CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) DE Pszichológiai Intézet
honlap fejléc képA pszichológia mesterképzési szak tanterve a Debreceni Egyetemen

Tartalom

PSZICHOLÓGIA MESTERSZAKOK ESETÉN A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL FELTÉTELEI

I.1. A jelentkezés feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű pszichológia szak.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 1. végzettségi szint:mesterfokozat(magister, master; rövidítve: MA)
 2. szakképzettség:okleveles pszichológus

Választható specializációk:

 1. munka- és szervezetpszichológia
 2. tanácsadás és iskolapszichológia
 3. Interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció

Képzési idő: 4 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek: 120


SZÓBELI FELVÉTELI TÉTELEK

II.1. Munka- és szervezetpszichológiai szakirány

 1. A munkapszichológia tárgya, feladata és története.
 2. A munkaerő-kiválasztás folyamata, az alkalmasság-vizsgálatok modellje és eszközei.
 3. A munkakörelemzés célja, tartalma és módszerei.
 4. A munkahelyi motiváció.
 5. A szervezetpszichológia célja és alapfogalmai.
 6. Szociális megismerés a munkahelyen (személyészlelés, attribúció, sztereotípiák, előítéletek).
 7. A társas identitás és relevanciája munkahelyi összefüggésben.
 8. Vezetés és csoportteljesítmény.
 9. A konfliktusok és feloldási módjaik, különös tekintettel a munkahelyi konfliktusokra.
 10. Kvalitatív (pl. megfigyelés, interjú, tartalomelemzés) és kvantitatív (pl. kísérlet és ezen belül: kísérleti elrendezések, személyek közötti és személyen belüli faktorok, függő és független változók, interakció; regressziós modell) módszerek alkalmazása a pszichológiában.

II.2. Tanácsadás és iskolapszichológiai szakirány

 1. A tanuláselméletek áttekintése, közülük az egyik ismertetése
 2. A tanulás motiválása
 3. Az iskolai tanulás értékelése
 4. A befolyásolás pszichológiai mechanizmusai
 5. A pedagógus hatékonysága
 6. A tanulók közötti különbségek szerepe
 7. Speciális bánásmódot igénylő tanulók
 8. Az iskolai csoportok sajátosságai
 9. A tantermi kommunikáció
 10. Irányítás és fegyelmezés az osztályteremben

II.3. Interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció

 1. A személyiség, mint társadalmi produktum
 2. Belső és személyközi konfliktusokkal való megküzdés lehetőségei
 3. A pszichodinamikus pszichológiai iskola személyiségképe, modelljei és társas vonatkozásai
 4. A személyiség fejlődésének és fejlesztésének folyamata, keretei, módszerei
 5. A rendszerszemlélet szerepe a családi dinamika megértésében és változtatásában
 6. A lelki egészség kialakulásának és fenntartásának folyamatai, egyéni és társas szempontok
 7. Előítéletek, magyarázataik és megváltoztatási lehetőségek
 8. Énfelfogások kulturális különbözőségei
 9. Attitűd és megváltoztatása
 10. Társas identitás

MUNKA- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIAI SZAKIRÁNY
(1260 kontakt óra, 120 kredit)

Képzési cél:

A képzés célja, hogy a hallgatók az integrált szemléletű képzés során a folyamatosan fejlődő elméleti tudást, és gyakorlati tapasztalatokat a területeknek megfelelő feladatokban, és a kapcsolódó kutatásokban egyaránt magas szinten alkalmazzák. A végzős hallgatókat segíti abban, hogy a munkatevékenység pszichológiai vonatkozásait egységes integrált formában alkalmazzák a munka és szervezetpszichológiai feladatok megoldásakor. A cél elméletileg jól megalapozott tudású, de alapvetően gyakorlat-orientált szemléletű pszichológusok képzése, akik képesek a munka világában felmerülő különböző pszichológiai problémák (személyzet-kiválasztás, kompetencia-elemzés és fejlesztés, karriertervezés, ösztönzés és értékelés, emberi erőforrásfejlesztés, kockázatkezelés, munkahelyi egészségfejlesztés, stb.) szakszerű megoldására.

