vágyik a férfi? - nemi különbségek a párkapcsolatban az intimitás területén Szociálpszichológia 2011
718 Gazdig Dóra nappali műhelymunka Miss Marple, az időskori intelligencia iskolapéldája Fejlődéslélektan 2011
719 Halász Alexandra Anna nappali műhelymunka MMO-függőség kialakulása és szűrése serdülőknél Személyiséglélektan 2011
720 Széri Tímea nappali műhelymunka Modern vagy hagyományos nő? Szociálpszichológia 2011
721 Gresu Judit nappali szakdolgozat Motiváció és versengés az iskolában 2012
722 Munkácsi Brigitta nappali műhelymunka Mozgáskorlátozott személyek maladaptív sémáinak vizsgálata Személyiséglélektan 2012
723 Vinczi Dóra nappali szakdolgozat Munka-magánélet egyensúly: szervezeti vonatkozások 2012
724 Kardos Ákos nappali műhelymunka Munkahelyi stressz, kiégés szindróma és a vallás összefüggései pedagógusok csoportjában Általános lélektan 2011
725 Toboz Csilla nappali műhelymunka Munkamotiváció és flow élmény a saját szakmájukban dolgozók és a nem szakmájukban dolgozók körében Szociálpszichológia 2012
726 Páll Erika levelező műhelymunka Mutatsd a nappalid megmondom ki vagy! Szociálpszichológia 2011
727 Pap Szilvia Márta nappali műhelymunka Napjaink problémája: A tévében látott agresszió gyermekekre való hatása Szociálpszichológia 2011
728 Kababik Mária levelező műhelymunka NEGATÍV ÉLETESEMÉNYEK FELDOLGOZÁSA ÉS A KÖTŐDÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Személyiséglélektan 2012
729 Nagy Nóra nappali műhelymunka Nem látom, de tudom Általános lélektan 2011
730 Keczán Ildikó nappali műhelymunka Néma szülők gyermekeinek mentalizációs képessége Fejlődéslélektan 2011
731 Sztyehlik Marianna levelező műhelymunka Nemi különbségek a veszteség okozta stressz kezelésében Személyiséglélektan 2011
732 Lászki Renáta nappali műhelymunka Nemi ösztönök mindenekelőtt, avagy a hiperszexualitás addiktív szempontú megközelítése Személyiséglélektan 2011
733 Molnár Klaudia nappali műhelymunka Nemi sztereotípiák a televízióban megjelenő reklámokban Szociálpszichológia 2011
734 Penke Edina nappali műhelymunka Nemi sztereotípiák és a matematika kapcsolata Szociálpszichológia 2012
735 Nagy Anikó nappali műhelymunka Nemzeti identitástudat kisebbségi létben Szociálpszichológia 2012
736 Kormány Lászlóné levelező műhelymunka Népszerűség, észlelt népszerűség és önértékelés serdülőkorban Fejlődéslélektan 2012
737 Toboz Csilla nappali műhelymunka Nevelési attitűdök és szorongás kapcsolata serdülő és fiatal felnőtt korban Fejlődéslélektan 2012
738 Kása Nikolett nappali műhelymunka Nevelési stílusok és gyermekrajzbeli összehasonlítás a patchwork- családoknál Fejlődéslélektan 2012
739 Bányai Zsuzsanna nappali műhelymunka Női feromon szerű anyag hatásának vizsgálata a társas szexuális viselkedésre a 18-25 év közötti korosztálynál Általános lélektan 2011
740 Göröcs Lili Melinda levelező műhelymunka Nők a fedélzeten Szociálpszichológia 2012
741 Bécsi Tímea levelező szakdolgozat Numerikus és Verbális intelligencia teszt fejlesztése 2011
742 Ferenczi Fanni levelező műhelymunka Nyelvi fejlődési zavarban szenvedő gyermek helyzete a közösségben Szociálpszichológia 2011