III.1. TÖRZSANYAGISMERETEK MESTERSZINTEN (390 óra, 30 kredit)

III.1.1. Elméleti alapozás mesterszinten (240 óra, 20 kredit)

a) Fejlődéslélektani mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Felnőttkori változások 2 30  3Koll.
Pályaválasztási tanácsadás 230   2Koll.

b) Kognitív pszichológiai mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Intelligencia (elmélet és mérés)230   3Koll.
A humán információfeldolgozás230   2Koll.

c) Szociálpszichológiai mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Döntéselmélet és szociálpszichológiai alkalmazásai2 30  3Koll.
Értékítélet és attitűd2  30 2Koll.

d) Személyiséglélektani mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Egészséges személyiség személyiséglélektani alapjai 2 30  3Koll.
Pozitív pszichológia230   2Koll.

III.1.2. Szakmai törzsanyag mesterszinten (150 óra, 10 kredit)

a) Pályaszocializáció, pszichológus etika (30 óra, 2 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Pályaszocializáció, pszichológus etika 230   2Koll.

b) Kommunikációs készségfejlesztés (30 óra, 2 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Kommunikációs készségfejlesztés 230   2Gyj.

c) Módszertani készségfejlesztés (min. 90 óra, min. 6 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Modern tesztelmélet2 30  2Gyj.
Kvalitatív struktúrák elemzése 230   2Gyj.
Neurális modellek a pszichológiában2  30 2Koll.
Fejezetek a pszichometria köréből2   302Koll.
Fejezetek a kísérleti pszichológia köréből 2  30 2Gyj.

III.2. SZAKIRÁNYI STÚDIUMOK (870 óra, 70 kredit)

III.2.1. Szakirányú mesterkurzusok (360 óra, 28 kredit)

a) Munkapszichológiai elmélet (180 óra, 14 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Kötelező tárgyak (120 óra, 10 kredit)
Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás230   3Koll.
Munkahelyi képesség és készségfejlesztés230   3Koll.
Munkahelyi szocializáció2 30  2Koll.
Munkahelyi egészségpszichológia2  30 2Koll.
Választható tárgyak (min. 60 óra, min. 4 kredit)
Ergonómia, munkahelytervezés2  30 2Koll.
Közlekedéspszichológia2   302Koll.
Sportpszichológia2  30 2Koll.
Fejezetek a munkapszichológia kapcsolódó területeiből2   302Koll.

b) Szervezetpszichológiai elmélet (180 óra, 14 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Kötelező tárgyak (120 óra, 10 kredit)
Humán erőforrás gazdálkodás2 30  3Koll.
Szervezeti magatartás230   3Koll.
Szervezetfejlesztés2   302Koll.
Vezetéspszichológia2  30 2Koll.
Választható tárgyak (min. 60 óra, min. 4 kredit)
Reklámpszichológia2 30  2Koll.
Munkahelyi devianciák2  30 2Koll.
Lineáris és hierarchikus struktúra modellek2   302Koll.
Fejezetek a szervezetpszichológia kapcsolódó területeiből2   302Koll.
Szervezeti kultúra2  30 2Koll.
Társadalmi és szervezeti igazságosság2  30 2Koll.

III.2.2. Szakmai/gyakorlati tevékenység (terepen, ill. intézményen belül) (360 óra, 30 kredit)

a) Munkapszichológiai gyakorlat (180 óra, 15 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Kötelező tárgyak (120 óra, 11 kredit)
Módszerspecifikus terep- és labgyak. munkapszichológiából 1.2 30  3Gyj.
Módszerspecifikus terep- és labgyak. munkapszichológiából 2.2  30 3Gyj.
Módszerspecifikus terep- és labgyak. munkapszichológiából 3.2   302Gyj.
Pszichológiai tesztek fejlesztése2 30  2Gyj.
Választható tárgyak (min. 60 óra, min. 4 kredit)
Munkapszichológiai terep és laborgyakorlat230   2Gyj.
Sportpszichológiai gyakorlat2  30 2Gyj.
Közlekedéspszichológiai terep és laborgyakorlat2   302Gyj.
Tanácsadás pszichológiája laborgyakorlat2   302Gyj.
Pszichometriai gyakorlat2 30  2Gyj.

b) Szervezetpszichológiai gyakorlat (180 óra, 15 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Kötelező tárgyak (120 óra, 11 kredit)
Módszerspecifikus laborgyakorlat szervezetpszichológiából 1.230   3Gyj.
Módszerspecifikus laborgyakorlat szervezetpszichológiából 2.2 30  3Gyj.
Módszerspecifikus laborgyakorlat szervezetpszichológiából 3.2 30  2Gyj.
Alkalmazott döntéselmélet laborgyakorlat2  30 2Gyj.
Választható tárgyak (min. 60 óra, min. 4 kredit)
Szervezetpszichológiai terepgyakorlat2   302Gyj.
Reklámpszichológiai terep és laborgyakorlat2  30 2Gyj.
Értékítélet és attitűd kutatás gyakorlat2  30 2Gyj.
Munkahelyi devianciák gyakorlat2   302Gyj.

III.2.3. Társtudományi alapozás/mesterkurzusok (min. 30 óra, min. 2 kreditet kell választani)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Közvéleménykutatás és módszertana2 30  2Koll.
Optimalizálási problémák és módszerek2 30  2Koll.
Környezetpszichológia2   302Koll.
Munkajogi alapismeretek2 30  2Koll.
Bevezetés a közgazdaságtanba2 30  2Koll.
Mesterséges intelligencia 2  30 2Koll.
Társas hálózatok elemzése2  30 2Koll.

III.2.4. Vezetett kutatómunka (120 óra, 10 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Kötelező tárgyak (90 óra, 8 kredit)
Fejezetek a munkapszichológia kutatási területeiből2 30  3Gyj.
Fejezetek a szervezetpszichológia kutatási területeiből2 30  3Gyj.
Fejezetek a szociálpszichológia kutatási területeiből 3.2  30 2Gyj.
Választható tárgyak (min. 30 óra, min. 2 kredit)
Fejezetek a munkapszichológiai kutatások módszertanából2  30 2Gyj.
Fejezetek a szervezetpszichológiai kutatások módszertanából2 30  2Gyj.
Fejezetek a gazdaságpszichológia kutatási területeiből2   302Gyj.
Játékelméleti alapok és pszichológiai alkalmazásaik2 30  2Gyj.

III.3. SZAKDOLGOZAT (20 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Szakdolgozat-  XX20-

TANÁCSADÁS- ÉS ISKOLAPSZICHOLÓGIAI SZAKIRÁNY
(1260 kontakt óra, 120 kredit)

Képzési cél:

Olyan – elsősorban a gyakorlatban dolgozó – szakemberek képzése, akik a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor szocializációs kérdéseiben egyaránt jártasak. Mind elméleti felkészültségükben, mind a gyakorlatban alkalmazható diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési tanácsadás és krízistanácsadás területeiként értelmezhető intézményekben képzelhető el. Jártasak az egyéni-, csoport - és családi tanácsadás pszichodinamikai ismereteiben. Munkásságuk elsősorban a prevenció különböző szintjein nyújtható pszichológiai ellátásban hasznosítható. A fejlődés és a változás elősegítése a feladatuk, egyéni esetekben, csoportos és családi rendszerben egyaránt.

IV.1. TÖRZSANYAGISMERETEK MESTERSZINTEN (390 óra, 30 kredit)

IV.1.1. Elméleti alapozás mesterszinten (240 óra, 20 kredit)

a) Fejlődéslélektani mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Felnőttkori változások2 30  3Koll.
Pályaválasztási tanácsadás230   2Koll.

b) Kognitív pszichológiai mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Intelligencia (elmélet és mérés)230   3Koll.
A humán információfeldolgozás230   2Koll.

c) Szociálpszichológiai mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Döntéselmélet és szociálpszichológiai alkalmazásai2 30  3Koll.
Értékítélet és attitűd2  30 2Koll.

d) Személyiséglélektani mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Egészséges személyiség személyiséglélektani alapjai2 30  3Koll.
Pozitív pszichológia230   2Koll.

IV.1.2. Szakmai törzsanyag mesterszinten (150 óra, 10 kredit)

a) Pályaszocializáció, pszichológus etika (30 óra, 2 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Pályaszocializáció, pszichológus etika230   2Koll.

b) Kommunikációs készségfejlesztés (30 óra, 2 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Kommunikációs készségfejlesztés230   2Gyj.

c) Módszertani készségfejlesztés (min. 90 óra, min. 6 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Modern tesztelmélet2 30  2Gyj.
Kvalitatív struktúrák elemzése230   2Gyj.
Neurális modellek a pszichológiában2  30 2Koll.
Fejezetek a pszichometria köréből2   302Koll.
Fejezetek a kísérleti pszichológia köréből2  30 2Gyj.