743 Ferenczi Fanni levelező műhelymunka Nyelvi fejlődési zavarral küzdő és tipikus fejlődésű gyermekek pszichés sajátosságainak összehasonlitó vizsgálata Személyiséglélektan 2011
744 Gadanecz Péter nappali műhelymunka Nyelvi folyamatok és az emlékezet kapcsolata Általános lélektan 2011
745 Sütő Szilvia levelező szakdolgozat Nyelvtanulás és diszlexia 2012
746 Boncsér Ágnes nappali szakdolgozat Nyelvtudásból származó kognitív előnyök munkahelyi környezetben 2011
747 Radek Csaba Zoltan levelező műhelymunka Obesitas jelensége – attitűdök,megküzdés és motiváció felnőttkorban Személyiséglélektan 2012
748 Egey Kornél nappali műhelymunka Öngyilkosságot megkísérelt személyek vizsgálata a disszociációra való hajlam tekintetében Személyiséglélektan 2011
749 Gergely Éva levelező műhelymunka Önkéntelen és szándékos emlékezeti helyzetek, a szövegtípus és az idő hatása a felidézés szerveződésére Általános lélektan 2012
750 Mihály Peter levelező műhelymunka Önkéntes munkát végzők személyiség- és megküzdés profilja, valamint ezek kapcsolata Személyiséglélektan 2012
751 Börzsei Zsófia levelező műhelymunka Önkéntes véradók altruisztikus magatartásformáinak vizsgálata Szociálpszichológia 2012
752 Vámosi Ildikó levelező műhelymunka Önkéntesek kiégésének vizsgálata Személyiséglélektan 2011
753 Kristófi Enikő nappali műhelymunka Önmonitorozás és önbeteljesítő jóslatok Szociálpszichológia 2012
754 Guti Annamária levelező műhelymunka Önsegítő csoportok szerepe a felépülésben alkoholfüggők esetében Személyiséglélektan 2012
755 Szekér Barbara nappali műhelymunka Optimista vezető, optimista csapat? - az edző optimizmusának hatása a sportcsapat teljesítményére Szociálpszichológia 2012
756 Matwi Fatime nappali műhelymunka Optimizmus és stressz Általános lélektan 2011
757 Kiss Fruzsina nappali műhelymunka Öregségből betegség? Az időskori depresszió, mint kockázati tényező Személyiséglélektan 2012
758 Gyermán Katalin levelező műhelymunka Óvodai beszoktatás az anyai és a testvéri kötődés tükrében Fejlődéslélektan 2012
759 Munkácsi Brigitta nappali műhelymunka Paralimpia - út a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának előmozdítása felé Szociálpszichológia 2012
760 Munkácsi Brigitta nappali műhelymunka Paralimpia- út a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának előmozdítása felé Szociálpszichológia 2012
761 Dallos Katalin Mária nappali műhelymunka Párkapcsolati elégedettség a mentalizációs képesség tükrében Személyiséglélektan 2012
762 Bús Ágnes levelező műhelymunka Párkapcsolati elégedettség az énideál és énkép tükrében Személyiséglélektan 2012
763 Börzsei Zsófia levelező műhelymunka Párkapcsolati konfliktuskezelési magatartásformák az érzelmi intelligencia tükrében Személyiséglélektan 2012
764 Perei Éva nappali műhelymunka Párosan szép az élet, avagy a párválasztás pszichológiájáról Szociálpszichológia 2011
765 Perei Éva nappali műhelymunka Párosan szép az élet, avagy a párválasztás pszichológiájáról Szociálpszichológia 2012
766 Farkas Klára nappali műhelymunka PÁRVÁLASZTÁS – HÁZASSÁG – VÁLÁS - PÁRVÁLASZTÁS Fejlődéslélektan 2011
767 Lázár Katalin levelező műhelymunka Párválasztás, homogámia és a humor szerepe a párválasztásban Szociálpszichológia 2012
768 Pál Kitti nappali műhelymunka Pedagógusok körében végzett vizsgálat a kiégés és áramlat-élmény témakörében Személyiséglélektan 2012
769 Virág Krisztina levelező műhelymunka Perinatális gyász folyamán kialakuló poszttraumás növekedés Személyiséglélektan 2013
770 Dóry Zsuzsa nappali műhelymunka Placebo az iskolában - avagy a placebo hatás iskolai tanulási helyzetben, serdülőkorúaknál Fejlődéslélektan 2011
771 Soós Tekla Sára nappali műhelymunka Placebo hatással kiváltott részegség Általános lélektan 2012
772 Béres Eszter nappali műhelymunka Politikai attitűd és meggyőzés - A 2010. évi médiatörvény Szociálpszichológia 2011
773 Takács Veronika Klára nappali műhelymunka Pornográfia: áldás vagy átok? A pornográfia hatása a szexualitásra, az egészségi állapotra és önmagunkkal kapcsolatos attitűdjeinkre. Általános lélektan 2011
774 Barbócz Magdolna nappali műhelymunka Pregorexia - éhezni kettő helyett Általános lélektan 2011
775 Bartha Ábel nappali műhelymunka Prepubertáskorú gyermekek társas viszonyainak vizsgálata kinetikus iskolarajz és szociometriai státus összefüggései alapján Fejlődéslélektan 2012
776 Zsuga Márk Péter nappali műhelymunka Problémás és elit iskolába járó gyerekek összehasonlítása, az iskolai motiváció és a tanulási attitűdök alapján Fejlődéslélektan 2012
777 Nyíri Balázs levelező műhelymunka Projektív technikák a fogyasztói attitűdkutatásokban Szociálpszichológia 2012
778 Nádas Beáta nappali műhelymunka Pszicho-neuro-immunológia és pozitív pszichológia: prevenció és alkalmazkodás Általános lélektan 2012
779 Kardos Ákos nappali műhelymunka Pszichológiai immunkompetencia, megküzdési potenciál és szubjektív jóllét vallásos és nem vallásos egyetemisták körében Személyiséglélektan 2011
780 Molnár Ágnes nappali műhelymunka Pszichológiai immunrendszer és flow egy tehetségfejlesztő iskolában Személyiséglélektan 2011
781 Terjéki Dóra nappali műhelymunka Pszichológusok és egészségmagatartás Személyiséglélektan 2011
782 Munkácsi Edit levelező műhelymunka Pubertás korúak család- és iskolarajz vizsgálata Fejlődéslélektan 2011
783 Derda Krisztina nappali műhelymunka Rajz és kreativitás: Művészeti oktatásban részesülő és művészeti oktatásban nem részesülő tanulók összehasonlító vizsgálata Fejlődéslélektan 2011
784 Szilágyi György levelező műhelymunka Rajzold le a halált! Fejlődéslélektan 2012
785 Komoróczy Zsófia levelező műhelymunka Rajzvizsgálat mozgássérült gyerekekkel Fejlődéslélektan 2011
786 Ormosné Herczeg Enikő nappali műhelymunka Rejtett tehetségek, avagy merre sodor az ár(amlat)? – A szociokulturális perem mentálhigiénéje az iskolában – Fejlődéslélektan 2011
787 Koncz Veronika nappali szakdolgozat Reklámok egyéni szemlélettel- Egyéni tényezők és reklámtípusok kölcsönhatása 2012
788 Csíziová Orsolya nappali műhelymunka Segítségnyújtásra való hajlandóság az azonosulás és az érzelmi intelligencia tükrében Szociálpszichológia 2012
789 Mészáros Ágnes nappali műhelymunka Serdülők énképe a sport tükrében Fejlődéslélektan 2011
790 Debreczeni Veronika nappali műhelymunka Serdülők énképének fejlődése Fejlődéslélektan 2011