IV.2. SZAKIRÁNYI STÚDIUMOK (870 óra, 70 kredit)

IV.2.1. Szakirányú mesterkurzusok (360 óra, 28 kredit)

a) Kötelező tárgyak (240 óra, 20 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Diagnosztikai módszerek az iskolapszichológiában230   3Koll.
Iskolai szociálpszichológia2 30  3Koll.
Iskolai egészségpszichológia2  30 2Koll.
Iskolai tehetséggondozás2 30  2Koll.
Iskolai tehetség-tanácsadás2 30  2Koll.
Iskolaérettségi vizsgálatok230   2Koll.
A tanulási módszerek fejlesztésének pszichológiája2  30 3Koll.
Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás230   3Koll.

b) Választható tárgyak (min. 120 óra, min. 8 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Fejezetek a tanácsadás pszichológiája köréből2  30 2Koll.
Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény2 30  2Koll.
Az idegen-nyelv tanulás pszichológiája2   302Koll.
A tanulási zavarok diagnosztikája, tanácsadás230   2Koll.
Fejezetek az iskolapszichológia köréből2   302Koll.
Fejezetek az egészségpszichológiából2   302Koll.
Humán erőforrás gazdálkodás2 30  3Koll.
Szervezeti kultúra2  30 2Koll.
Vezetéspszichológia2  30 2Koll.
Szervezetfejlesztés2   302Koll.

IV.2.2. Szakmai/gyakorlati tevékenység terepen, ill. intézményen belül (360 óra, 30 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Kötelező tárgyak (240 óra, 22 kredit)
Módszerspecifikus gyakorlat iskolapszichológiából 1.230   3Gyj.
Módszerspecifikus gyakorlat iskolapszichológiából 2.2 30  3Gyj.
Módszerspecifikus gyakorlat iskolapszichológiából 3.2  30 3Gyj.
Iskolapszichológiai labor/terepgyakorlat2  30 3Gyj.
Tehetséggondozás labor/terepgyakorlat2 30  3Gyj.
Kreativitásfejlesztés – gyakorlati módszerek az iskolában230   3Gyj.
Tanácsadás pszichológiája labor/terepgyakorlat2   302Gyj.
A tanulók megismerése labor/terepgyakorlat2  30 2Gyj.
Választható tárgyak (min. 120 óra, min. 8 kredit)
Személyes és társas hatékonyság az iskolában230   2Gyj.
Tanácsadás a tanulási módszerek fejlesztésében labor/terepgyakorlat2  30 2Gyj.
Pályaorientációs tanácsadás labor/terepgyakorlat2   302Gyj.
Szervezetpszichológiai labor/terepgyakorlat2   302Gyj.
Egészségpszichológiai labor/terepgyakorlat2   302Gyj.
Pszichológiai tesztek fejlesztése2 30  2Gyj.
Pszichometriai gyakorlat2 30  2Gyj.

IV.2.3. Társtudományi alapozás/mesterkurzusok (min. 30 óra, min. 2 kreditet kell választani)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Iskolai szocializáció2 30  2Koll.
Pedagógia2 30  2Koll.
A gyermekkor pedagógiája2 30  2Koll.
Munkajogi alapismeretek2 30  2Koll.
Bevezetés a közgazdaságtanba2 30  2Koll.

IV.2.4. Vezetett kutatómunka (120 óra, 10 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Fejezetek a tehetségkutatás területeiből2  30 3Gyj.
Fejezetek az iskolai tanítás-tanulás kutatási területeiből2  30 3Gyj.
Fejezetek az iskolai tanácsadás kutatási területeiből2   302Gyj.
Fejezetek a szakintézményi tanácsadás kutatási területeiből2   302Gyj.

IV.3. SZAKDOLGOZAT (20 kredit)

TantárgyHeti óraFélév és óraszámKreditSzámonkérés
1.2.3.4.
Szakdolgozat-  XX20-

Interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció
(120 kredit, min. 1230 kontakt óra + szabadon választható tárgyak)

Képzési cél:

A képzés célja, hogy a hallgatók gyakorlatorientált keretben elsajátítsák azokat az ismeretek, megismerjék azokat az elméleti és gyakorlati modelleket, paradigmákat, kialakítsák azokat az attítűdöket és készségeket, amelyek szükségesek a pszichológusi szakmai tevékenységek megalapozására, illetve a meglévő tudsanyag, készségek és jártasságok folyamatos továbbfejlesztésére. Olyan – elsősorban a gyakorlatban dolgozó – szakemberek képzése, akik a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor szocializációs kérdéseiben egyaránt jártasak. Mind elméleti felkészültségükben, mind a gyakorlatban alkalmazható diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal.