791 Gnandt Márk nappali műhelymunka Serdülők és idősek megküzdési mechanizmusainak hasonlóságai és különbségei Személyiséglélektan 2012
792 Héjas Erika levelező műhelymunka Serdülők jövő-orientációjának alakulása a szülői nevelési attitűdök függvényében Fejlődéslélektan 2011
793 Toboz Csilla nappali műhelymunka Serdülők jövőorientációjának vizsgálata egyházi és állami középiskolában tanuló diákok körében Személyiséglélektan 2012
794 Vámosi Ildikó levelező műhelymunka Serdülők proszociális magatartása és társak közötti elfogadottság kapcsolatának vizsgálata Fejlődéslélektan 2011
795 Debreczeni Veronika nappali műhelymunka Serdülőknél megmutatkozó agresszió a szülői bánásmód tükrében Szociálpszichológia 2011
796 Hagymási Brigitta Judit nappali műhelymunka Serdülőkori depresszió Személyiséglélektan 2011
797 Vári Ildikó levelező műhelymunka Speciális szénhidrátdiéta viselkedésbeli hatásainak vizsgálata 1,5-3 éves autisztikus gyermekek körében Általános lélektan 2012
798 dr. Sós Márta levelező műhelymunka Stigmatizáció és prejudikáció Szociálpszichológia 2011
799 Bognárné Losonci Adrienn levelező műhelymunka Stressz - meddőség - stressz. Ördögi kör? Általános lélektan 2011
800 Szopkó Kitti levelező műhelymunka Stressz és A-típusú személyiség Általános lélektan 2012
801 Szopkó Kitti levelező műhelymunka Stressz és az A-típusú személyiség teljesítménye Általános lélektan 2012
802 Burgony Lilla nappali műhelymunka Stressz és humor-coping az iskolában Fejlődéslélektan 2012
803 Lázár Katalin levelező műhelymunka Stressz. szorongás, depresszió és megküzdés alvászavarban szenvedőknél Személyiséglélektan 2012
804 Szopkó Kitti levelező műhelymunka Szabályszerűségek a párválasztásban és szerelemben Szociálpszichológia 2012
805 Keczán Ildikó nappali műhelymunka Szaginger hatása a rövid távú felidézésre Általános lélektan 2011
806 Vámosi Ildikó levelező műhelymunka Szakértő és laikus megoldások vizsgálata kémiai és standard tartalmú Wason szelekciós feladatokon Általános lélektan 2011
807 Czifra Marianna nappali műhelymunka Szakítás és elengedés a kötődési stílus és a mentalizációs képesség tükrében Személyiséglélektan 2011
808 Baráth Ákos levelező műhelymunka Szakmai gyakorlat hatása a munkahelyi szocializációra Szociálpszichológia 2011
809 Csók Edit levelező műhelymunka Szégyen nem szégyen. Az elutasító viselkedés és attitűd lehetséges hatásai a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésére Fejlődéslélektan 2012
810 Vas Szilvia levelező műhelymunka Szemtől szemben másokkal: Az arckifejezések társas jellemzői Szociálpszichológia 2011
811 Szopkó Kitti levelező műhelymunka Szerelem, evolúció, szociálpszichológia Szociálpszichológia 2012
812 Kovács Andrásné nappali műhelymunka Szeressünk-e színházba járni? Az erőfeszítést igazoló hatás vizsgálata Szociálpszichológia 2011
813 Árok-havai Dóra levelező szakdolgozat Szervezeti kultúra és munkaértékek a változó szervezetben 2012
814 Sárközi Ágnes levelező műhelymunka Szinglijelenség a sportolók körében Személyiséglélektan 2011
815 Hekli Judit Anna nappali műhelymunka Szinglik és a sztereotípia kapcsolata Szociálpszichológia 2011
816 Mészáros Ágnes nappali műhelymunka Szinglik és az élménykeresés Személyiséglélektan 2011
817 Béres Eszter nappali műhelymunka Színhasználat a gyermekrajzokban Fejlődéslélektan 2011
818 Bajnóczi Nikolett Réka nappali műhelymunka Szocio-emocionális fejlődés a tehetségeknél Fejlődéslélektan 2012
819 Lendvai Anna levelező műhelymunka Szól a rádió! A figyelem vizsgálata a Toulouse-Piéron teszttel Általános lélektan 2011
820 Bognárné Losonci Adrienn levelező műhelymunka Szoptatás - áldás vagy átok? Avagy a szoptatás jelentősége a kötődés tükrében Fejlődéslélektan 2011
821 Bálint-Szöllősi Adrienn levelező műhelymunka Szorongás a családban. A szülői bánásmód szerepe a szorongás kialakulásában, fenntartásában, és annak hatása a jelenlegi családra Személyiséglélektan 2012
822 Simon Rita nappali műhelymunka Szorongás és depresszió az elhízott egyéneknél Általános lélektan 2012
823 Tóth Tamás Ferenc levelező szakdolgozat Sztereotípiák a rendőrökről 2011
824 Schneider Hajnalka levelező műhelymunka Sztereotípiák az elhízott emberekkel szemben Szociálpszichológia 2011
825 Bajnóczi Nikolett Réka nappali műhelymunka Sztereotípiák és előítéletek az egyetemen belül Szociálpszichológia 2012
826 Csurkó Éva nappali műhelymunka Sztereotípiák és előítéletek Szlovákiában Szociálpszichológia 2012
827 Oláh Csilla nappali műhelymunka Sztereotípiák és előítéletesség serdülők körében Szociálpszichológia 2011
828 Kiss Fruzsina nappali műhelymunka Sztereotípiák fogságában? Előítéletek az idősebb generációról Szociálpszichológia 2012
829 Héjas Erika levelező műhelymunka Sztereotípiák hatása a benyomások kialakításában Szociálpszichológia 2011
830 Galambos Attila nappali műhelymunka Sztereotípiakutatás akkor és most: Hogyan változtak a sztereotípiák az elmúlt években? Szociálpszichológia 2012
831 Kovács Adrienn nappali műhelymunka Szteretípiák nemi megközelítése Szociálpszichológia 2012
832 Hofgárt Károly nappali műhelymunka Szuicid veszélyeztetettség vizsgálat eltérő alkoholfogyasztási szokásokkal rendelkező fiatal felnőttkorú férfiak körében Személyiséglélektan 2012
833 Szabó Tünde levelező műhelymunka Szülői minták vizsgálata a hordozókendőt használó nők körében Fejlődéslélektan 2011
834 Sagáth Zita nappali műhelymunka Tanulási képesség idősebb korban Általános lélektan 2011
835 Lázár Brigitta nappali szakdolgozat Tanulási stratégiák, a motiváció és a vizsgaszorongás vizsgálata 8. és 12. osztályosok körében 2011
836 Borbély Rózsa nappali műhelymunka Tanulási zavarok és másodlagos magatartási problémák Fejlődéslélektan 2011
837 Ferenczi Ramóna nappali műhelymunka Táplálkozási zavarok serdülőkorban Fejlődéslélektan 2012
838 Érlaki-Tóth Krisztina levelező műhelymunka Társas értékorientáció és az online számítógépes játékok világa Szociálpszichológia 2012
839 Nagy Boglárka Tímea nappali műhelymunka Társas kapcsolatok és önértékelés - Az önértékelés, a társas támasszal való elégedettség és a kapcsolati háló egyes elemeinek vizsgálata serdülőkorban Fejlődéslélektan 2012
840 Németh Dorottya nappali műhelymunka Társas támogatás és a gyász Szociálpszichológia 2011
841 Sugárné Márton Éva Tünde levelező műhelymunka Társas támogatás és stresszel való megküzdés vizsgálata vallási közösséghez tartozás alapján, idős emberek körében Szociálpszichológia 2012