Alkalmazásuk a pszichológiai tevékenységek széles körében lehetséges, beleértve elsősorban a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési tanácsadás és krízistanácsadás területeit.

Az interperszonális és interkulturális specializáció sajátos törekvése, hogy elősegítse azt, hogy a hallgatók átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezzenek az interperszonális és interkulturális pszichológia és a kapcsolódó társtudományok szakirodalmaiban. Képesek legyenek arra, hogy ismereteiket mind az interperszonális és interkulturális pszichológia területein, mind a társtudományok vonatkozásában integrálni tudják. Kapcsolódjanak a családgondozás gyakorlatához, és jelentős fejlődési alapokkal rendelkeznek a családterápia irányában. Kiemelt jelentőségű a média, a másság, és kulturális különbségek, konfliktusok területein szerzett speciális elméleti, és módszertani, kommunikációs tudás, és készség. A képzés megalapozza az utóbbi területeken kibontakoztatható tudományos kutatást is.

Fontos cél, hogy a hallgatók olyan transzferálható ismeretekhez és kompetenciákhoz jussanak, amelyek integrált szemléleti és gyakorlati működési kereteket biztosítanak segítő szakmai karrierjük elindításához. Fokozott hangsúlyt kap a személyes fejlődés kibontakoztatásának attitűdje és készsége az önismeret folyamatos fejlesztésében, az erre való törekvésben, a szakmai fejlődéshez elengedetlen, aktuálizálható szupervízió elfogadásában és keresésében, az élethossziglani tanulás és a szakmai továbbfejlődés alapvető elvének elfogadásában.. A segítő gyógyító és fejlesztő társszakmák széles köréhez képesek legyenek mentálhigiénés szemléleti keretbe illesztett transzferek kiépítésére, ami a gyakorlati és interdiszciplináris együttműködést illeti. A képzési célok között szerepel elméletileg jól megalapozott tudásanyag aktív tanulással való elsajátításnak segítése lehetőleg interaktív képzési keretben, amelyben az önmenedzselés, a saját megküzdési potenciálok felismerése és fejlesztése, a gyakorlat-orientált szemlélet kialakítása alapvető. Szintén fontos cél, hogy speciális ismeretekre és készségekre tegyenek szert a területen szükséges kérdőívek, tesztek, széleskörű pszichometriai és pszichodiagnosztikai eljárások vonatkozásában is.

V.1. TÖRZSANYAGISMERETEK MESTERSZINTEN (360 óra, 28 kredit)

V.1.1. Elméleti alapozás mesterszinten (240 óra, 20 kredit)

a) Fejlődéslélektani mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS110MA Felnőttkori változások 2 Koll. 3 - 2
BTPS400MA Pálya- és munkatanácsadás elmélete 2 Koll. 2 - 1

b) Kognitív pszichológiai mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS112MA Intelligencia (elmélet és mérés) 2 Koll. 3 - 1
BTPS113MA A humán információfeldolgozás 2 Koll. 2 - 1

c) Szociálpszichológiai mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS114MA Döntéselmélet és szociálpszichológiai alkalmazásaiDöntéselmélet és szociálpszichológiai alkalmazásai 2 Koll. 3 - 2
BTPS115MA Értékítélet és attitűd 2 Koll. 2 - 3

d) Személyiséglélektani mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS116MA Egészséges személyiség személyiséglélektani alapjai 2 Koll. 3 - 2
BTPS117MA Pozitív pszichológia 2 Koll. 2 - 1

V.1.2. Szakmai törzsanyag mesterszinten (120 óra, 8 kredit)

a) Pályaszocializáció, pszichológus etika (30 óra, 2 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS120MA Pályaszocializáció, pszichológus etika 2 Koll. 2 - 1

b) Kommunikációs készségfejlesztés (30 óra, 2 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS121MA Kommunikációs készségfejlesztés 2 Gyj. 2 - 3

c) Módszertani készségfejlesztés (min. 60 óra, min. 4 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS122MA Modern tesztelmélet 2 Gyj. 2 - 2
BTPS123MA Kvalitatív struktúrák elemzése 2 Gyj. 2 - 1
BTPS124MA Neurális modellek a pszichológiában 2 Koll. 2 - 3
BTPS125MA Fejezetek a pszichometria köréből 2 Koll. 2 - 4
BTPS126MA Fejezetek a kísérleti pszichológia köréből 2 Gyj. 2 - 3

V.2. SZAKIRÁNYI STÚDIUMOK (870 óra, 68 kredit)