842 Borbély Rózsa nappali műhelymunka Társas támogatás hatása a krónikus betegséggel való megküzdésre Szociálpszichológia 2012
843 Pál Adrienn nappali műhelymunka Társfüggőség és sématerápia Személyiséglélektan 2012
844 Böőr Petra nappali műhelymunka Te msának látsz? Előítéletek és sztereotípiák a homoszexualitással kapcsolatban Szociálpszichológia 2012
845 Pusztai Erika nappali műhelymunka Tehetség a családban- A szülői nevelési stílusok hatása a tehetség kibontakozására Fejlődéslélektan 2011
846 Nagy Kitti nappali műhelymunka Tehetséges tanulók azonosítása általános iskolában Fejlődéslélektan 2012
847 Lendvai Anna levelező műhelymunka Tekintélyelvűség és pesszimizmus Szociálpszichológia 2012
848 Antal Gábor levelező műhelymunka Tényleg igaz-e hogy a konzervatívok pesszimisták? Szociálpszichológia 2011
849 Dankó Csaba nappali műhelymunka Testedzésfüggőség: a sportolás is lehet szenvedélybetegség? Személyiséglélektan 2011
850 Gergely Judit Krisztina nappali műhelymunka Testkép - máskép(p). A média hatása a fiatalok testképére. Általános lélektan 2012
851 Balázs Fanni nappali műhelymunka Testvérek közötti féltékenység, agresszió Fejlődéslélektan 2011
852 Papp Alexandra nappali műhelymunka Testvéreknél és egykéknél megjelenő agresszió gyermekkorban Fejlődéslélektan 2011
853 Egey Kornél nappali műhelymunka Testvérpárok összehasonlító vizsgálata a kinetikus családrajz módszerével Fejlődéslélektan 2011
854 Micskei Orsolya nappali műhelymunka Tévé előtt - védtelenül!? A média hatása a gyermekek agresszív viselkedésére Szociálpszichológia 2011
855 Koczmanné Valentinyi Erika levelező műhelymunka Többgenerációs családban növekvő fiatalok idősek iránti attitűdjének vizsgálata Szociálpszichológia 2012
856 Heim Orsolya nappali szakdolgozat Törődni, aggódni és tenni. Vagy racionalizálni? A környezettudatos viselkedés bizonyos meghatározó tényezőinek vizsgálata magyar és amerikai mintán 2011
857 Oláh Csilla nappali műhelymunka Traumatizált anyák gyermekeinek kötődési mintái Fejlődéslélektan 2011
858 Szalai Dóra nappali műhelymunka Tudatelméleti teljesítmény vizsgálata hangulati előfeszítéssel Általános lélektan 2011
859 Borbély Rózsa nappali műhelymunka Tudatos álmodás és hipnotikus fogékonyság Általános lélektan 2011
860 Vincze Gergő nappali szakdolgozat Tükröt tartok, vagy rád reagálok? A konfliktuskezelési stratégiák alkalmazása 2011
861 Szilágyi György levelező műhelymunka Új világ, új szokások Szociálpszichológia 2012
862 Bálint Tamás levelező szakdolgozat Utak és tévutak 2011
863 Sagáth Zita nappali műhelymunka Vajon a vallás segít-e a halál elfogadásában? Személyiséglélektan 2011
864 Kató Evelin nappali műhelymunka Vakuemlék-szerű emlékezeti képek kialakulását befolyásoló tényezők - A személyes élettörténetben létrejövő vakuemlékek jelensége Általános lélektan 2012
865 Orosz Ágnes nappali műhelymunka Vallás és halálfélelem kapcsolata Személyiséglélektan 2011
866 Riczik Ágnes nappali szakdolgozat Valóban a szándék fontos? A bizalomra méltóság megítélése a partner szándékára és képességére vonatkozó pozitív és negatív információk függvényében 2011