V.2.1. Szakirányú mesterkurzusok (360 óra, 28 kredit)

a) Kötelező tárgyak (240 óra, 20 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS600MA Az öregedés gerontológiai, és gerontopszichológiai megközelítése. Az öregedés, mint másság. 2 Koll. 3 - 1
BTPS601MA Társadalmi kisebbségi csoportok és a velük kapcsolatos nézetrendszerek 2 Koll. 3 - 2
BTPS602MA Kultúra és identitás 2 Koll. 2 - 3
BTPS603MA A társadalmi közérzet pszichológiája 2 Koll. 2 - 2
BTPS604MA Család-és párterápiai alapok: elméletek, modellek, iskolák 2 Koll. 2 - 2
BTPS605MA A szülői viselkedés és nevelés kulturantropológiai és evolúciós pszichológiai szempontjai 2 Koll. 2 - 1
BTPS606MA Intézményi és társadalmi konfliktusok 2 Koll. 3 - 3
BTPS607MA Csoportdinamika 2 Koll. 3 - 1

b) Kötelezően választható szakirányú tárgyak (min. 120 óra, min. 8 kreditet kell választani)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS608MA A függő viselkedés, a szerhasználat interkulturális szempontjai, és kultúrtörténete 2 Koll. 2 - 3
BTPS229MA Társadalmi és szervezeti igazságosság 2 Koll. 2 - 2
BTPS252MA Környezetpszichológia 2 Koll. 2 - 1
BTPS609MA Közösségek a pszichológiai segítségnyújtásban 2 Koll. 2 - 4
BTPS610MA Valláslélektan 2 Koll. 2 - 4
BTPS418MA Az idegennyelv-tanulás pszichológiája 2 Koll. 3 - 2

V.2.2. Szakmai/gyakorlati tevékenység terepen, ill. intézményen belül (360 óra, 30 kredit)

a) Kötelező tárgyak (240 óra, 22 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS611MA Konfliktuskezelés, a mediáció alapjai 2 Gyj. 3 - 1
BTPS612MA Projektív tesztek a pszichológiai szakértésben, és a gyógyításban 2 Gyj. 3 - 2
BTPS613MA A pasztorálpszichológia speciális területei: a gyász folyamata 2 Koll. 2 - 4
BTPS614MA Kultúra és tömegkommunikáció 2 Gyj. 3 - 3
BTPS615MA Családterápia: módszerek, gyakorlati szempontok. 2 Gyj. 3 - 3
BTPS616MA Gender kutatások 2 Gyj. 3 - 2
BTPS617MA Szexuálpszichológia 2 Gyj. 3 - 1
BTPS224MA Reklámpszichológia 2 Gyj. 2 - 3

V.2.3. Kötelezően választható tárgyak (min. 120 óra, min. 8 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS618MA Interkulturális szenzitivitás tréning 2 Gyj. 2 - 1
BTPS619MA Önmenedzselés, önmegvalósítás életprogramok, és enkulturáció Proaktivitás 2 Gyj. 2 - 3
BTPS620MA NLP technikák használata a kommunikációfejlesztésben és viselkedésmódosításban 2 Gyj. 2 - 3
BTPS432MA Közvéleménykutatás és módszertana 2 Gyj. 2 - 2
BTPS621MA Pasztorális kommunikációelmélet/ A lelkigondozói beszélgetés 2 Gyj. 2 - 3

V.2.4. Társtudományi alapozás/mesterkurzusok (min. 30 óra, min. 2 kreditet kell választani)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS800MA Munkajogi alapismeretek 2 Koll. 2 - 2
BTPS700MA Bevezetés a közgazdaságtanba 2 Koll. 2 - 2
BTPS253MA Mesterséges intelligencia 2 Koll. 2 - 3
BTPS254MA Társas hálózatok elemzése 2 Koll. 2 - 3

V.2.5. Vezetett kutatómunka (120 óra, 8 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS622MA Családi struktúra, funkciók és dinamika kutatása 2 Gyj. 2 - 3
BTPS623MA Gerontopszichológiai kutatások 2 Gyj. 2 - 3
BTPS624MA A gyógyítás interperszonális és kulturális szempontjainak kutatása 2 Gyj. 2 - 4
BTPS625MA Attitűd kutatás gyakorlata 2 Gyj. 2 - 4

V.3. SZAKDOLGOZAT (20 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS500MA Szakdolgozat - - 20 - 4

V.4. SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (4 kredit)

Az intézményi szabadon választható kurzusokból