867 Szarka Vivien nappali műhelymunka Változnak az idők,avagy a nemi szerepekkel kapcsolatos hagyományos és modern nézőpontok Szociálpszichológia 2012
868 Lendvai Anna levelező műhelymunka Versengés az iskolában Fejlődéslélektan 2011
869 Komoróczy Zsófia levelező műhelymunka Versenyszorongás mérése sportolók körében Általános lélektan 2011
870 Illyés Katalin nappali műhelymunka Versenytáncosok és néptáncosok összehasonlítása az evészavarokra való hajlam, illetve a testtel való elégedettség tekintetében Általános lélektan 2012
871 Hudák Hajnalka Réka nappali műhelymunka Veszélyeztett gyerekek fejlődési deficitjei nem veszélyeztett társaikkal szemben Fejlődéslélektan 2011
872 Bertalan Timea nappali szakdolgozat Vezetés mint, befolyásoló tényező 2011
873 Kiss Éva levelező műhelymunka Vezetési stílusok - alátámasztja-e a gyakorlat az elméletet? Szociálpszichológia 2012
874 Ormosné Herczeg Enikő nappali műhelymunka Virtuális világok – Döntéseink a valóságban és azon is túl Szociálpszichológia 2011
875 Petruska Zsuzsanna nappali szakdolgozat Visszajelzések szerepe az iskolai karrierben 2011
876 Bodrogi Ferenc Máté levelező szakdolgozat Webkettes önreprezentáció: kulturális 2012
877 Józsa Márta nappali műhelymunka Womens Endorsement of Benevolent Sexism and Its Influence on Their Occupational Choices Szociálpszichológia 2011
878 Penke Edina nappali műhelymunka Zene és megküzdés kapcsolata Általános lélektan 2012
879 Zsubrits Katalin levelező műhelymunka ZONGORAOKTATÁS ÓVODÁS - ÉS KISISKOLÁS KORBAN Fejlődéslélektan 2012
880 Lászki Renáta nappali műhelymunka Zsúfolt lakókörnyezetben ért környezeti kihívások és a lakóhelyi elégedettség kapcsolata Általános lélektan 2011
881 Sárközi Ágnes nappali műhelymunka „ Put yourself in his place! „ avagy „Képzeld magad a helyébe!” Az attribúció és a mentalizáció kapcsolata Szociálpszichológia 2011
882 Szombati Enikő nappali szakdolgozat „A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek” – vagy mégsem? Pozitív pszichológiai változók tanulmányi teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata serdülőknél 2011
883 Pál Adrienn nappali műhelymunka „Croyez et voulez” Higgyen és akarjon Hipnózis és imaginációs technika gyógyító hatása daganatos megbetegedésekre Általános lélektan 2011
884 Nagy Ágota nappali szakdolgozat „Csak a munkámat ne!” A pszichoterror észlelését befolyásoló helyzeti és személyes tényezők vizsgálata 2011
885 Dobiné Samu Gabriella levelező szakdolgozat „Egységben az erő” azaz személyiségfejlesztés csoportban 2011
886 Ormosné Herczeg Enikő nappali műhelymunka „Menni vagy nem menni?” – Avagy a pályakezdő nyelvszakosok dilemmája – Személyiséglélektan 2011
887 Galgóczi Krisztina nappali szakdolgozat „Mintha elnyelne a végtelen szabadság” A hosszútávfutók flow élményeinek vizsgálata az 5. BSI Balaton és FélBalaton Szupermaraton verseny keretében 2012
888 Páll Erika levelező műhelymunka „Síppal, dobbal, nádi hegedűvel…” Utazások az alsó világba sámándobbal Általános lélektan 2011
889 Pál Adrienn nappali műhelymunka „Tout est bien!” Minden rendben Az optimizmus egészségre gyakorolt hatása Szociálpszichológia 2012

Vissza